Därför är Liberaler de mest fördomsfulla & ignoranta – mot muslimer som “icke svenskar”!

Det spelar ingen roll om så IS skulle ta på sig attacker eller någon annan (OBS!) Islamistisk terrororganisation, det spelar ingen roll huruvida ex. vår egen Stockholms terrorist säger sig sväraliblead trohet till IS och förklara sig “nöjd” med sin attack, oavsett om den så tog livet av en barn, och sitter i svenskt häkte samt begär en “sunnimuslimskt försvarsadvokat” – röster hörs ändå att vare sig han, influenserna, dåden eller ideologi “inte har någon att med Islam att göra”. Om människor bara såg hur många s.k. “Islamister” själva skrattar och gnuggar händer för deras kanske största försvarare så kanske många också skulle inse att någonstans ligger flera fel.

Då Islamisters “värdegrund” och synsätt inte för en procent är förenligt med vad Sociliaster eller Liberaler idag förespråkar. Kanske skulle vad som ses vara nonchalans före “värdegrund” samt fördomsfulla motsägelse före “humanist” inses av fler själva också? Men jag kan förstå vissa, vet man inte mer om den egna omvärlden, dess folk, religioner, kulturer eller synsätt och värderingar än att utgå ifrån sin egen så blir det nästan mer tragiskt än vad det går att bli förbluffad. Jag kan dock tycka att en blick i vår omvärld, inte minst där en religion har starkt fäste, skulle inse skillnaden mot Sverige. Mängder av väpnade konflikter och står i lågor, just på grund av sekteristiska orsaker inte minst.

Likso det borde räcka med en blick inåt till vad Sverige har utvecklats till att bli idag – exempelvis, topp 4 i världen på att producera stridande Jihadister, att attacker på våra egna grannländer finansierats, planerats, rekryterats eller inspirerats ifrån Sverige eller att ideologin mer förespråkas öppet än dolt, idag präglar hela områden samt förtrycker olikttroende både i som utanför. Genom att inte kalla en spade för att vara en spade blir också Liberaler och Socialister återigen i denna fråga de kanske mest fördomsfulla och ignoranta, gentemot människorna med annan trosuppfattning än kristen, hudfärg än vit och bakgrund än svensk.

Endast i och med detta påstående, att religiös terrorism som vi känner den idag och utgör det största hotet emot landet inte har någonting med Islam att göra. Vilket också tyvärr är ett kvitto på att endast kunna se utifrån den egna horisontens referensramar -och uppfattning, men en liten förståelse för någonting annat eller andra. Skillnaden på att vilja gott och att göra gott, är dock rätt stor men kan också bli förödande om inte heller detta inses. I denna fråga kan man säga sådan mentalitet är som att säga ett barns olämpliga beteende inte har det minsta att göra med vare sig hemmet eller föräldrarna. Ansvarsfullt? Intelligent? När det kommer till precis allting annat, från fotbollshuliganism till familjer läggs skulden på både fotbollsklubbar som föräldrar. Huliganer, som endast för 10-15 år sedan i Sverige ansågs vara landets hotande och ledande extremister tillsammans med vänster och höger. Men när det kommer till – en – religions extremister läggs istället ansvaret på… “vita medelålders svenska män” -och Sverige…?! Enda man kan lasta världens kanske mest välkomnande och toleranta land, Sverige, för är möjligen för att detsamma har skapat en förbluffande naivitet -och idag utgör en daltande fristad för religiös extremism och jihadism. Detta av just liberala och socialistiska styrande partier som politiker. Det blir även fördomar födda ur lägre förväntingar emot just de folkgrupper man ser sig försvara – Muslimer i allmänhet och människor med annan bakgrund än svensk i synnerhet!

Muslimer, människor med annan hudfärg än vit -och/ eller bakgrund än svensk blir indirekt dömda utifrån en syn på dessa – oss – ha en lägre standard, moral och värderingar.
Som om det råder en stark förväntan om att dessa människor inte på något vis skulle kunna vara människor med sekulära och demokratriska synsätt och värderingar. Det är kanske den största formen av fördomar, man inte ens tänker på själv. Men just detta leder också till diskriminering och underminering inom de muslimska samhällena som faktiskt arbetar för att prata med sina följare -och vill arbeta aktivt mot radikalisering inom egna samfund, familjer, samhällen och krestar. Vissa går till och med så pass långt att de säger det vara “Islamofobi” att kalla det för radikalisering – av muslimer. Saken är dock den att att det endast är vi som ser dessa vara “radikaliserade”, för många är de endast följare av sin tro.

Pekandet emot extremism inom religionen samt kritik och krav på ansvarstagande och bidragande till det svenska samhället och dess värderingar, är alltså enligt dessa inte sällan “Islamofobi” och “rasism”. Som “får muslimer/ människor att känna sig utanför”… Hur liten tilltro finns där egentligen till människors egna självkänsla, självinsikter, värderingar, egen förståelse om sin egen tro? Tvärtom! Genom att kalla det för vad det är och lägga ansvaret där det hör hemma – “Islamistisk jihadism”, “Islamistisk extremism/ radiakalisering/ terrorism” samt hos individen själv, så ger man också full legimitet åt de få men ändå existerande krafter inom de egna kretsarna och samhällen som inte endast behöver bli fler. Utan man ger de även full legitimitet till att arbeta emot! Skulle nu Islam säga någonting annat, då också låta de med den grunden fritt kunna känna sig ha rätt samt stöd nog att använda egna verktyg inom religionen för att motarbeta och förebygga. Rosa fasader eller utegym i våra parallellsamhällen, liksom total tystnad, gentemot präglande förtryck kommer inte att hjälpa. Det borde alla veta, då ingen vill bo där själva.

Genom att precis som i alla andra former och problem – lägga ansvaret där det hör hemma & kalla det för vad det är, tillåts också religionens förespråkare & företrädare men även vänner, familj och bekanta i de högst isolerade kretsarna att kunna prata om dessa frågor. Som redan idag är tillräckligt obekväma och svåra att prata om som det är. Om det är så för en Liberal i Vasastan, vad tror då denne det är för en Imam i Husby? Ge denne åtminstone respekten och tillåtelsen att prata om det, utan ett kopierat skuld och skambeläggande försvarstal för odemokratiska värderingar om att det inte har någonting med Islam att göra. Eller ser man sig  även veta mer om dennes religion, appropå termen “bokstavstroende”, än de själva?

Det råder idag massiva problem med just detta inom flera förorter och muslimska samhällen. Hade folk vetat om graden av hur många människor som inte direkt sörjde attacken i Stockholm, exempelvis eller skrattar åt de kramar som skall kväva detta så kanske tongången hade varit en annan. Dock är det inte lika roligt för grannar, invånare eller – för att inte nämna – familjer, släkt och vänner. Utmaningarna är ojämförbart mycket större än extremismen ifrån både höger som vänster och än mer än en “stödtelefon” någon kan ringa till – som besvaras av någon annan som inte har minsta aning om vad religionens ens säger på första sidan. Vi kan endast titta på skillnaderna inom jämställdhet inom de “moderata muslimska kretsarna”, där könssegregering inte uppfattades först TV i Sverige påvisade detta.

Ifrån EN religiös friskola i landet, dock efter en rad exempel genom alla år på förytrycket emot kvinnor -och kvinnors “rättigheter” men som också det blundats för och fallit i glömska, för att fortsätta se den största boven i fullt ut demokratiska SD. 1987 var det första uppmärksammade hedersmordet i Sverige. Därefter har många fallit offer för förtrycket, könsstympats, gifts bort, hållits isolerade – allt i religionens namn. Den “etablerade” politikens enda svar har sedan dess varit  rosa lappar på flygplanstoaletters dörrar – för offren att själva ta sig loss ifrån sina förövare och ringa till… Med en signal till offren om att denne dessutom förväntas låna sina förövares smart-phone eller smuggla med sin egen.

En Pakistansk känd skådespelerska mördes nyligen av sin egen bror, i ett så kallat “hedersmord”. Vilket var mer förståerligt och accepterat inom samhället som brott mot religionen.
I en annan ställs en kvinna mot väggen fullständigt för sin medverkan i ett underhållningsprogram, med tanke på hur katastrofal situationne är i Sverige – tror man på riktigt att dessa värderingar och ursäktande i samma religions namn – inte – råder här? Då är man inte endast nonchalant och ignorant, utan besitter snudd på en omänskligt skev människosyn samt anser inte att jämställdhet, demokratiska, öppna och fria samhällen skall vara för alla.

Det är ingenting annat än direkt ignorant att säga detta “inte har någonting med Islam att göra!” Det är även det kanske mest ohjälpsamma argument och synsätt av värderingar som råder emot all denna odemokratiska, förtryckande problematik. Är det hela Islam? Givetvis inte, men för att stå för de man säger sig stå för så är den rätta termen att denna problematik är född ur -och kommer ifrån delar av Islam och en trosuppfattning som går stick i stäv med ett demokratiskt, jämställt, tolerant och öppet samhälle för alla om det ska efterlevas utefter varenda aspekt. Inte minst då Islam inte är en religion som Kristendomen, utan har utöver trosuppfattning alla politiska delar av b.la. hur ett samhälle skall styras, efterlevas i med egna lagar och regler där inte endast din egen livsstil utefter religionen lära är den viktigaste – minst lika viktigt är ocksåp hur du upprätthåller den för andra att leva utefter samt vad du gör för att bidrar till att samhället utvecklas mot lärans politik. Gör alla detta?

Givetvis inte, gör många detta? Givetvis! Så pass många som står helt oemotsagda och utvecklat parallellsamhällen. Vart människor både förtrycks i, mördats i, försvinner spårlöst ifrån, tvingas fly ifrån -och tvingas leva i. Sådana är våra problem och utmaningar idag. Då är det fördomsfullt mot “moderata muslimer”, motsägelsefullt mot egna värdegrunden och kontraproduktivt för samhället att säga trädets grenar inte har någonting med trädets rot att göra.

Sanningen och det mest korrekta för alla bär på en värdegrund av demokratiska, jämställda och öppna värden – vare sig de sedan är socialkonservativa eller ser allt mer i könsneutralt – är att givetvis är det förblindande uppenbara samt självklara att många delar kommer ifrån Islam och religionens lära. 170 miljoner radikaliserade världen över (15-25% av alla muslimer) samt “vanliga” friskolor, familjer som andra “moderata troende” som inte lever utefter den jämställdhet och demokrati som skall råda i Sverige vet alltså inte vad deras religion säger, mer än vad svenska liberaler coh socialister vet detta? Givetvis måste det erkännas detta har – någonting – med Islam att göra. Inte allt, inte inget men någonting – oavsett om det så skulle vara 1 procent utgör det vårt största hot och en omfattande problematik att ansvaret främst måste erkännas och läggas där det hör hemma.

Vid en konsekvent argumentation och enligt samma logik som försvarar en religions skeva värderingar och synsätt och värderingar – så menar man då alltså att vare sig Korstågen för flera tusen år sedan eller den spanska inkvisitionen inte har det minsta eller hade någonting med kristendomen att göra. Vilka ofta är två saker som försöker ursäkta dagens terrorattacker i en religions namn, med årtusenden tillbaka terror i en annan. Sådana argument att kristendomen inte skulle ha något med endast de två saker att göra skulle absurd-förklara de allra flesta. Men när abortkliniker sprängs i luften, kvinnor hedersmördas eller svenska barn mördas av lastbilar i Stockholm så är tongångarna något annat.

Dvs, inte endast fördomar av att främst titta på “vem” och dennes hudfärg samt trosuppfattning än “vad” av värdeirngar och ageranden. Både rasism och fördomsfullhet gentemot “moderata muslimer” själva, då dessa alltså inte verkar kunna anses ha moderata, sekulära och demokratiska värderingar…
Kristnas, svenskars och vitas uppfattade värden blir helt övergivna och ses på med lägre förväntningar alltså, när det kommer till muslimer, icke svenskar samt folk med annan hudfärg. Att man inte ser det fördomsfulla i detta, mot fler håll och kanter, är tragiskt men talande för den okunskap, nonchalans och ignorans som ofta råder bland de som tror -och ser sig attackera precis detsamma. Samtidigt gnuggar icke moderata muslimer – dvs intoleranta extremister händer och tackar för försvarstalen, som till och med rycker bort legitimiteten ifrån människor inom egna inom egna led, kretsar, trossamgund och samhällen som vill förebygga och motverka detta.

De senaste 15 åren har jag arbetat med -och talat om detta, allt starkare och högre för var år som har gått. På de allra flesta arbetsplattformar, inom både den sociala/ ideella världen som inom politiken av den korta tid jag var med i C innan jag förstod hur feg, fördomsfull och kontraproduktiv för Sverige en s.k. “etablerad politik” var, så har detta varit direkt omöjligt då man inte ser eller förstår sina egna förespråkade värden. Även genom alla år sedan lindan för länge sedan började synas mer, kännas mer och knytas upp oemotsagt. Detta har haft -och har sitt pris givetvis med sina ronder av klincher åt flera håll. Av samma orsak till varför många väljer tystnaden före “stå upp” mot någonting i mer än ord på sociala medier. Än mindre i miljöer där liberalers berömda “värdegrund” verkligen skulle behövas som allra mest.

Jag kommer dock ifrån en bakgrund av verklighet där man de facto står upp för “egna”. Hur få, vad eller många “egna” än väljs att vara. I mitt fall -och idag utgör mina Familj, Hem & Arbete – vårt land! Samt de få inom dessa ben i det. Jag räknade tidigare inte med att gå i clinch med både odemokratiskt sinnade religiösa extremister och s.k. “egna” – som valde självmord åt egna medborgare och samhällen samt försvara det andra, samtidigt som de fördomsfullt och nonchalant slog undan benen på (“moderata”) krafter i extremistets närhet miljöe & kretsar som ser annat. På detta (fullt förståerligt dock) väljer bort att leva i dessa miljöer med egna familjer, tom åka till och ha som arbetsplats. (DO).

Oavsett om jag så arbetar för SD eller någonannanstans i Sverige som i världen, är jag oerhört stolt, glad och tacksam över att en gång i mitt liv ändå även fått arbeta med -och för människor som står upp för “egna”, både samhällen som medborgare -och vågar kalla en spade för att vara en spade. Dvs. på riktigt står upp för svenska, demokratiska, öppna och jämställda värderingar som samhällen 360 grader. På en arbetsplats, för människor – i Sverige – som inte endast ser människorna, utan utgör ett reellt hopp för hundratusentals människor som tvingas under helt andra religiösa lagar, regler och samhällen än vilka som skall kännetecknas vara i det demokratiska, sekulära Sverige. Men som också ser att människor inom dessa idag – pga liberala & socialistiska ledares politik under decennier – utvecklade parallellsamhällen kan ha demokratiska och sekulära värderingar, samt förväntar sig ett ansvarstagande ifrån dessa och tror på de att de facto kan stå upp för det. Precis lika mycket som en liberal ledare, med ord, säger sig (kunna) göra.

Baserad på “vad” i första hand, och inte “vem” eller dennes hudfärg eller trosuppfattning. Tack SD! När olika “värdegrunder” möts, så går dessa trots allt i en högre som lägre klinch, snarare än att ena står likgiltigt tyst och låter den andra både erövra, isolera och prägla hela områden samtidigt som människor förtrycks och mördas inom dessa.
Den 17 juni kommer SD och Jimmie Åkesson åter till Spånga IP. vare sig man “håller med” i denna text (om där nu finns ett alternativ) eller inte, men ändå ser logiken i det – Lyssna då till logiken och den yttersta självklarheten själv för Sveirge och svenska samhällen där och då. Inte minst för alla i Sveirge och leva med -och bidra till.

Slut på ursäkter, vansinniga bortförklaringar, ignoransen och dubbla måttstockar. Inte minst i Västerort – Slut på de liberala fördomarna som mer eldar på allt de säger sig vara emot snarare än “står upp emot” och låter odemokratiska samhällen stärkas samt röster emot tystas. Det är hög till att lyssna till en politisk ledare som faktiskt kan lägga ansvar där det hör hemma, som tar ansvar för våra värden -och som vill att alla över  hela Sverige ska leva med dessa – samt bidra till detsamma! Det är vad som är en “god värdegrund” i och för Sverige samt ger verktyg för egna att kunna agera inom sitt eget samhälle, samfund, krets som familj!

Försomsfulla ursäkter & bortförklaringar som bygger på uppfattningar & lägre förväntningar på muslimer, människor med annan hudfärg än vit eller bakgrund än svensk inte kan vara sekulära, demokratiska eller vilja leva i ett svenskt samhälle. Men framförallt, inte kan hantera eller möta sina utmaningar & problem – tillhör det nonchalanta som ignoranta lägret! Bortförklaringar och ursäkter anses alltid, i alla tänkbara sammanhang, tillhöra de ansvarslösa och mindre bryende! Gentemot “egna” – rent av svek & bristande respekt!

Dela & Diskutera: