I Sverige får den politiska kompassen fullständigt frispel!

Både bland Socialister, liberaler som kanske i synnerhet feminister – i stort sett samtliga på vänsterblocket, men även den svenska Alliansblocket, så har det alltid låtit att nationalismen – stolthet, kärlek och bevarandet av en nation, dess samhälle, värderingar och kultur är starkt -och vackert. Dvs, när det kommer till i princip alla andra länder än Sverige i allmänhet, folk av nationer, kulturer som religioner i synnerhet. Människor – i stort sett samtliga som jag både har träffat samt känner genom hela mitt liv – ser SD´s politik i Sverige vara en given självklarhet i sina (mor -och far)föräldrars – egna – hemländer, i allmänhet och en annan Statsminister än en “Jimmie Åkesson” är otänkbar, i synnerhet. Det kanske största exempel på detta, för att inte lyfta massor av exempel från egna vänner och bekanta med utländsk bakgrund men som ingen annan känner till, är Sveriges mer kända komiker. En han, och ingen “hen” samt en stor och stolt nationalist.
En större eller stoltare nationalist – fast av Kurdistan – är inte alls svårt att finna. De flesta äger trots allt den kärleken, stoltheten och omsorgen för sitt moderland, folk, språk och kultur. Men när det dock kommer till den svenska politiska kompassen slår det fullständig slint -och samma politik som skulle ha applåderats i det landet -och som rent av förespråkas för det landet, men här i Sverige – blir när det kommer ifrån SD, om Sverige och det svenska samhället, nationen, språket samt folket och medborgare någonting helt annat och “fult”… Knappen “off” känns väldigt nära till hands att endast säga. Det märkligaste av allt – med “off” knappen, då egna barn inte sällan föds, växer upp -och ska leva sina liv i Sverige – tappas också förståelsen för – endast svenskars verkar det som – precis samma inställning, syn, stolthet och kärlek gentemot sitt land. Lika fullständigt.

Vad man helt missar att inse, precis som jag inte heller ville inse – eller rättare sagt kanske erkänna – under mina unga tonår i Sthlms invandrartäta förorter var att intoleransen och den mindre både respekten som acceptansen för Sverige, det svenska samhället och dess både folk som kultur utgjorde rasism i sig. Bristen på både självrespekt som självinsikt samt kunskap är dock än mer slående idag. Vid minsta ifrågasättande – kasta ut det lika berömda som urvattnade och missbrukade “rasist-kortet”. Som i Sverige har fyllts med en alldeles världsunik innebörd av att vara krav, ifrågasättande & kritik… Men även att s.k. “stå upp för demokratiska, jämställda och svenska samhället” – själva essensen, stjärnan och poängen, i att stå upp för någonting handlar nämligen om att vara beredd på att lika högt som lågt slå ner på, kritisera, avfärda och ifrågasätta alla former av hot och kontraster emot. Exempelvis, man står inte upp för detta när man samtidigt inte slår ner på att CSN – skattebetalare – finansierar Salafistiska studier i SA där studenterna sedan kommer tillbaka hit som Salafistiska missionärer.

Dvs, förespråkande emot demokrati, jämställdhet så som den ska råda i Sverige, religionsfrihet. Rent, hat och hot emot själva… Man står heller inte upp för “jämställdhet” om man skriker sig hes på en svensk man som endast vill äta middag med sin fru vara ett hot emot jämställdheten eller “patriarkaliskt kvinnoförtryck”, samtidigt som knäpptystnad råder gentemot befästa värderingar om könsstympning, bort, barn -och månggifte samt hederskulturer. Man är då snarare en stor medlöpare till allt det man säger sig “stå upp” för, emot.

På precis samma sätt kan man inte endast se att Sverige skulle vara en egen svensk nation, med sitt eget samhälle, folk, kultur och språk som ska råda, bevaras och prioriteras – i Sverige. Men inte i något annat land, för det landet och folket m.m. Det är också här det skiljer sig – rejält – när det kommer till frågan “vad som är vad” före “vem som gör vad” och vad det innebär att “stå upp för någonting”. Jag måste ha hört fel, för jag bland annat att samma komiker (tillika stolta Kurdiska nationalist) skulle, något i stil med “kissa & bajsa på SD”? Vet man hur en rätt stor samt växande mentalitet av snudd på rasism och intolerans – en väldigt skev samt föraktfull syn – har fått råda fritt och öppet sedan decennier tillbaka mot Sverige och svenskar så är detta heller inget konstigt eller nytt. Det är bara taget ifrån en låg nivå till en tillsynes av samhället accepterad rasism & förakt i de offentliga rummen.

Vissa kallar den “omvänd”, vilket också är rätt häpnandsväckande – då man verkar vara så insnöad i att Sverige utgör hela världen och endast tror att rasismen skulle vara någonting som endast vita svenskar kan vara. Detta trots en brinnande omvärld av just intolerans och rasism sedan decennier tillbaka, nu senast som skapade en av vår tids största flyktingströmmar. Trots att förklaringen för detta ofta sägs ligga i “slaveriet”, fastän slaveriet som startade i självaste Mellanöstern runt år 610 (!) de facto avslutades av “den vite mannen” i väst, men fortsatte där officiellt fram tills 60 talet. På sina håll pågår än idag, senaste exemplet på just detta inför hela världen – IS. Men i Sverige verkar samtliga helt glömma bort att det inte handlar om sanning eller fakta – rena fantasier och vansinnes teorier, som aldrig någonsin skulle accepterats eller än mindre applåderats i “det egna hemlandet”, blir här applåderat…

Så, jag måste ha hört fel angående vår Kurdiske (som han vill bli benämnd och gärna benämner sig) komiker. För att kissa och bajsa på SD, skulle ju innebära att han indirekt även gör det emot sitt eget hemland som en självständig -och styrande nationalstat) –  tillsammans med dess kultur, språk, samhälle som folk…? Vilket han säger sig älska, vara så stolt över, kämpa för samt vilja bevara? Precis som SD gentemot Sverige och precis SD´s inställning gentemot både hans “hemland” som gentemot samtliga nationalstater. Han säger sig ha kommit till Sverige “för att fortsätta vara Kurd”…  Jag vet dock inte om han valde att fortsatta bo ibland sina landsmän och kvinnor i mångkulturella områden, eller som så många andra förespråkare för den – lämnade vid bästa möjlighet eller aldrig valt att bo där överhuvudtaget? det låter – hursomhelst – märkligt. I synnerhet med tanke på att SD genom – fler – av våra Riksdagsledamöter har föreslagit och arbetat just för hans hemland och ett “självständigt Kurdistan”…! Precis som ett Somaliland och Västsahara. Men som röstats ner -och “fått avslag” av andra partier och deras riksdagsledamöter. Borde han då, rent logiskt sätt men även lojalt sett, inte “kissa & bajsa” på dem som röstade ner -och emot förslagen gång efter annan?  De som inte vill se ett självständigt Kurdistan med självstyre, inte vill se vill erkänna ett folk sin nation, kultur, samhällen, språk och gränser?

Bland annat föreslogs i en motion/ förslag: “Om Kurdistanregionen väljer att utropa självständighet efter en folkomröstning bör Sverige erkänna beslutet under förutsättning att de står upp för en autonom region för kristna i Irak och dessutom kan garantera andra minoriteters säkerhet och rättigheter”
– Är inte detta helt och hållet “värdegrundscertifierat” i allmänhet, samt förenligt med hans alldeles egna och personliga uppfattning och önskan i synnerhet? Dvs, fullt ut demokratiska som mänskliga rättigheter – för alla? Eller, ska folk – i Sverige – bara hålla käften och göra som – en (ideologi/ komiker/ trosuppfattning) – säger? Oavsett om den här säger att det inte existerar kvinnor och män, det existerar bara “könsneutrala Hens” – en tanke som är lika absurd att ens tänka i så många andra länder, som den är allmänt accepterad och som man nästan måste tänka i Sverige för att ha en “god syn”. Trots att det talas så högt och stolt om sin egen nationalitet och viljan av att kämpa för den, bevara och fortsätta kunna vara så har man, mig veterligen, inte ens varit på väg ner till “sitt land och folk” – för att försvara detta även i handling som någonstans kanske kunde backa upp orden -och för att möta ett av de största hoten mot såväl nationen, kulturen som folket – men även språket och religionsfriheten – på väldigt länge.

Ett hot så pass stort att svurna fiender, som dock vet betydligt mer, stod sida vid sida för att möta och kunna bekämpa det. Även från hans folk och nation. Ett hot så pass stort att ett annat helt folk – Yazidierna – nästan helt har utrotats samt (sex)förslavats & sålts, efter tusentals år i regionen och världen.
Men inte ens nu – när världen och framförallt Kurderna äntligen inte endast lyckades att både trycka tillbaka hotet (tillsammans med gamla fiender som nya allierade), utan dessutom vinna större markområden samt nu är närmare än någonsin att äntligen få sitt egna land och ett självständigt “Kurdistan”.

Frågan är kanske snarare, flyttar han då dit, när det är utkämpat, offrat och försvarat – “för att fortsätta kunna vara Kurd”, i Kurdistan? Eller har man då blivit “för svensk, med lite för bra cash på fickan och lever ett rätt bra liv i vårt fantastiska land” – Sverige? Vilket han inte kunde få eller skaffa sig där, då – men fick och tog alla möjligheter till att skaffa sig här. Ingen uns av uppskattning, ödmjukhet, tacksamhet och/ eller respekt – inte minst gentemot hans egna (mor & far)föräldrar som, likt så många andra, utgjorde just hela orsaken och önskan för oss alla av just den orsaken – existerar inte alls? Att ens antyda Sverige skulle vara ett rasistiskt eller intolerant land är endast det i sig en stor förolämpning, inte mångas s.k. “hemländer” vare sig är eller har varit så pass välkomnande och öppna för allt det främmande – i allt från kulturer, språk, värderingar till livsstilar – som Sverige och det svenska folket. Kan han själv säga att han – eller någon han känner – skulle applådera eller ens förespråka vår nuvarande regerings politik även för Kurdistan…?

Dvs, inget eget & egen språk, kultur, land eller folk. Alla andra(s) är så mycket “bättre och vackrare” som ska prioriteras före Kurdiska.  Trots att hans regering här, inte endast gick emot SD och våra ledamöter om ett självständigt Kurdistan b.la, utan som dessutom ens kan tänka den vansinniga tanken av  “hjälpa” och ge precis samma hot mot Kurder och Kurdistan – som utraderade Yazidierna – både skattefinansierade samhällsförmåner och gräddfiler in i det. Detta samtidigt som en hel del människor – hans egna “landsmän och kvinnor” endast bland mina egna vänner & bekanta – lämnade sitt land, Sverige, för att möta hotet mot deras – “Moder land”. Men ytterst av alla dessa har inte ens fått en godisklubba som tack för att “stå upp för demokratin”.

Två av dessa såg det som sina skyldigheter, deras mödrar tog dem till Sverige för ett bättre liv, Sverige är idag deras land. Men har en förhoppning om deras föräldrar en dag kan få leva sina sista dagar i deras kära hemland. Vackrare eller starkare än så blir det inte. Dessa inser också, i Kurdistan applåderas betydligt mer nationalistiska som konservativa krafter än vad SD är gentemot Sverige. Så vad blir då dessa…? Dvs, annat än att dem älskar sitt land, vill bevara det som sitt självstyrande och ständiga land -samt är stolta över det – med allt vad Hon innebär och anser bland annat att där finns både kvinnor som män. Att där bör finnas både ordning, lagar och reda – Kurdistans ordning, lagar och reda i alla delar av landet, som oavsett Kurd, Indier eller Svensk ska respektera och följa…?  Finns ingen Kurd, Syrier, Irakier, Indier, Polack eller någon annan nationalitet än dagens (S)venskar som ens skulle våga tänka tanken på att ge hot, hat, förtryck och mördande attacker emot dem själva skattefinansierad skuldsanering, gratis körkort eller bostäder… Gör han?

Om inte – så återigen, är denna vilja av att “kissa och bajsa” på någon inte lite illojalt riktad…? Men jag kan förstå att det krävs sådan inställning för att följa en (S)vensk korridor och fortsätta leva ett fantastiskt liv i vårt fantastiska land, (S)verige. Som tur är, börjar dock vindarna att vända och väldigt många som man aldrig har fått kritisera – ens ifrågasätta – alla med annan hudfärg än vit, hårfärg än svart eller bakgrund än svensk – börjar nu också se konsekvenserna samt tröttna på just detta. Även dem – kanske i synnerhet dem – börjar allt mer vakna, liksom det svenska folket ta bladen från munnen och se skillnaden mellan kritik och hat samt oroar sig idag för vad deras mormödrar oroade sig för – rent av förtrycktes pga samt tvingades fly ifrån, bland annat.

Bland dem finns exempelvis endast mina två bekanta av både Kurdiska som Svenska nationalister, ett hett tips är att dubbelkolla vad detta de facto innebär en gång till och när man ändå håller på, likaså orden “rasism”. Risken är annars fortsatt extremt hög att man X-förklarar sig själv och förolämpar de man dels tror sig “stå upp för” och dess sanna offer av rasism. För många gånger och bland människor som vet vad detta verkligen innebär, inte minst ute i världen och utanför (S)verige, blir väldigt lätt “M”´et en tyst bokstav i “Following the Masses”. Appropå jämställdhet och nationalistiskt mot men till skillnad mot andra som mer skriker högt så försvarade dem med handling sina föräldrars Kurdistan emot förtryck, efter att ha stått sida vid sida – rygg mot rygg – endast pga att dem älskar, försvarar & vill bevara – “kämpa/ “stå upp för” – ett självständigt land & folk – Tillsammans med landets och folkets precis lika vackra som starka, modiga och – nationalistiska – kvinnor, inte minst…

Endast tre yrkanden av SD och våra ledamöter som vår komiker (och många andra) skulle ha applåderat med stående ovationer -och rent av kunnat skrivit själv. Då samtliga med bakgrunder i dessa länder – gentemot dessa länder för det landets folk, invånare som medborgare – hela världen att respektera – alla dagar i veckan ser en given Statsminister heta “Jimmie Åkesson”. På precis samma vis som samma ögon skulle ha förkastat och föraktat nuvarande svenska regerings politik som direkt svekfull, vansinnig & lika direkt otänkbar gentemot mot det egna landet, folket, medborgare samt samhället i allmänhet. Dess prioriterande trygghet, vård, kultur, språk och omsorg – i synnerhet!

Så, även om vissa vägrar komma ut ur sandlådan – måste alla sitta kvar där och strikt följa en “(S)vensk korridor av vad man ska tycka här, men applådera där? För en “globalist” låter detta, inte minst, rätt konstigt. Trots allt fler och fler börjar resa sig ur den och förstår vad SD faktiskt står för, som är rena självklarheter i vår omvärld – endast för våra samtliga hem och familjer – men i Sverige allmänt applåderar man rent av att rena vansinnesteorier, okunskap och att fantasier – som aldrig en dag skulle överlevt annanstans – går före fakta, kunskap och, för en majoritet, rena självklarheter. På riksdagens hemsida kan man – själv med egna ögon – läsa varenda motion (förslag) som har lagts av våra riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

På Google kan man söka, exempelvis, vad som är intolerans – här länkar jag ännu en gång hela SD´s principprogram samt all vår politik inom viktiga (samhälls)områden. Byt sedan ut “Sverige”, “det svenska samhället” och “svenska medborgare” emot vilket annat land med samhället och medborgare som helst – och både samtliga av oss själva samt hela vänstersidan plus Alliansen applåderar med stående ovationer. Till ord av att anse detta vara “vackert, starkt, fint och viktigt” – inte minst för rot, identitet och tillhörighet samt familj, tradition och trygghet – men, tydligen inte för våra egna Barn och Familjer…?!

“Kurdiskt självstyre”

Motion 2016/17:2893

Yrkande:
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utökat stöd till kurddominerade områden och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för mer självstyre i kurddominerade områden i Syrien, Turkiet och Iran och tillkännager detta för regeringen.

 

Dela & Diskutera: