En läskigt verklighetsfrånvarande röst inför Jimmie Åkessons återbesök till Västerort!

“Politikerveckan i Järva” arrangeras av “The Global Village”. För andra året i rad där “Almedalen” är förebilden.
Det är kanske inte så konstigt att den knappt märkts av med tanke på det större ointresse för svensk politik i hela området, samt att “den etablerade” politiken  under decennier helt har isolerat ifrån. Även när jag ett år innan valet 2014 skulle engagera mig politiskt, visste jag knappt vad vem stod för – många andra vet inte ens om att där finns fler partier än M, S och SD.
Trots på egen gata känns det lika frånvarande som Almedalsveckan på Gotland. Min första kännedom bestod av en reaktion förra året, pga vår lokaltidnings uppmärksammande av att SD inte var inbjudna. Men är det i år. Detta efter att “diskussioner förts inom styrelsen” och motiveras till varför Sveriges näst största – fullt ut demokratiska – parti bjuds in. Även som är demokratiskt folkvalda till både Riksdag, Kommun, Landsting som EU.

Sådana “motiveringar” ger sken av hur demokratiskt styrelsen arbetar och hur mycket en förening värnar detsamma. Men den sträcker sig tyvärr ofta inte längre än att finansiärer kan dra sig ur om SD bjuds in, med vilket man även indirekt förklarar förra årets enda oinbjudna Riksdagsparti med. Däremot bjuds Feministiskt Initiativ in, som enda parti & partiledare utanför Sveriges Riksdag. Med tanke på att detta skall utgöra ett alternativ till Almedalen, får jag inte riktigt ihop varför.

Detta sätter ändå flera fingrar på en generell märklig syn – oavsett den egna synen – då ingenting baseras utifrån någon “odemokratisk” SD-politik, retorik eller budskap från Jimmie Åkesson. Ingenstans i SD´s politik eller principprogram går att finna den “rasism” eller rent av till och med “neo-fascism” (!?) som någon vräkte ur sig inför hans återbesök den 17 juni. Inte heller har någon kunnat peka ut en enda rad vart detta i sådana fall står. Det är en s.k. “beröringsskräck” byggd på rädsla, okunskap samt märkliga uppfattningar om “vad som är vad” – kontra en högst skrikande massa av “alla andra”  som är största ingrediens för polarisering. Demokratiska åsikter demoniseras bara för att dem antingen inte gillas av en själv, står i vägen för finansiering eller för att åsikterna – “i Sverige, för Sverige” – går emot en, egentligen, precis samma mentalitet, inställning och politik som många, inte minst (andra gen.) invandrare själva har! Fast gentemot en annan nationalitets kultur, samhälle, värderingar, levnadssätt -och/ eller trosuppfattning än rådande i Sverige. Som snarare kan stå i direkt kontrast till.

Då kallas det svenska för att vara “rasism” istället. Detta är också problematiskt ur ett perspektiv av rätt många “politiskt & religiöst oberoende” ideella organisationer vars huvudarbete går ut på att göra skillnad i lokalsamhället -och verka för demokrati – 360 grader. Inte minst mot yngre generationer och för dessa att se igenom polariseringar. Inte minst i ett helt område som Norra Järva, där “Politikerveckans” fokus också ligger. (Husby, Kista, Akalla, Tensta, Rinkeby och Hjulsta) . Det blir, minst sagt, tragikomisk – nästan patetiskt – när (fullvuxna) röster hörs om att SD skulle bidra med odemokratiska värderingar i och med Jimmies återbesök. Sådana värderingar, tillsammans med  en styrande “etablerad” politik, har under decennier möjliggjort en katastrofal utveckling som idag råder och präglar men som egentligen ska vara helt omöjlig för ett land som Sverige i allmänhet. I synnerhet, ett helt Västerort. Med munkavel i en direkt “förlamande rädsla” för ord och att kallas någonting, har både kritik som uppmärksammande och nedslag mot allt som inte är eller ska ha någon plats i det svenska samhället uteblivit. För att inte nämna förtryck och lidande som egna medborgare tvingas leva under, medan man blickar mot omvärlden och ser sig vara en “humanitär stormakt”.

Mot en verklighet som en hel del människor även upplevde på andra sidan jorden, men återigen tvingats fly ifrån. I Sverige. Pga kön, trosuppfattning, nationalitet -och/ eller kulturell bakgrund. Ifrån områden där inte ens 112 längre utgör någon garanterad samhällsinstans för vare sig de eller deras barn. Tystnaden är lika slående mot detta som den länge vare emot en mer öppen än dold intolerans, först emot svenskar – idag emot folk från andra länder, kulturer -och trosuppfattningar. Vilket ´först resulterade i att en skrämmande stor del svenskar flyttade/ flydde och idag både kvinnor som första och andra gen. invandrare.

Svaren mot detta har, bortsett från verklighetsfrånvaro, rädsla och okunskap istället legat i att vittnesmålen snabbt tystats -och anklagas vara de som är “intoleranta” med “skeva värderingar”. Inte minst ifrån de många förespråkare av mångkulturen som själva väljer bort att bo i hjärtan av den med egna barn och familjer. Så pass trovärdig är den 360 graders “värdegrunden”, som stirrar sig blind på “vem” som gör vad (och dennes hudfärg), snarare än “vad” denne gör eller förespråkar. Sverige” och “Svensk” är sedan decennier mer ett “etablerat” skällsord, men aldrig har detta heller velats ses som någonting fruktansvärt skevt – i synnerhet i Sverige. Det finns ingen jag någonsin har träffat eller känner i hela Norra Järva – samtliga områden – som skulle acceptera en sådan syn mot egna eller föräldrarnas land och folk. Men här verkar skuld -och skambeläggandet för rena självklarheter världen över vara rättfärdigat.

Talas det om en svensk kultur, samhälle eller folk – hörs genast “rasism”. Höjden av pinsam ironi, då hela Jimmies – faktiska – budskap utgör rena självklarheter om detta skulle vara en politiker och partiledare i “det egna” landet, kulturen, samhället – för folket samt landets medborgare! Idag är områdena mer präglade av helt andra värderingar, lagar och regler – som alla andra partier än SD och alla andra partiledare än Jimmie länge sagt -och fortfarande säger sig vara “emot”. Inte heller detta går att få ihop hur då SD, som aldrig har “styrt”, kan anses vara boven i hela detta katastrofala misslyckande? Det är inte Jimmie eller SD som har blundat för -och sett skeva värderingar samt förtryck både växa och befästas.

Ingen annan svensk politik kan med andra ord antingen vara vara så mycket emot exempelvis  könsstympning,  trakasserier, radikalisering, tjejer och kvinnor som inte ens gå ut själva och blir bortgifta, människor tvingats fly pga trosuppfattningar, att människor kan eller vågar inte fira egna högtider? Eller så anser detta är ok för invandrare. Något annat alternativ än dessa två går inte att se, då att “vara emot” också innebär att gå i clinch mot det man är “emot”. Lågt som högt. Norra Järvas kvitto på brottsligheten är trots allt 16 mord på 1.5 år – med många fler anhöriga -, näringsidkare flyr områdena och viktig service för invånarna försvinner.

Vi pratar om en utveckling som i decennier blundats för och som idag utgör Sveriges – om inte Nordens – mest misslyckade “mångkulturella integrationsprojekt”. För inte så länge sedan besökte Jimmie Åkesson en del invånare i just Norra Järva i deras hem över en kopp kaffe. (Tensta/ Hjulsta, Husby och Akalla). Varför ens nämna detta, är det märkvärdigt? Inte alls, men i kontext till att en “självklar” inbjuden partiledare aldrig har gjort detsamma. Deras intresse har stannat på lokal torgen, där invånarna Jimmie var hemma hos köper sin frukt, tillsammans med både poliser och landets alla journalister (med hjälmar). Varav de sistnämnda kategorin verkar vara de viktigaste deltagarna på plats för att höra den “etablerade” partiledarens röst – inte partiledaren till invånarens.

Den 17 juni, om en månad, besöker alltså Jimmie Åkesson återigen Västerort -och denna gång Spånga IP för ett partiledartal, för alla som vill ta sig dit och höra vad det är han själv säger -och inte vad journalisten eller den “etablerade” politikern säger om honom och SD´s politik. Inte minst, med och för de boende i hela Västerort och alla de som både har flyttat/ flytt till Sverige för att kunna leva i ett svensk demokratiskt, öppet och sekulärt samhälle samt alla de som alltid har velat göra det, men aldrig fått.  Bortsett från många applåder -och välkomnanden redan nu så hörs även häpnadsväckande okunskap. Fullvuxna röster som skriker att , “Neo-fascism inte är vad Järva behöver” och att en “väl fungerande politik är byggd på demokratiska grunder”…

Otroligt fascinerande hur två meningar kan avslöja en vuxen människas verklighetsfrånvaro, samt ha en större okunskap kring vad som är vad. Stolt var denne också, när förolämpningar mot alla offer av fascism ignorant delas ut, men som man inte ens reflekterar över -och helt missar sitt utsedda mål. Mest ironiska är, återigen, att av de som höll med är jag övertygad om – tvärtom – skulle applådera Jimmies budskap i det egna hemlandet. Som rena självklarheter! Dvs, att landets, eller till och med religionens, egna samhälle, kultur, lagar, regler och traditioner skall vara det primära. Det självklara av att landets folk och medborgare ska vara prioriterade – som både ska leva i svenska samhällen samt bidra till det. Hade någon ens tänkt tanken det vara någon form av “neo-fascism”, så hade den personen inte kunnat visa sig ens på sociala medier. I många länder i både i Asien, Mellanöstern samt Afrika, men även Europa, kan inte det egna landets (eller religionens) lagar, regler och samhällen vara mindre prioriterat än det egna.

“Väl fungerande politik” & “demokratiska grunder” är ju verkligen vad Järva har styrts till… Helt otroligt! Vi har vuxna människor i detta land inte ens vet om vad “rasism” är -och innebär, inte minst genom åren där frånvaron av just en “väl fungerande politik” idag har resulterat i allt annat än “demokratiska grunder”. Det slängs med “korrekta” ord som i en kör i någon slags tro om att man då “står upp” för någonting, när man de facto försvarar rätt mycket som är en rak motsats till “demokratiska grunder”. Det råder idag en prägel av, bortsett (!) ifrån kriminella gäng, större sekteristiska (väpnade och våldsamma) konflikter samt intoleranta motsättningar. Bombdåd -och hot, förtryck, skottlossningar, knivskärningar -och våld i alla former av allt annat än någon “demokratisk grund”, utan att detta verkar ses i alla fall. Fortfarande ses SD vara det största hotet som boven, mot Sverige…

Det är en direkt förolämpning mot väldigt många människor i Norra Järva som inte vill leva utefter denna miljöprägel eller andra lagar, regler och samhällen än de svenska, samt emot alla som också vill kunna känna tryggheten av att få nödhjälp av 112 om detta skulle behövas. Inte gå via häxdoktorer för vård, gäng -eller klanledare som eget rättsväsende. Så ja, jag instämmer dock helt i den delen av “kritik”, att det är helt sjukt hur rasismen, förtryck, odemokratiska värden samt intoleransen har normaliserats till denna grad.

Människor har flyttat samt vill flytta ut ifrån norra Järva i en ojämförbart högre grad än vad människor vill söka sig dit. Varför? Allt detta, utan att ett enda skott har avlossats i det avseendet mot Sveriges rike. Våra “etablerade” politiker & partier – med självklart inbjudna partiledare – valde självmord för invånarna och gav bort hela svenska samhällen som dessa en gång levde i -och ville leva i. Ändå applåderas de och Jimmies samt SD´s närvaro måste “diskuteras” samt hotar finansiering av både företag som kommun för en “demokrativecka”. Däremot tvekas inte en sekund till finansiering av såväl strikt religiösa både förskolor som friskolor liksom nationella, kulturella -och religiösa föreningar och organisationer  – alla utan insyn eller ifrågasättande.
Vilket även det anses “rasistiskt” – i det självklara “etablerade” politikers Sverige.

Aldrig har dock någon svensk förening eller friskola, med syfte till att “lära ut och påvisa den svenska kulturen och samhället” syns till. Återigen – “rasism”! … Medan världens alla andra – uttalat stolta – nationella föreningar med precis detta motiverande syfte skall lära svenskar sin kultur istället kan synas i varenda förort. Det anses vara “mångkultur” och vägen till “integration”. I Sverige…  Religiösa friskolor vars hela , uttalade, grundlära -och värden säger sig “inte tro på demokrati eller lagar och regler som är skapta av människan” heter “religionsfrihet”.

Återigen, allting som är rena självklarheter i en majoritet av våra föräldrars länder, ska vara skuld och skam i våra barns land -och när det kommer till Sverige! Finns inte en chans någonstans att jag kommer fostra mina barn att skämmas över vilka de är, landet både deras mamma och pappa är födda och uppväxta i samt givit oss allt det vi är och kan vara idag. Men inte i Norra Järva! Trots allt rena självklarheter, stoltheter och bevarande i egna/ föräldrarnas land  – men man vill inte flytta dit, utan bo i Sverige…? Kan inte ens den tacksamheten till varför man hellre väljer att leva i Sverige vara mer storsint än, “rasism”…?! Det är snudd på pinsam! För ska vi verkligen hårdra det – hur många nationaliteter, kulturer och trosuppfattningar gifter sig inte ens med någon annan (Gud förbjude någon av samma kön…) som inte är ifrån samma land, kultur eller religion?

För många otänkbart om de inte ens talar det “egna” språket? Motiveringen – “bevarande & förståelse av sin egen kultur, språk, folk och samhälle”. Jag vet inte hur många svenska – både kvinnor som män – genom åren som folk har skämts över, hållits gömda inför släkt & vänner istället för att “stå upp” för sin självvalda (!) kärlek. Som har fått sin identitet, person och hela existens förminskad eller inte ansetts vara ens hälften så mycket (önsk)värd som en “egen”. Inte pga vem denne är, utan helt baserat på vad denne är och inte är.

Hyckleriet slår alla gränser när det heter “Kulturskillnader” och “förståelse” samt “respekt” för andras kulturer.  Detta är säkerligen någonting som många “etablerade”, mer självklart inbjudna Partiledare inte ens reflekterat över – utan endast skrattade till komedin “Jalla jalla”.  Den största poängen missades helt, vilket inte minst mot norra Järva. Endast där -och även inom SD hördes dock poängen. Av en i Sverige rätt så utbredd, till och med öppen och accepterad, intolerans -och rasism som vi i Sverige helt enkelt vare sig kan eller vågar se. Än mindre prata om, Inte heller det faktum att många människor i Sverige inte skrattar eller får lika lyckliga slut helt och hållet på grund av synsätt, värderingar, lagar och regler som inte ska ha någon plats i Sverige. Eller som Mattias Karlsson skrev, “svenska lagar och regler skall råda i varenda kvadratcentimeter av vårt rike”. Håller du med? Håller du med om detta i “egna” landet då, eller kan ex. svenska lagar, regler, synsätt och samhället få råda där?

När har Jimmie eller SD förespråkat att endast svenskar bör gifta sig med svenskar? Det komiska är att Jimmie och SD talar om om “kurs A”, som inte sällan sitter i ryggraden hos lågstadiebarn i vår omvärld. Här uppstår plötsligt en oförståelse, både mot detta faktum men även en oförståelse hos många för just andra länders kultur, folk -och samhällen – Svenskars! Även om Sverige och svenskar under decennier varit en helt bortglömd grupp i detta sammanhang, betyder inte det att så behöver – eller ens kan – fortsätta. Framförallt inte okunskapen som säger mer om en själv än vad någon annan eller någonting annat är – “Vad som är vad”! Liksom “rötter”, vilket det hänvisas till när “rasist-kortet” faller platt även för en själv. Låt oss ta en titt, en gång för alla, även mot riksdagspartiers “rötter” – SD kommer från rötter av ungdomar som bar gröna bombarjackor för 30 år sedan, har talat öppet om detta, ursäktat och lika öppet som aktivt arbetat emot.

Socialdemokraternas endast ena exemplet av nazistiska rötter har sedan 70 år tillbaka hållit tyst om -och hemlighetsstämplat sin nazistiska rot som “statshemligheter”. Inte först nyligen blev det känt att Socialdemokraterna ledde 14 koncentrationsläger i Sverige. Hitler var en god vän av Sverige och både Socialdemokraterna som Centerpartiet – ingen som någon av dessa någonsin velat prata om, eller än mindre bett om ursäkt för. Istället har Socialdemokratiska regeringar sedan 70 år tillbaka valt att hemlighålla sina egna “rötter”. givetvis påhejade av Centerpartiets goda min för att även dölja deras. Inte heller Vänsterpartiet vill prata om att de – fortfarande – sitter i lokaler i Stockholm som gavs av Stalin, (över 60 miljoner människors) blodspengar. Hur ofta pratar Mp om sina Islamister, i både partiledning som inte minst i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd?

Den 17 juni har alla chansen att en gång för alla välkomna Jimmie Åkesson till ett område i Sverige som andra partiledare helt har blundat för och styrt med allt annan än “väl fungerande politik” och som resulterat i allt annat än “demokratiska grunder”. Jimmie och SD kommer inte ifrån “fascistiska odemokratiska rötter” heller – därifrån kommer i princip alla andra. Ibland kan det blev galet att endast “follow the masses”, då “m”´et inte alltid hörs, syns eller uttalas utefter vad som är vad och hur verkligheten både har sett ut -och ser ut. Följ den egen. liksom ett växande antal människor i Västerort som har ruttnat på att inte leva få i samma Sverige – med allt vad det innebär av rättigheter, trygghet samhällen – men även skyldigheter, som självklart inbjudna partiledare gör. Det är precis också vad Jimmie Åkesson och SD vill! Skulle man applåderat detta någon annanstans på jorden, borde man även applådera honom på Spånga IP den 17 juni. Om inte, åtminstone inte gå emot sina egna värderingar och ha en större förståelse för de som vill applådera detta även här, för egna barn mot deras egna land.

Vi kan inte begära att extremfeminister eller miljöpartister förstår detta, knappt ens “etablerade” politiska partier – identitet, samhörighet, gemenskap, tradition och trygghet är ett språk många inte har greppat värdet av. Men det är vad som gör oss – endast mot egna förorter råder en hyllande patriotism av stolthet, bidragande, prioriterande, älskande -och självklarheter gentemot! Jimmie Åkesson talar inte om någonting annat än att respekten för -och värdet av just dessa saker!  Ett “Vi”, med -och för landet vi bor i -och som våra barn både föds samt i växer upp i.
Vad är det märkliga med detta? Då är det i mina ögon ojämförbart konstigare med en logik som säger att en man (automatiskt) hatar & “vill slänga ut” alla andra kvinnor & familjer – endast för att han lever för, är stolt över, respekterar -och älskar sin egen…! Med en extra uppmaning till alla män också älskar och är stolt över sin svenska kvinna, i synnerhet – jag hoppas vi ses på Spånga IP för endast den skullen! Ingen annan “självklar” inbjuden partiledare har trots allt respekterat “Er” så pass eller öppet stått upp för Er till den grad att dennes “värdegrund” gått i högljudd clinch med odemokratiska & intoleranta värdegrunder. Det är trots allt vad som sker när man “står upp för” en värdegrund som krockar med en rak motsats. “Alla andra” har snarare varit mer rädda för endast ord och tystnat inför de som bär på en rak motsats. Välj, tänk och se själv – Låt inte the (m)asses göra det åt Dig!

Ses 16 juni på – Hemmaplan! Vår hemmaplan!

Dela & Diskutera: