Vara “emot” rasism men inte kunna se SD´s nolltolerans & förvandling är lika patetiskt som förolämpande!

Få människor, för att inte säga någon, kan peka något annat parti i Sveriges riksdag som har förändrat, stått emot, rensat ut -och så målmedvetet gått till att vara ett fullt ut – demokratiskt – parti än vad SD har gjort sedan nuvarande partiledning, och inte minst partiledare, Jimmie Åkesson tillträdde. Samt det interna arbete som dennes förre Stabschef och idag Riksdagsledamot, Linus Bylund – Partisekreterare, Richard Jomshof, ekonomi-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt samt Gruppledaren för Riksdagsgruppen, Mattias Karlsson. Jag baserar inte endast detta på en syn och kunskap om vad rasism de facto är -och inte det urvattnade begrepp som slängs allt för lätt sedan decennier i Sverige och i samma kast förolämpar rasismens sanna offer – världen över. Precis som så många andra var under början av 90 talet (eller för snart över 30 år sedan…) har ingen av dessa förnekat “rötter” av destruktiva, odemokratiska tankesätt samt ideologier. Men till skillnad från, precis samma odemokratiska och intoleranta – rent av mer samhällsskadliga ?- bomberjackor men Fila skor, istället för Dr. Martens kängor, mentaliteter och ideologier med ren rasism bland så många i förorterna, så är SD´s “rötter” av detta ingenting som ens i närheten glorifieras eller skrivs hyllande rap-texter gentemot. Tvärtom så har man dessa personer alltså gått ifrån en kanske dominerande anda av odemokratiskt synsätt, och sedan när talades det om “förändring” över en natt? Till och med min egen bror, hyllades mer trots ett väldigt odemokratisk tänkande och en majoritet av tiden under sitt unga liv i fängelse. Han nådde aldrig den förändringen men hyllas och beklagas mer än fördöms för skadan han åsamkade både samhälle som personer. Likaså personer som Paolo Roberto, Liam Norberg och inte minst mig själv.

Låt oss klargöra en sak, en gång för alla… om detta talar mer om den allmänna intelligensen eller kunskapen samt “nolltoleransen” är upp till var och en att avgöra, men solklart vad mina barn i alla fall ska lära sig. Vi talar alltså om -och slår ner på “rötter” av bombarjackor, kängor och rakade huvuden – vi slår ner på och har en “beröringsskräck” gentemot dessa saker medan vi inte har detta gentemot de politiker som partier i Sveriges riksdag som i decennier aldrig (vågat) slå ner på könsstympning, – rasism – , hederskulturer, bort -och tvångsgifte, intolerans, (kvinno)förtryck och en sådan lång-gående segregation samt utanförskap som har skapat segregation i segregationen – av ingen annan orsak än just rasism och intolerans bland invandrade folkgrupper av etniska, religiösa, kulturella skäl. Allt detta som – även – dessa personer med parti i flera år, tillsammans med lokala eldsjälar samt boenden i områdena, har pekat och slagit ner på. Men dessa har då tystas vara “intoleranta”… Detta kan endast vara kvitto på en sådan skrämmande okunskap bottnad i egen frånvaro från rätt så många “mångkulturellt samhällsfrämjande områden.

Det råder alltså en hetsjakt, “beröringsskräck” och stämplas med vansinniga etiketter mot människor som eventuellt burit bomberjackor i tonåren, medan det anses vara fullt “ok” att stötta partier samt – vuxna folkvalda människor – som, inte endast stått och sett på samt implementerat allt ovannämnda, utan även i en ojämförbar utsträckning med sina “rötter” stöttat samt – de facto – bidragit till förödande mänskliga lidanden i både Sverige som stöttat detta utomlands – parlamentariskt! Vi pratar om “rötter” liksom en direkt mentalitet idag av att selektera människor enbart på grund av deras hudfärg och själva bestämma vilken – rasism – som är “god”… Men den “etablerade” rasistiska mentaliteten, av att i första hand direkt utgå från hudfärg, rättfärdigas möjligen av en rasist – för människor som faktiskt ser människans – och inte hudfärgers – “lika värde” kan detta omöjligen rättfärdigas åt något håll, på något vis.

Jag talar även ur egen, högst personlig, erfarenhet av att fått nöjet att arbeta för dessa människor med fler i snart över ett års tid. Ännu idag har aldrig ens frågat ställt, som alltid ställts precis överallt annars ganska genast och på en gång; “Vilket land jag kommer ifrån”… Jag “kommer ifrån” Sverige! Precis alla andra har automatiskt sett en hudfärg och då utgått ifrån att man inte är född i landet – trots att dessa skriker som högst om det “Inte finns svenskar”… Att tänka lite med den egna hjärnan, ta reda på vad som de facto är vad och inte gå utefter en trång, smal samt frånvarande piska som ser sig försvara rätt mycket av det den i själva verket själv är, har bidragit mer till samt försvarat i decennier kan bli rätt så dumförklarande. Inom deras korridorer är det rätt påtagligt, bland i stort sett – samtliga – jag fått lära känna samt arbeta med -och för, odemokratiska selekterande tankebanor resulterar i en – sann – nolltolerans, gentemot alla håll och kanter. För dessa handlade det vare sig om hudfärg eller bakgrund – det var självklart att jag var svensk, med hela mitt liv av Familj, Hem och Arbetet i Sverige, där medborgarskapet och samhället var det mest och högst primära. Sedan kunde jag lika gärna ha kommit från månen, utan att någon än idag skulle vetat om detta – det är helt irrelevant. Genom ett samtal om något helt annat för endast någon månad sedan, under ett samtal som mer var av vänskap än yrkesroller, var det jag själv som sade till Linus var mina “rötter” kom ifrån. Hur irrelevant är detta för – alla – andra?

När man till och med flörtar med samt accepterar i stort sett alla värderingsskillnader – såsom rasism, förtryck och intolerans – för att få in så många med annan hudfärg som bara möjligt av en enda anledning – kunna påvisa sig vara ett “mångkulturellt parti”… Ändå är det ytterst få av dessa som själva väljer att bo i “mångkulturella områden” – utan helt har tagit sina händer som fötter så långt ifrån dessa bara möjligt. När man väl åker dit, besöker man ett torg under några minuter, försäkrande om att journalisterna är med. Jimmie Åkesson yttrade inte ett ord, gick med raska steg förbi torget där dessa stannade -och besökte boende i området som tvingas leva under förhållanden som torg-besökarna (rasisterna?) implementerat, tillåtit, skyddat samt aldrig ens vågat kritisera. Gentemot minoriteten stenkastare mot självaste polisen ser de belöningar, liksom gentemot terrorister, i att bjuda på korv med bröd. Då inte ens med tanken (kunskapen?) att många kanske inte ens äter korv… Om det är att vara mer “antirasist” än att erbjuda terrorister – som strider “för” alla “värdegrunder” de säger sig “stå upp för” – bostäder samt arbeten får var och en själv avgöra. Dock är det många som slängs ut med huvudet före eller omedelbart fråntas uppdrag om minsta odemokratiska åsikt skulle ens yttras eller misstänkas, “antirasisterna” ber däremot snällt sina, som vare sig vill fördöma offentliga avrättningar på demokrati-bloggare eller vill ta kvinnor i hand – i Sverige, att själva avgå med goda vitsord och beklagande att denne lämnar…

Trots den enorma vänstertryck som ligger över den svenska samhällsdebatten är inte socialkonservatism “rasism”… Att kön skulle vara en “social konstruktion” är mina ögon ett direkt vansinne och en naturens lag, men i debatten anses extrema feministiska och (mans)hatande lagar vara ok. Rent av lämpligt att följa om man vill behålla sociala livet, ibland till och med arbetet. Vad är mest extremt? Det mest talande var när jag vid ett tillfälle sade just detta till en rätt stängt sinne, att det är en oerhört stor, dumförklarande, skillnad på socialkonservatism och rasism. Svaret?
-“Jag skiter om det är konservatism eller rasism, det är samma skit…” och med detta kommer man undan. Då kan jag också gå runt och kalla alla liberaler, socialister för nazister, alltså?
Skillnaden är att jag helst inte dum -och okunnigförklarar mig själv samt hela min familj lika gärna. Det råder en sådan – förolämpande – okunskap kring vad som är vad, tillsammans med en lika förödande och skrämmande tyst massa till medlöpare skyddas också det mänskliga lidandet – helt beroende på hudfärgen på bubäraren av värderingsskillnader. Ett lysande exempel på en direkt missvisande bild är från Dagens samhälle. Där man – otroligt nog – inte kan se den nolltolerans mot direkt olämpliga vindar, ord eller förslag från – egna – led;
“Reaktionerna mot Anna Hagwalls uttalanden har med rätta varit kraftfulla. Något som emellertid förtjänar uppmärksamhet är att SD inte tycks använda partipiskan för enskilda motioner. Det framgår i podcasten Studio SD avsnitt 29 med partiets riksdagsledamöter Linus Bylund och Paula Bieler. Man får intrycket att SD:s folkvalda har frikort under allmänna motionstiden.” 

Partiet fråntog motionären samtliga interna som externa uppdrag i partiets namn, Linus och Paula tydliggjorde – i samma avsnitt även journalisten lyssnade till – vad som var vad i detta fallet.
Mattias Karlsson gick långt före detta ens var fullt allmänt känt ut och sade att detta kommer få konsekvenser. Vad mer kan göras? Allt man kan göra, har så också gjorts – precis som sedan flera år tillbaka i tiden! Här kommer dock en poäng som avslöjar vem som egentligen är vad – att någon ändå sitter kvar på sin riksdagsposition har – ingenting – med partiet att göra… denne sitter på ett “mandat”  (dvs förtroende) från folket och endast denne själv kan avgöra huruvida det är lämpligast att sitta kvar eller avgå. Att lasta SD för detta – är inte det minsta mer intelligent eller speciellt kunnigt, än vad det är lögnaktigt, felaktigt och spridande av falska – demokratiska – föreställningar till folk. Synd bara att inte alla av dessa verkar kunna läsa själva, tänka själva eller de facto ta reda på vilket enormt arbete denna ledningar har gjort – emot rasism. Men inte minst, hur denna står emot all form av densamma – både uppmärksammar och slår ner på den, alldeles oavsett hudfärgen på dess budbärare… Jag är i alla fall galet stolt att för första gången kanske sedan min tid på Non-Violence slå ner på rasismen 180 grader, och vare sig bekämpa rasism med rasism eller se mig vara “emot” så skrämmande mycket värderingsskillnader -och konflikter som rädslor, fegheter, munkavlar -och skygglappar direkt skyddar, befäster i samhällena samt accepterar. Det är inte tack vare någon eller något annat än en långsiktig, konsekvent och målmedveten – riktig – nolltolerans från ledningens sida, men även dess ledamöter och anställda!

Eller, är det helt enkelt så pass att man inte vill kunna se den? Antingen det eller en skrämmande okunskap kan jag endast se som svar. Såvida man inte är en intolerant rasist? Dvs, ser -och utgår ifrån allt vara just – svart eller vitt, samt den egna uppfattningen är den absoluta som samtliga blint skall lyda för att inte piskas…!

Dela & Diskutera: