“Etablerade” Sveriges primära “oro” & fokus mot religiös terror samt radikalisering…

– Vilket också ger ett tydligt kvitto på den vansinniga utveckling som tillåtits ske i Sverige under decennier, och varför den skett samt tillåts fortsättas att ske. Endast terrordåden i Berlin nu senast häromdagen, ger flera kvitton både från “etablerade” politiker samt mainstream media. Det räcker med att ta ett steg tillbaka, även för den som inte är mer insatt i problematiken, vuxit upp i samt lever i en miljö där radikalisering och förespråkande av allt man som “etablerad” säger sig “vara emot” sker öppet eller har arbetat med frågorna, och titta på hur det både kommuniceras samt vart fokus läggs inom denna problematik. Att nästintill alla odemokratiska, intoleranta som förtryckande värderingsskillnader mot de svenska där budbäraren har annan bakgrund än svensk möts med tystnad, bortförklaringar, överanalyser eller indirekt försvarande har jag både erfarit under hela mitt liv, likaså sett, hört som upplevt. I mitt politiska liv dessutom sett vart ifrån detta kommer nsom starkast, i synnerhet från den s.k. “etablerade” världen.

Varför lilla Sverige idag ens kan ha haft 3 segregerade utanförskapsområden i mitten av 90-talet, över 200 idag (på 16 år) samt med växande antal som drivs i direkt öppet parallella samhällsstrukturer är idag väldigt enkelt, det har otroligt nog alltid varit – liksom är – förenat med en lika vansinnig uppfattning kring vad som är “kränkande” och “rasism”/ “rasistiskt”. Där minsta nedslag eller kritik – för att inte ens tala om “nolltoleranser” med fler kännbara konsekvenser än daltande belöningar har uppfattats vara precis detta. Det spelar ingen roll om så Sverige ser sig själva vara ett demokratiskt, jämställt eller tolerant land. För att vara detta finns två sidor på myntet – båda är precis lika viktiga att upprätthålla.

Ena sidan handlar om att visa alla människor, oavsett politisk ståndpunkt som etnisk bakgrund samma behandling. Andra, att slå ner på och tydligt markera emot allt som går i en direkt kontrast emot demokratiska värden, jämställda värden eller toleranta värden – alldeles oavsett bakgrunder eller etniciteter. Det “etablerade” Sverige är högst troligen ett av de mest rasistiska länder om något, då rasismen inte är en vit eller svensk uppfinning med ensamrätt – världen har brunnit pga rasistiska som intoleranta och odemokratiska synsätt och värderingar betydligt mer i övriga världen än i Sverige. Men i Sverige ses endast det odemokratiska hotet från ett håll – det från vita svenskar emot “invandrare”. Rasismen mellan invandrade folkgrupper, vilka ofta kan spegla världens konflikter, har aldrig under mina 38 år ens nämnts vara mördande problematisk.

Inte heller intoleransen eller förtrycket från andra kulturer och religioner i Sverige. Det här vansinnet av försvarande och skyddande av förtryck samt mördande intolerans är ett stort svar till varför allt detta också – radikalisering, intolerans, rasism och förtryck – fått växa så pass i lilla Sverige att detta har befästs, skapat utanförskapsområden med parallella samhällsstrukturer -och tyvärr tvingar tusentals egna medborgare samt människor i “världens humanitära stormakt” att leva under detta, dagligen. Varav många rent av trodde sig få leva enligt den “goda” bild man har av sig själv, inom det “etablerade” Sverige.

I efterspelet av terrorattacken i Berlin visade delar av svensk, oberoende samt nyhetsinformerande, media både sin objektivitet i händelsen men även vart den stora oron ligger i frågan, då talar vi inte om kärnan, roten till -och/ eller fördömanden som konsekvenser eller hårda nedslag av oacceptens gentemot vare sig terrorattacken eller radikaliseringen. I synnerhet inte speciellt mycket om den skrämmande som oroväckande i den stora spelare och mer eller mindre frizon Sverige spelar i detta. En journalist ställde den frågan, svaret han fick – av regeringens representant var lika förbluffande och knöt ihop påsen till ett lika skrämmande kvitto på att absolut ingenting vågas göras i frågorna. I debattartikel eller rubrik och “nyhetsartiklar” kan man läsa om hur terrorattacken nu “gynnar högerpartier”. Någon gick till och med så långt, och var så smaklöst frånvarande i allt vad empati heter gentemot offren i synnerhet och kallade dåden för:
“En skänk från ovan…”

Hur det primära fokuset ens kan läggas där, i synnerhet när i princip allt annat beslutas med känslor och egna viljor snarare än med pragmatisk sunt förnuft och utefter vad som faktiskt är vad, så lyser det också igenom att skribentens egna åsikter går före terrorattentatets offer samt anhöriga. Att människor som tänker och ser på världen samt samhället annorlunda än denne skribent mer eller mindre skam och skuldbeläggs med “gå nu inte och rösta på högern”… Människor har blivit direkt överkörda av en lastbil, mitt i julhandeln och både rädsla som ilska som skam och skuldbeläggs.

Inte en enda tanke heller verkar slå av varför människor mer och mer inser att högern växer, den socialistiska tanken och politiken har slitit isär landet till den grad att många inte ens vet om den vansinnes segregering Sverige har – där det till och med råder segregering inom segregeringen. Detta retorik, är precis detsamma som någon skrev på sociala medier – att exakt samma sak vore att kalla Breiviks terrordåd vara en “skänk från ovan” till vänstern och socialister. Dessutom inom loppet av 48 timmar… Då har gjort rätt så klart vad det viktiga är -och inte i sammanhangen. Där det minst viktiga är att slå ner på religiöst mördande extremism av oskyldiga – egna – medborgare samt medmänniskor, det allra viktigaste liksom sorgligaste för dessa är att Angela Merkel, exempelvis, riskerar förlora valet stort. Om så blir fallet, liksom att SD ökar – beror även detta på någonting.

Högst troligen att människor fullkomligt tröttnat på en, bl.a, odemokratiskt beskyddande vansinnes politiken som har förts under decennier -och tappat allt förtroende för de som styrt och fört oss hit – med allt vad det innebär! För Sveriges del, b.la.,en fristad för jihadister i Europa.
Där vår statsminister, likt Angela Merkel, haft kanske världens mest naiva syn under flyktinströmmarna och slagit sina gränser vidöppna – där människor själva fått bestämma ålder, namn, identitet, bakgrunder samt orsak till ankomsten. Trots att IS, gång efter annat, skrikit ut hur de använder just dessa för att smuggla tusentals självmordsbombare till Europa för att slå till emot.

Men inte ens då lyssnar vare sig vår Statsminister eller Tysklands Förbundskansler… Vår egen (S)tatsminister säger rent av att terrorister inte använder “livsfarliga vägar över medelhavet”, utan besatt någon bisarr uppfattning om att människor som är beredda att spränga sig själva luften -och inställda på att dö, skulle ta andra, betydligt mer komplicerade vägar till Europa, än att gå med i leden som flyktingar, sätta sig på samma båtar och därmed betraktas som och tas omhand som flyktingar – för att slutligen endast kliva igenom den gyllene port till Sverige som han tillsammans med sin och (S)veriges regering har slagit upp, bakom den starkaste röda mattan, och tagit bort allt vad kontroll, säkerhet samt identifiering heter. Höjden av svek, naivitet och ren idioti får en hel jihadisk terrorvärld att skratta åt Sverige – medan resterande gråter över Sverige vara den trojanska häst, och bakdörr in till Europa. Samtliga terrordåd senaste året i både Paris som Belgien har vistats i Sverige, styrts från Sverige, planerats -och handletts ifrån Sverige – Trots att Sverige kände till personer.

Det är inte att utgöra en “humanitär stormakt”, mer än att vara den kanske största “humanitära idioti” som världen har skådat. Irakiska säkerhetstjänsten, liksom Quilliam i England – som på riktigt arbetar – emot – radikalisering och leds av en av-radikaliserad Islamist – tar sig för pannan över Sveriges regering och deras både syn på, okunskap, naivitet som hantering av saken.
Inte endast gällande tips, konkret information samt den belönande uppmuntran de ges. Även gentemot det faktum att terrorister som har mördat, våldtagit och förstört deras land där – erbjuds skuldsanering, körkort, bostäder -och arbeten här. Då ska vi inte ens tala om känslorna bland de flyktingar som de facto har flytt till Sverige, igår som idag, från dessa.
Än mindre ens nämna känslorna bland Sveriges eget folk och medborgare – som av de belönande ses vara “otrogna” och som endast kan möta ett öde.

Övertron människor i Sverige länge har haft till både Sveriges regering som svenska myndigheter börjar äntligen möjligtvis att falla, folk börjar faktiskt att tänka själva ser hur verkligheten inte alls rimmar med oftast rena – livsfarliga som kontraproduktiva – teorier, bortförklaringar som fantasier. Folk börjar kanske bli trötta på att skuld och skambeläggas för att endast tycka, tänka och säga det självklara, uppenbara samt hur verkligheten de facto ser ut -och därmed faller även stödet för hela det Socialdemokratiska vänster Sverige som genomsyrat hela mentaliteten och som lett oss hit. Jag skulle utan tveka säga detta vara till ren förtjänst av -och pga Jimmie Åkesson, SD och dess ihärdiga partiledning, som trots vinande etiketter samtidigt har arbetat målmedvetet emot skeva synsätt och värderingar internt med en sann nolltolerans, likt ingen annan partiledare eller partiledning, samt påpekat det självklara för Sveriges befolkning att instämma med samt haka på externt. Skillnaderna är milslånga, där regeringens numer inte oemotsagda röster avslöjar sig själva vara direkt livsfarliga, livrädda, inkompetenta samt fullständigt frånvarande i dessa frågor.

Samtidigt som medier oroas över vilka röster partier får efter attentatet och att den egna politiska uppfattningen inte hålls med av allihop, uttalar sig Sveriges nya samordnare för våldsbejakande extremism. Intervjun med henne knöt ihop påsen av hopplöshet fullständigt, inte minst då hon ansågs vara direkt lämpad för uppdraget med den kunskap och kompetens som krävdes för att arbeta “emot” jihadismen. Så fort den journalist som lyfte Sveriges skrämmande situation med stridande jihadister frågade, hur det kan komma sig att Sverige – per capita – är topp 4 i världen på att producera stridande jihadister, så började inte endast orden på vår nya samordnare “emot” detta att staka sig. Hon blev lika märkbart som påtagligt obekväm med att ens prata om det som utgör hennes huvudsakliga ansvar och uppgift. Vi fick aldrig något svar på frågan – mer än att hon hävdar att den svenska vit makt rörelsen ligger till grund för att människor radikaliseras i Sverige och reser till ex. Syrien för att strida… Vi pratar alltså om, av Sveriges regering utsedda/ handplockade, nya samordnare emot våldsbejakande extremism. Hon, som ska leda både arbetet “emot” samt samordna allt arbete “emot” detta i kommuner över hela landet…

Hon kommer att prata om vit maktrörelsen i Sverige, när det brinnande hotet är jihadismens tillväxt, befästande samt hot mot landet. Ordspråket, “elefanten i rummet”… räcker inte ens till för att beskriva denna skrämmande rädda och direkt okunniga idioti. Den svenska vit maktrörelsen måste, enligt hennes svikande inriktning i arbetet, vara en av världens mest framgångsrika och stora extremism om de ligger till grund för stridande jihadister, inte minst i Mellanöstern.

Denna, av regeringen ansedda kompetenta samt lämpliga, samordnare stoltserade med att ha erfarenheter från att ha lett “idéburna organisationer”, det ger ett starkt kvitto på det jag försökt kommunicera så länge – arbetet “emot” är så misslyckat och missriktat att problematik endast växer och befästs. De ideella organisationer ute i förorterna, som verkligen kan sin sak och slår ner på verkligheten – både går på knäna ekonomiskt samt tystas med etiketter. De säger “fel” saker och de arbetar med “fel” rasism, intolerans samt extremism. Dessa mördande, odemokratiska som förtryckande saker och dess hot kan endast (vita) svenskar vara samt utgöra! Precis samma synsätt och “arbete emot” kan kopplas till hederskulturer – där både Pela och Fadime glöms, år efter år och värderingarna endast befästs. Med vidöppna gränser – utan minsta nedslag, krav om anpassning eller integrations/ assimilationspolitik – också endast växer. Likt kopplingen till vit makt rörelsen i frågan om jihadister, så ses snarare jämställdhetsproblemen i Sverige – med mycket högre fördömande röster – ligga i killars röster i årets julkalender, färger på kritor som dagisbarn ritar med eller leksaker barnen “ska” leka med.

Att bryta “traditionella könsmönster” -och att slå ner på en en ojämförbart ohotad extremism – är med andra ord viktigare än att bryta mördande förtryck  som växande, mördande och ett direkt hot till extremism. Den enda orsaken till detta? Människors bakgrunder är andra än svensk -och hudfärger andra än vit. Sådan ser den “antirasistiska, jämställda och goda” värdegrunden i vårt “etablerade” Sverige! Tyvärr. Det är också så många människor, med både andra bakgrunder än svenska samt hudfärger än vita ser Sverige. Vare sig man vill erkänna detta, eller inte.

Regeringens starkaste “vapen emot” jihadismens grogrund, framfart, tillväxt och fria rekryterande i Sverige har bestått av – en telefon! Denna telefon blev mer skrattretande när vår nya samordnare även stoltserade med detta “krafttag” till vapen. Hon hade minsann både kännedom om, samt kunde hantera den – när ingen ens ringde på den, vare sig terrorister eller dess anhöriga.
Journalisten, inte samordnaren, förklarade dock att till och med en telefon mer eller mindre var ett misslyckande, då inte ens hälften av vare sig radikaliserade eller dess anhöriga kände till – telefonens – existens. Än mindre numret till den. De få som dock gjorde detta, fick efter ett samtal mötas av total tystnad då de bemöttes med “beröringsskräck” och rädsla pga den verklighet de beskrev inom jihadismen -och som högst troligen krävde att man både offentligt kritiserade, eventuellt anmälde, lade ansvaret på -och talade om konsekvenser – i allmänhet slår ner på – annat än den svenska vit makt rörelsen. Det är inte att vara en samordnare “emot” – det är snarare att vara en skyddsängel “för”.

Ska vi utöver detta lägga samtliga “kort på bordet”, så upprättades just denna myndighet – “Samordnaren mot våldsbejakande extremism”, inte pga vit makt rörelsen. Den har existerat i Sverige sedan många år tillbaka och var kanske som störst under 90-talet? Den är dock direkt ojämförbar i både hot som rekrytering, radikalisering, stridande för och/ eller växande i samhället som jihadismen är. Men för att jihadister och religiösa terrorister inte skulle känna sig “kränkta” av Sverige, så valde man återigen inte endast ett så luddigt namn som möjligt – som inte direkt pekade ut detta växande hot både i -som emot Sverige och Europa. Man lade även större fokus på vit makt rörelsen vara det mest problematiska. Därmed står inte endast elefanten kvar i rummet – denne äger hela rummet fullständigt, medan hyresvärden -och gästen som ska se denna enorma elefant, istället väljer att se lopporna på dess kropp vara orsaken till allt.

Helt förblindade av sin egen identitetspolitik, som förr eller senare kommer att resultera i både död av oskyldiga “egna” medborgare som än mer förstörelse av “egna” samhällen! Varningarna – senast i Uppdrag granskning – är glömda för länge sedan och inte ens självaste samordnare yppade ett ord om de planer som smids för attacker i -och emot Sverige. Vilket även loppan kan räkna ut samt förstå, utefter hur verkligheten ligger i Sverige – på alla fronter!

Må 2017 gå fort, förhoppningsvis hinner Sveriges räddas av den enda ledaren som det enda parti som kan rädda landet från detta vansinne.
Önskat Nyårslöfte från regeringen oavsett – vakna samt stå emot odemokratiska mördande förtryck som intolerans 180 grader – dvs, alldeles oavsett budbärarens bakgrund, religion och/ eller hudfärger! Fråga efter fråga har under året tagits efter -och kopierats SD´s politik. Både gällande varningar samt verklighet -och verklighetsuppfattning – jag kan bara hoppas att regeringen gör detsamma även i dessa frågor och även – fullt ut – står upp för både demokratiska värden – vilket även innebär att fullt ut slå ner på odemokratiska, förtryckande som intoleranta!
– Alldeles oavsett budbärarens bakgrund, religion och/ eller hudfärg.

En lika ny som främmande tanke, jag vet – dock är den gamla nuvarande både medlöpande, svekfull och beskyddande gentemot de mesta man säger och ser sig vara “emot”!
– “Värdegrund”!

Gott nytt år!

Dela & Diskutera: