“Finns extremister i alla läger” – men talar knappt om ett lägers!

“Det finns idioter och extremister i alla läger” hörs allt för ofta, när man belyser den idag för oss idag mest påtagliga extremismen tillika största hotet – den religiösa.
Till och med militanta Buddister bildade en allians i Burma “emot faran från Islam” enligt de själva. Buddismen slås då med all rätt ned på. Liksom Kristendomen, liksom politiska partier till och med fotbollsklubbar får bära ansvar och ställas till svars för vad människor gör som endast säger sig heja på klubben. När det dock kommer till just en religion – Islam – råder en helt annan konsensus i samhället. Möjligen pga. den egentligen vetskapen om att inte heller den religionen endast innehåller kärlek till allt och alla, eller är en kopia på den “värdegrund” som både svenska organisationer, företag som politiker skriver högst upp på sina sidor – men samtidigt indirekt försvarat motsatser och rent av finansierar.

Sällan kan heller “värdegrunden” förtydligas mer, än att den “inte delas” mot vad den tror -och helt enkelt inte “ska” delas med – baserad på andras uppfattningar och en annan konsensus. Genast söks det efter ursäkter och det verkar vara den enda religionen/ ideologin som inte bär något ansvar, utefter hur det ofta kan låta i den lilla debatt som snabbt tystas av skuld och skam – mot frågeställaren istället. Bland mest mest tragikomiska jag sett på länge var en Islamist förespråkare bli kallad “broder” av Fi´s talesperson, efter berömmande för hennes utspel… Det var lite som att se vargen med en hånleende klappa om lilla naiva rödluvan, som i sin tur trodde att de var ett “team” och att hon – med sina uttalade feministiska samt könsneutrala synsätt och värderingar – var en jämställd “syster”.

Det faktum att varje troende muslim ska följa Koranen, att Koranen är skriven av en man under dennes livstid med hans direkta uppmaningar (snarare än tolkningar) om hur alla delar av livet skall levas, samt hur man ska se på sin näste exempelvis, skiljer den heliga skriften från ex. Bibeln som är en samling – “testamenten” – skriven av en rad författare under en lång tid och ger större tolkningsutrymmen. Skiljelinjen går även där den dessutom talar om hur alla aspekter av ett samhälle skall se ut, styras samt vilka lagar och regler som skall råda i dessa samhällen – nationer.
Där blir den också mer politisk med ett betydligt större fokus på omgivningen. Ex. hur världen skall se ut och inte minst den egna rollen i att förändra, leda och/ eller bidra till att samhället lever upp till uppmaningarna och att människorna i det följer Guds lagar. Det är av lika stor vikt att man lever i en miljö mer präglad av Guds lagar än “folkvalda” – eller har som ambition att dra ditåt – som det är att efterleva uppmaningarna för egen del. Detta kan sättas in i en direkt kontext av att se till vilka lagar och regler som mer har kommit att prägla vissa svenska områden idag.
Det en fundamentalt viktig aspekt i sammanhanget – men som aldrig heller lyfts.

Profeten Mohammed anses av Muslimer vara den perfekta människan och alla troende Muslimer – alla människor – skall följa hans exempel. Att Koranen (samt Haditer) innehåller “goda verser” tar fortfarande inte bort att där finns “onda” samt de som står i en direkt kontrast till inte endast allt vad Fi står för, utan även demokrati, jämställdhet och tolerans.
I synnerhet ur icke troendes perspektiv. Ett sunt förnuft kan snabbt tänka ut att varje extremistgrupper citerar och säger sig följa religionen bokstavligen. Men kanske vet både Fi och Sveriges vänster mer om den saken än de själva, när allt som inte passar in på egna värderingar, önskemål -och/ eller syn på samhället “inte har någonting med Islam att göra”?

På samma vis man inte velat se att det existera rätt så stora värderingsskillnader världen över, mer än allting vara “manliga brister”. Vad vi i Sverige anser vara “extremism” utifrån våra synsätt och värderingar, finns där många som inte ser sig själva vara vare sig radikala eller extrema – utan endast som följare av sin religion. Genom att, vad vi anser, “försköna” eller förneka dessa saker som går i direkt kontrast förnekar man också människornas religion. Med tanke på att ingen människas ord eller lagar står över Guds enligt religionen, så innebär förnekelserna alltså något av det största syndande – Dvs. för en icke troende muslim! Troende har Taqqiyya.

70% av Frankrikes unga muslimer svarade i en studie som innefattade ca 7000 personer att de inte fördömer terroristerna för Charlie Hebdo. 64% tillsammans med ungdomar från Afrikansk bakgrund accepterar inte heller homosexualitet som livsstil. Studien finns här – bara att läsa! Det är inte någon annan som säger detta, än de själva! Men stora delar väljer trots detta att inte lyssna… För att sedan “chockas” av hur samhället “ser ut” och att där ens existerar “hat”, förtryck -och motsättningar. Vilket i en låg omfattning kommer ifrån “svenskt håll” – vare sig nationellt eller, än mindre, internationellt! Sekteristiska (även kulturella, etniska som nationella) motsättningar i landet har inte belysts många procent men existerat, mer påtagligt än dolt, under decennier.

En Imam i England kunde, när chansen gavs, inte riktigt besvara -och förklara upplästa mindre positiva verser. Fokus hamnade, som så ofta, på att frågeställningarna skulle vara “hatiska”.
Direkt när detta kommer på tal sker genast ett hopp från A till Ö -och frågan; “Vadå, är då ALLA troende terrorister…?!” Givetvis är inte alla terrorister – precis som inte alla Buddister är militanta extremister som ser något “hot ifrån Islam”. Dock blir den majoriteten i detta sken rätt så irrelevant när det kommer till terrordåd, förtryckta som mördade människor.
Majoriteten av alla Tyskar var också fredliga, ändå mördades ca 8 miljoner människor – den tysta och fredliga majoriteten var irrelevant. De flesta Japaner var fredliga, ändå massmördades miljoner Kineser. De flesta Ryssar likaså, ändå mördades upp emot 60 miljoner människor – majoriteten var även där irrelevant.

Av en miljard troende uppskattas ca 15-25% av världens underrättelsetjänster vara vad vi anser “radikala”. Det innebär att mellan ca 180-300 miljoner människor (!) har dedikerat sina liv till att begå terrordåd och rättfärdigar attacker mot våra samhällen, vilka i deras ögon ses på vara djävulens samhällen. Är 180 – 300 miljoner människor, med samma “radikala” uppfattning, värderingar -och synsätt irrelevant? Det krävs en för att ha ihjäl massor. B.la. köra ihjäl fyra stycken i Stockholm, varav ett barn, och lamslå hela Sverige! Dock krävs en hel del för att sätta egen prägel på hela områden.

Där människor till och med deklarerar “inte tillhöra/ vara Sverige”. Givetvis är inte 75% “terrorister”, dock tillhör inte heller ovannämnda som sätter prägel och dikterar levnadsvillkor i svenska områden dessa 15-25%… Utan skulle räknas till de 75%. Dvs. innan de begår terrordåd eller öppet uttrycker sympatier för detsamma. Vad som dock sker “bakom kulisserna” med rekrytering, radikalisering, predikan, finansiering -och även trakassering gentemot oliktänkande samt ensamma kvinnor inte minst, pratar vi inte om. Men om detta skulle uppmärksammas bredare, vad skulle dessa personer räknas som då – ur ett perspektiv av svenska värderingar, med allas “värdegrund”?

I en kontext av att Sverige ligger topp 4 i världen av att “producera” stridande jihadister till konfliktområden för terrorstämplade “radikala” organisationer, kanske någonting kan väckas? Jag bor i ett område som idag är ett av dessa mer präglade, så kallat parallellsamhälle. Jag har bott i dessa områden hela mitt liv och även sett dess förändring gå ifrån självsegregering av lokala gäng, med främst kriminalitet och drogers lagar & regler samtidigt som svenska samhället var duktiga på att dra sig undan lika fort – till att dessa både började delas med andra, religiösa sådana -och i vissa fall helt har ersätts. Idag är inte ens 112 en garanterad samhällsinstans – för tiotusentals invånare och medborgare, i Sverige.

Med “alla värderingars lika rätt och värden”, så är utvecklingen inte heller så konstig. Flera av mina grannar som (idag oigenkännliga) barndomsvänner är troende. Samtliga följer religionen och ser sig inte heller på något vis vara “extremister” eller “radikala”. Det är vi som lever “otroget” och “mindre rent”. Vi är de “vilsna själarna på glid” som inte funnit den rätta vägen -och som tar människan före Gud! Vi är de “svaga” med alkohol, spel, musik, klubbar och lättklädda, blottade kvinnor i våra samhällen. Jag väntar fortfarande på att någon åker dit -och talar om för de att dem “inte har någonting med Islam att göra”…? Vart är hela 75% av “inte allas” fördömanden och förklaringar kring hur lite de har med Islam att göra? Ingen har uteslutit någon, ingen har heller talat om för de hur “fel” de följer sin religion och därmed velat få de att följa religionen “rätt”. Deras åsikter är inte mer “extrema” eller “radikala”, än att kvinnan hålls hemma och ska inte arbeta – hemmet är huvudarbetet och mannen är den hon lever för.

“Guds lagar” skall råda före sekulära, svenska, lagar – som både är framröstade av människan och skapta av människan. Inte Gud! Religionen är inget smörgåsbord, utan en enighet där samtliga aspekter ur den utgör – Islam! Det närmaste “lagar” vi kommer i Kristendomen är de 10 budorden mer för en följare av religionen att själv leva utefter och följa. Jag har dock aldrig hört eller sett någon Kristen inte tro på budorden, men sagt sig vara troende. Ifrån andra sken – inte sällan av samma röster i Sverige – ställs såväl VD, tränare och supporterklubbar, till och med poliser, till svars för vad en helt okänd människa (som endast säger sig heja på ett lag) har gjort. Samma växlar dras till och med så långt att man ställer SD till svars när någon – vem eller vart som helst i Sverige säger någonting skevt. “Svansar”, hänvisar man till då. Men 180 – 300 miljoner människor är inte “svansar”…? De utgör snarare en helt egen bas på flera nivåer, som möjligen har egna “svansar”.
Där både Fi som Mp, V och S kan tänkas ingå med sina belönande förslag mot de som till och med har stridit för allt annat än demokratiska, öppna och jämställda samhällen.

Aldrig har dessa heller ställts till svars när ex. AFA slagit sönder halva staden. Trots att detta till och med sker på vänsterns egna högtidsdag  – 1 maj. En kan endast föreställa sig hur hur detta skulle spelats ut om samma sak inträffade SD, om oberoende samt från SD fristående extremister kapade dagen för att slå sönder halva staden år efter år. “Högtidsdagen” skulle tvingats slopas redan dagen efter, medan 1 maj möts detta med “dialogpoliser” samt extra insatser av dans, fika och aktiviteter. Ingen av dessa fick heller sina värderingar ifrågasatta när en högt uppsatt representant inom Mp´s egen partiledning vare sig ville ta kvinnor i hand, som det feministiska parti mp är. Inte ens när samma partitopp inte heller ens kunde fördöma offentliga avrättningar på demokratiförespråkare eller hbtq personer.  Är han feminist? Terrorist? Hans egen förklaring – troende Muslim och att inom Islam hälsar män inte på kvinnor genom att ta i dem. Enligt Islam, liksom inom Kristendomen, är homosexualitet en synd. Det finns en orsak -och en kontext till varför exempelvis IS slänger ner homosexuella från taket av just den högsta byggnaden, vilkt inte endast är “något eget påhitt av grymheter”.

Är han idag klassad som en “radikal extremist”? Har han “ingenting med Islam att göra”? Han är i sina egna ögon vare sig “radikal” eller “extrem”. Han hamnar med andra ord bland dessa 75% som inte mördar människor för att komma till Paradiset, men kan absolut fortfarande tro på ett! Samt hur man kommer dit, vad man som en man får i paradiset -och varför. Även detta är en stor del av religionens kärna, då livet efter döden enligt religionen är av större vikt att eftersträva än jordelivet – vilket däremot är avgörande för vart man kommer samt vad man får – baserat på hur man har följt religion och dess uppmaningar samt lagar. Vilket dessa 15-25% tar bokstavligen på -och ser sig komma om de dör i strid mot “otrogna” (dvs. icke -och oliktroende). Man behöver inte vara “radikal” för att tro på dessa saker eller leva utefter samma principer… Han är långt ifrån ensam. Vi kan idag endast se egen bakgård hur präglade områden idag är, som egentligen inte skulle kunna vara en möjlig odemokratisk utveckling i Sverige! Dock ligger den verkligheten och innersta vetskapen bland många också närmare sanningen till varför få högt skrikande förespråkare för “mångkultur” själva väljer bort att leva och bo i “mångkulturen” med sina familjer.

Även fast de “radikala” predikanterna anses vara “självutnämnda” så är de fortfarande predikanter med miljontals följare som påverkar i en förödande stark omfattning. Den bortförklaringen att de “inte är riktiga predikanter eller Imamer för religionen”, är precis lika irrelevant! Hundratals miljoner människor världen över följer deras hat-predikan som ursäktas med religionen som stöd och det räcker endast med att en blir inspirerad samt motiverad – för att orsaka en enorm förödelse. Dessa försvinner inte för att ursäkterna haglar i debatten. Stockholmsterroristen uppvisar en lika patetiskt show i häktet som Breivik gjorde. Han kräver en Sunni-muslimsk advokat -och har förklarat sig vara “nöjd” med sitt terrordåd. Skulle hans drivkraft, motiv och hela anledningen till hans handling ligga i – “Sveriges bostadsmarknad -och politik”…? Förolämpningen av både naivitet som bortförklaringar kan inte bli större, emot offren i första hand – svenska folket i andra!
Vare sig dessa 75% eller “de goda verserna” – igår som idag – har förhindrat terrorattentat eller att en (!) radikal extremist organisation lyckas rekrytera likasinnade jihadister från hela världen (med Sverige i topp), kör över två nationer i Mellanöstern samtidigt -och slänger in hela världen i ett kaos

Är det ingenting alls inom religionen som rättfärdigar någonting av detta, för någon av de? Om inte, vad är en terrorist då “radikal extremist” gentemot? Vilka grundväxlar är det då som dras längre än dessa 75%? Vad är det som läses in från 1400 år sedan -och bokstavligen implementerar i dagens (svenska) samhälle 2017? Vad är det för bokstäver som tolkas och varför klassas dessa som “bokstavstroende”? Gentemot IRA terrorister eller Breivik rådde inget tvivel om kärnan eller deras ideologier samt trosuppfattningar. I detta fall kan det dock vara allt möjligt och det värsta av allt är att i Sverige skulle rent av skulden kunna på bostadsmarknaden! Så pass ovilliga är vi till att debattera en religions innehåll!

Enligt Vänsterpartiet ligger hela förklaringen och skulden för jihadister och radikaliserade extremister i bristen på hyresrätter…! Igår medverkade en chockad Mattias Karlsson (SD) i SVT, där en vänsterpartist påvisade ett skrattretande kvitto på varför Sverige har kommit att bli något av en fristad för radikala åsikter, terrorister som stridande jihadister. Enligt henne var orsaken att 180 – 300 miljoner (med andra ord) inte bor i en bostadsrätt i Sverige, utan i hyresrätter… Därav blir de terrorister i Islams namn. Trots att det inte var något debattprogram, var chocken så pass stor, att Mattias Karlsson gjorde oss alla en tjänst -och kände sig tvungen att fråga om han verkligen hörde rätt…

Det är precis denna sorts (vansinnes)uppfattningar som inte bidrar till någonting annat än att dels flytta fokus ifrån det största hotet -och dels till 100% skydda alla former av odemokratiska, ojämställda -och förtryckande värderingar man säger sig “vara emot”. När en sådan vers tas som exempel hörs ofta: “det finns goda, också…” eller “man ser inte de goda…” Givetvis finns dessa – också, men fortfarande är det i detta ljus och sken irrelevant. De “goda” håller fortfarande inte 180 – 300 miljoner människor ifrån att begå terrordåd och vilja se västerländska samhällets undergång, de lutar sig emot -och ursäktar sig med – de drivs av – med stöd från de för oss onda.

Precis som George Bush lutade använde -och lutade sig emot Bibeln innan den olagliga invasionen av Irak, vilket utgjorde en ren terror för Irakierna. Som fullt förståeligt såg detta på samma vis som en religiös “legitimerad handling från Kristendomen”. Om man förstår detta, är det oerhört märkligt – för att inte säga livsfarligt korkat – att inte se eller förstå det religiöst legitimerade – största – hotet emot oss själva. IS har på senare år varit de vi har sett och hört mest, med de mest högljudda predikanter som påverkar skrämmande många likasinnade människor mest -och rekryterar hela tiden nya.

Till vilka uppmaningen är lika tydlig, lättfunnen som återkommande – Att slå till mot oss med alla tänkbara medel. En sedan länge predikad uppmaning – lastbil!
Anwar Al-Awlaki var en av de mest kända. Likaså en av världens mest efterlysta – just för hans påverkan, inflytande och antalet följare. Hans röst utgjorde ett vapen emot oss i sig och han är långt ifrån ensam. IS högste ledare var dels en predikant inom Islam samt utbildad inom dess lära på Bagdads universitet. Men ingen av dessa två har någonting med Islam att göra, i Sverige.

Vare sig Koranen är svart eller vit, den innehåller såväl goda som förtryckande och onda uppmaningar, men inte heller är religionen en spegling av ett svenskt öppet, demokratiskt och jämställt samhälle. Den är inte heller den minsta spegling av Vänsterpartiets. Mp´s, S, V eller Feministiskt initiativs politik – egentligen någonstans. Men försvaras av dessa allra mest – till den grad att Islamister väljs in i deras partiledningar och hålls tyst om, så länge media inte upptäcker detta.

Det förklarar kanske tydligt även topp 4 rankningen samt utvecklingen i Sverige.
Det finns en rad exempel på hur endast religionen står i direkta kontraster och är lika direkt oförenligt med värderingar om ett “svensk, öppet och demokratiskt samhälle”.
På sina håll har dessa en gång svenska samhällen ombildats till parallella, som mer efterliknar religionens samhällen! På andra håll försvars densamma in i absurdum, när man i nästa andetag säger sig vara för demokrati och jämställdhet. Rent av en “feministisk regering” och “humanitär stormakt”… Det vore trevlig om även vi i Sverige slutade värdera finare ord före att 360 grader “stå upp” för dess innehåll. Dvs. alldeles oavsett hårfärg, hudfärg, bakgrund, kön och/ eller trosuppfattning i allmänhet – i synnerhet om andra än demokratiska, jämställda -och/ eller toleranta värderingar och synsätt kommuniceras ifrån människorna själva.

Dela & Diskutera: