Det finns givetvis en orsak till varför Sverige må vara ett av världens mest polariserade länder i världen. Ordens betydelse väger så otroligt tyngre än verklighetens “vad som är vad”. Kombinerat med en så länge jag levt överdriven rädsla för att rikta minsta kritik mot allt som bär svart hår eller annan bakgrund än vit, har endast stärkt polariseringen -och fördomarna mot vad som är vad. Att SD en gång i tiden för snart 30 år sedan hade lika skeva – åsikter – som väldigt många av oss från förorterna har SD heller aldrig hymlat med. Långt ifrån den tystnad mot råder -och alltid har rådigt gentemot förorternas direkt intolerans, förakt, hat, rasism och förtryck. Både denna som många andra s.k. “etablerade” partiers rötter har, trots allt, på riktigt och i verkligheten (ej i ordens uppfattning) både orsakat som stöttat obeskrivligt större mänskligt lidande än SD. För de har skadan kanske allra främst skett gentemot sig själva, på andra sidan – förorterna – hyllas dock människor som byter bana i livet och “tänker om”. Utan en dag på ett universitet valde jag, likt Liam Norberg, Paolo Roberto och många fler, att vända våra verklighetens erfarenheter till någonting positivt -och under mina ca 20 år mot våld, rasism och utanförskap applåderades precis samma saker som idag ses på med “beröringsskräck”. Det säger en hel del om vår syn, inte på vad som är vad – utan helt på “vem” som säger vad och från vilken plattform detta sägs.

Sen finns givetvis de som aldrig sett den verkligheten heller, som tack och lov i många fall inte behövde bo i segregerade utanförskapsområden eller känna den frustration som lätt kommer med. Inte minst offerkoftor, ursäkter -och obefintligt eget ansvarstagande. Jag minns att de värsta belönades med värstingresor till Västindien, skidresor till Sälen medan de som inte hade en frånvarotimme, aldrig skada någon eller bröt mot någon lag inte “fick” någonting alls. Vilket givetvis skapade en status samt attraktionskraft åt enda hållet, mer än någon motivation eller minsta ansvar för andra hållet. Det finns också de som sätter denna “beröringsskräck” – ofta har de kanske ens levt i eller vuxit upp i allt segregerade områden och därmed inte heller sett, hört, upplevt eller levt vid sidan av de obeskrivliga – allt växande och tillåtna – importerade värderingsskillnader som inte består av något annat än precis allting “godheten” ser sig vara “emot”.

Jag pratar om värderingsskillnader det aldrig har talats om, kritiserats eller ställts några som helst krav på. Snarare indirekt skyddande och blundande för dessa har uppfattningar om att dessa vara fritt fram att kunna leva med, befästa samt öppnare stå för genom åren – vilket vi kan se skrämmande kvitton på idag. Det mänskliga lidande som råder i Sverige av exempelvis (kvinno)förtryck, intolerans, rasism, hat och extremism är saker man aldrig har velat se från “godhetens” sida. Dessa stirrar sig allt för oftast blint på SD´s 30-åriga rötter, då dagens politik aldrig har kunnat visa på en rad av något som ens är i närheten av något ovannämnda. Det är mycket möjligt att man inte tror omfattande vansinne till värderingsskillnader inte existerar så länge man inte stött på dessa själv, eller lever under sådana miljöer i den egna miljön. Men det skulle då också innebär att många av oss inte skulle tro det existerade någon “svensk” rasism eller intolerans gentemot de med andra bakgrunder. Detta då rätt många aldrig har upplevt denna, inte minst pga frånvaron av såväl svenskar som Sverige (och allt vad det innebär samt innehåller) är så totalt frånvarande på många håll. Det finns givetvis också en genomgående röd tråd till orsak varför dessa tömdes på svenskar – visst både var och är rasism & intolerans en stor faktor i många fall, men inte från det håll man endast verkar kunna se existera i Sverige.

Till skillnad från det goda vänsterhållet som de facto själva ser alla “invandrare” som en homogen grupp människor, då det allt för oftast hörs “invandrare” har helt missat att blicka ut mot världens alla större som mindre konflikter. Av nationella, religiösa, kulturella -och/ eller etniska skäl -och verkar inte tro att dessa spelar någon som helst roll i Sverige. Med Sveriges kravlösa ursäktande för den egna existensen, bristande självrespekten av att “inte ha någon identitet, historia eller kultur” samt världsunika rädslan för en lika världsunik fellandad uppfattning kring vad som är “rasism” – så har givetvis både respekten för Sverige och svenskar rasat liksom någon som helst attraktionskraft, motivation eller vilja av att finna en svensk identitet. Få människor vill trots allt vara del av något med sådan bristande självrespekt, negativ särbehandling för egna medborgare och ursäktande för det egna landet. Istället riktas all denna frustration (?) gentemot SD.

Vad man dock inte förstår riktigt är att SD är de enda som slår ner på värderingsskillnader, såsom könsstympning, bort -och tvångsgifte samt hederskulturer och religiös extremism. Enligt SD ska inte detta ha någon plats i det svenska samhället och ingen svensk medborgare ska leva under dessa förtryck. Det mest ironiskt skrattretande är den totala tystnad som har rådit gentemot detta i alla år, för att sedan se sig vara en godhetens budbärare genom att slå ner på SD. Patetiskt blir det när man säger sig vara “ledaren” för en “feministisk regering”, exempelvis – men jämför kvinnors situation i Saudiarabien med svenska kvinnors situation på arbetsmarknaden i Sverige. När man säger sig vara “ledare” för en “Humanitär stormakt”, men “vägrar sätta etiketter” på intoleranta diktaturer – för att istället klistra dessa mot det egna – högst demokratiska, öppna och toleranta – folket. Vars tålamod, inte en dag för sent, tagit slut för daltande mot såväl värderingsskillnader som att bli negativt särbehandlade i sitt eget land. Endast tanken i de allra flesta länder i världen, bland de allra flesta medborgare, hade varit politiskt självmord att tänka. Men inte i Sverige.

Orsaken är givetvis den omfattande rädslan och okunskapen som råder mot vad som är rasism och vad som är sunt förnuft samt verklighet. I verkligheten fick Sverige, exempelvis, se sitt första uppmärksammade mord pga hederskulturer – dvs mördade på grund av “fel” kärlek”, klädsel -och/ eller uppförande – 1989. “Något måste göras!” skreks det då. Året som SD startade, om jag inte har helt fel. Flera år senare, år 2001, stod Fadime inför en hel “etablerad” Riksdag och vädjade till dessa politiker samt partier att hennes liv var i fara. Gör något! Typ, nolltolerans? Men rädslan för kritisera annat än svenskt – även intolerans – var större än alla tänkbara goda ord av “värdegrunder, “jämställdhet” och “patriarkala strukturer” – ett år senare var Fadime mördad!
Idag, 15 år senare, har både problematiken befästs i det svenska samhället och offren blivit obeskrivligt många fler. Vetskapen i många områden att detta är mer ok än oacceptabelt är lika fastgjuten som att nolltolerans endast hörs i ord och till och med kritiken uteblir. Idag, 15 år senare, står partiledare för samma partier – som kanske rent av satt och lyssnade till Fadime –  och lyfter hennes plakat till skrikandet av att “Något måste göras!” Precis som med hur 3 utanförskapsområden under 16 år blev ca 200 segregerade områden, varav ca 55 “särskilt utsatta” områden med parallella samhällsstrukturer till det svenska.

Sådan är godhetens och “nolltoleransen” rättvisa riddare!

Dela & Diskutera:

För 6 år sedan skedde en vidrig misshandel och gruppvåldtäkt av några Afrikanska män på en svensk kvinna. Den vidriga våldtäkten påminner om minst tre andra fall där invandrare eller människor med invandrarbakgrund brutalt, vidrigt och våldsamt gruppvåldtagit svenska tjejer eller kvinnor. Två av dessa nämner jag i min egen bok under min egen uppväxt, båda i Rissne och den tredje inte allt för länge sedan. År 2000, dvs för 16 år sedan sade tre unga killar från en förort till Stockholm helt öppet, till självaste Dagens Nyheter, att det inte är fel att våldta en svensk tjej. Flera år innan den artikeln både visste jag och många med mig om hatet, rasismen, föraktet och trakasserierna emot både svenska tjejer och killar – endast från och med åren innan artikeln, 1999, började så också skrika ut om detta i föreläsningar, projekt, ungdomssatsningar samt böcker. Det fanns dock ett stort hinder – den svenska rädslan och naiviteten. Man har under alla år helt enkelt inte vågat se den rena rasism & förtryck som försatt många svenska killar som tjejer i direkt hemska situationer med stort lidande. Där finns trots allt en lika stor orsak till varför förort efter förort helt töms på svenskar, många flyr områdena. Aldrig har dock detta velat ses eller, än mindre, slagits ned på. Samtliga “demokratisatsningar” i områdens skolor har belyst en rasism som knappt existerar – medan annan snarare bekräftats aldrig få några som helst konsekvenser.

Att där rådigt och fortfarande råder, möjligen än starkare och mer omfattat idag med den okontrollerade som obegränsade invandring Sverige haft med folk från länder där allt från värderingsskillnader till synsätt, uppförande som klädsel och livsstilar är ojämförbara. Det har alltid -och fortfarande är sällsynt att se många från dessa länder gifta sig med en svensk man eller kvinna. Orsaken är ingen annan än – rasism.  Dock har sexuella trakasserier, våldtäkter, misshandel och rent av mord snarare försvarats om gärningsmannen som budbäraren haft annan bakgrund än svensk eller annan hudfärg än den vita. Vilket givetvis är bland det första man förstår, inser och uppfattar. Inte minst är media ibland skrämmande duktiga på att sila mygg medan de sväljer elefanterna hela. Handlar det inte om att någon SD-ledamot besökt någon konsert för 20-30 år sedan, och därmed bör avgå pga ses vara ett “hot mot demokratin” – medan terrorister erbjuds både skuldsanering och bostäder – så handlar det om vad två vänner och kollegor (också) anser samt skriver till varandra. Medan gruppvåldtäktsmännen försvars och inte ställs emot väggen för deras “moral och etik”. Expressen har idag slagit upp stort där man vill få det till att SD-toppar (givetvis) “hånar våldtäktsoffer”…

Det finns nog inget annat parti sedan flera år tillbaka som de senaste åren som slagit ner hårdare på våldtäkter och sexualbrott än SD. Detta samtidigt som de flesta andra helt försummar, nästan spottar på, dess offer. Allt för att inte identifiera roten och grundorsaken. Roten är vad den alltid har varit i många fall, rasism -och föraktet emot svenska tjejer och hur dessa ses på. Dvs, “smutsiga horor” som det rent av kan vara rättfärdigat att våldta. De mest avskyvärda, vidriga och mänsklighetens kanske lägst stående brott ses inte ens, än mindre ifrågasätts och fördöms – utan snarare indirekt försvaras så länge gärningsmannen bär på annan hudfärg än den vita… Media tävlar mot “feminister” i sökande av ursäktande bortförklaringar, som att ex. ökade våldtäkter i takt med en vidöppen asylmottagning skulle bero på “klimatet”. Sådan är alltså den “goda värdegrunden”!  Trots att det även var varm under sommarmånaderna på 60-talets Sverige, där tjejer och kvinnor verkligen gled omkring i kort-kort.

Offret för denna vidriga våldtäkt gick för 6 år sedan ut och konstaterade att hon inte ville bli politiskt föremål, vilket absolut man kan respektera. Vad man dock även kan tycka, vilket betydligt många fler än SD både ansåg och anser, är medias oerhört skamlösa fråga till henne – där de frågar vad hon anser om de kommentarer som skrivits om hennes egna våldtäktsmän – snarare än någonting annat… Fokus ligger alltså på folks reaktioner gentemot våldtäktsmän, där dessa anses vara “hemska” och “onda”. Hur dock hon känner sig av dessa hemska onda gruppvåldtäksmän verkar vara mindre intressant. I ett – internt – mail mellan SD ledamöter skrivs det sjuka i att kvinnan inte ens vågar kritisera sina egna våldtäktsmän – endast pga deras hudfärger. Hennes öde, är inte alls lika intressant för media som föraktet – med all rätt – dessa våldtäktsmän får gentemot sig. Det är rätt många som skakar på huvudet åt detta, nu när Expressen valt att väcka liv i hela händelsen igen, precis som man skakar på huvudena i andra liknande fall.

Expressen frågar b.la. Mattias Karlsson, hur Mattias tror att kvinnan känner sig för att vara “indoktrinerad”? Vem anser inte att det är ytterst märkligt att en kvinna som utsatts för det värsta tänkbara en kvinna kan, inte ens vågar kritisera sina egna våldtäktsmän? Är det ens märkligt att Mattias, likt så många fler, (även utanför tullarna) skakande på huvudet åt detta? Är detta fokus ens i närheten av vart den bör ligga, i denna gruppvåldtagande historia…? Då kan man vare sig kalla sig för “antirasist”, “feminist” eller vara emot kvinnoförtryck! Annat man slår ner på och slår upp som ett scoop “mot SD”, är det faktum att kvinnan för sex år sedan inte vill bli föremål för politiska diskussioner. Trots att historien var under is är det istället nu Expressen som väcker liv i både den -och dessutom ringer upp till offret för att ställa frågan, hur hon känner för att “SD-toppar” skrivit något till varandra – för sex år sedan…
Alltså, inte hur hon mår idag eller rent av – om hon hade lyckats gå vidare efter 6 år och lyckats glömma sitt trauma…

Man frågade inte hur hon kände sig när ett gäng, i detta fall och helt riktigt Afrikanska män – vilket det trots allt var och inte olagligt att säga – gruppvåldtog henne. Två vänners interna mail inom SD utgör ett större hot, problem -och har enligt Expressen en skevare syn på kvinnan – som de trots allt försvarade och av ren omsorg samt frustration, “skakade på sina huvuden” – vilket vi är många som gör. Vare sig alla säger detta eller inte.

Jag har setat i SVT och gått än längre, jag har sagt att hela den svenska skolan som samhället genomsyras av indoktrinering, där alla ska tycka, tänka, säga och vara stöpta i precis samma former. Människor vågar inte tala sin mening eller ens rikta kritik mot folk med annan bakgrund än svensk, vare sig dessa bränt upp min bil, könsstympat, våldtagit eller misshandlat. Summan av hela detta “scoop” är följande – För ca 6 år sedan begick några Afrikanska män en vidrig hemsk gruppvåldtäkt där en kvinna tyvärr nog fick men och skador för livet. SD hade en lika ryggradslösman som inte höll måttet inom SD och inte gjorde den snabba “raketkarriär” han såg framför sig, därmed tog med hela SD`s mail-server. Så pass lojal och pålitlig är denne “källa”. Vilket förklarar de patetiska “scoop” som poppat upp och då och då, som snarare blir återuppväckta gamla som hemska minnen och direkta förolämpningar som försvarande av allt det man säger sig “vara emot”. En journalist köpte allt detta och såg ett moraliskt grönt ljus att köpa stöldmaterial att ha som underlag.

Allmänheten fick reda på att Mattias med fler reagerade som väldigt många andra, medan offret blev uppringd och tillfrågad om hur hon ställde sig – inte om sitt mående idag eller hur gruppvåldtäkten har påverkat hennes liv – utan hur hon ställer sig till det faktum att två vänner och kollegor skriver om detta sinsemellan på en mailkonversation… Jag har all förståelse för att kvinnan “avböjde kommentera”. Det som skrämmer mig, är att hon ens behövde säga det uttryckligen! Vad som däremot sades uttryckligen för sex år sedan var att hon inte ville hennes öde skulle bli “politiskt slagträ”… Något som Expressen måste ha “glömt bort” efter 6 år, trots att de själva skriver om det i raderna.

Frågade de hur många steg tillbaka i en eventuell mental process denna påminnelse – i riksmedia – de gav henne? Som inte ens handlade om vare sig våldtäktsmännen, gruppvåldtäkten, misshandeln -eller ens henne öde… Ett öde som trots allt tyvärr ändå blev ett “politiskt slagträ” som hon vädjade för inte vilja bli. Vare sig då som, än mindre, 6 år senare…  Pga en helt annan agenda – med stulna mail som grund.

Dela & Diskutera:

Regeringskansliet visste knappt om resan, inte ens Löfvéns vice statsminister fick kännedom om resan och svenska – ifrågasättande – journalister fick informationen så kort tid innan resan att de inte hann ansöka om visum. Vem som dock däremot både fick information i god tid och följa med på resan var konungen av det svenska näringsliv. Som politiker och folkvald Riksdagsledamot skulle jag tycka det är är allt för sällan många antingen själva levt i den verklighet de talar om, har kontakt med eller besöker denna. Samtidigt som Löfvén besökte en av världens strängaste diktaturer tillsammans med näringslivet, besökte Jimmie Åkesson två av Sveriges mest utsatta och segregerade områden. Snabbt gick han förbi torgen där resterande partiledare stannar – för att ha blivit inbjuden till människor i sina hem. Ingen journalist, ingen uppstyrt dagis som fått svenska flaggor trycka i handen. Genuina möten för att se hur det ser ut på egna bakgårdar.

Samma bakgårdar som Löfvén och hans parti under decennier koncentrerat och förvarat människor som helt eller delvis står utanför samhället -och skyddat stora värderingsskillnader som konflikter inom dessa. Svaret på varför kan möjligen återspeglas under endast en 2 dagars resa till en nation som står för -och lever med alla de “värdegrunder” som (S)tatsministern säger sig stå upp vara “emot”.  De är inte många, men visst finns de röster inom egna leden som skakar på sina huvuden åt sin Socialdemokratiske statsminister och “ledare” – vars bugande för diktaturer kanske inte har så mycket mer Sverige och svenska folkets intressen att göra, mer än det egna -och näringslivets? Trots detta anklagas SD politiker för att “sitta i knät” på -och för att ha “sålt ut sig” till just dessa, genom att äta lunch… Dessa dubbla måttstockar som blir löjliga i “vad som är vad” är genomgående för Statsministerns egna agerande.

Det finns en stark slogan, “Never again!” – denna syftar till “Förintelsen” av miljontals judar under andra världskriget. Dock både har -och fortfarande sker “Never again” om och om igen.
(S)tatsministern ser sig även gärna stå upp starkt för “Never again” – och hoppas fortfarande att orden ska väga tyngre än handlingarna. Mao, att folket är totalt dumma i huvudet och “behöver fostras”… Även Lena Melin på Aftonbladet som också säkerligen ställer sig bakom “Never again” backar upp (S)tatsministerns tassande på tå för budbärarna av “Never again” -och anser att det är dumt att kalla en diktatur för att vara en diktatur – för att inte göra de arga… Jag kan dock inte peka på något tillfälle, i världshistorien, där en diktatur som bryter mot mänskliga rättigheter en natt vaknat upp med ett samvete. Inför invasioner (på oljerika länder) används just ursäkten att “införa demokrati åt folket”. Dock ger nog vissa diktaturer mer än andra, varför man kan bortse från de mänskliga rättigheterna -och rent av försvara brytandet mot dessa. Apropå att “sälja ut sig”, tyvärr säljs då också hela Sverige ut i och med vår (S)tatsminister är vår folkvalda “ledare”.

Men bortsett från allt detta gräver endast hans svar, skyddande -och ursäktande den egna graven, mot att komma tillbaka hem och fortsätta klistra på påhittade etiketter av mänskliga som demokratiska “värden” gentemot ett fullt ut demokratiskt folkvalt riksdagsparti. På frågan om vad en nation bör göra när det kommer till mänskliga rättigheter, svarar vår (S)tatsminister att detta “inte går ut på att ställa krav”… Vad går det då ut på? I synnerhet som “ledare” för sin självtitulerade “humanitära stormakt”? Svaret är givetvis därför att han åkte dit pga en helt annan agenda. Inte helt osannolikt en näringslivets agenda av återupptagna vapenaffärer ohc goda relationer till nationer – hur odemokratiska de än må vara! Möjligen börjar det även gå upp för honom hur snabbt han hans eget folk vill avsätta honom 2018? Utan minsta hänsyn till vare sig nationen han “leder”, dess värderingar -och än mindre sitt eget “folk” – som gav honom förtroende-tjänsten. För att inte ens tala om sin “egen” nations flyktingar – som, idag eller igår, flytt de “värdegrunder” han nu begav sig till för att buga inför.  Samtliga är förda bakom ljuset inför denna resa av en orsak, dels för resans destination – dels för att säkra den egna, högst personliga, framtiden efter gästspelet som Statsminister? Skulle det förvåna någon om vi ser vår förre Statsminister arbeta för Wallenberg-koncernen i någon form, på något vis, efter 2018?

(S)tatsministern svarade även inför resan att han “inte tänker sätta etiketter på nationer”… Däremot både klistras och tapetserar han gärna samma “etiketter” mot demokratiska partier och egna medborgare som sympatiserar med partier han inte tycker om. Förståelsen för att nationer har sina egna “vis” verkar gälla för en hel värld, utan sin egen nation. Det finns i princip 100% att önska från vår nationella “ledare” -och framförallt den för en “humanitär stormakt” att ställa krav och slå ned på. Det mänskliga lidandet i Sverige slås inte heller ned på, utan nedslagen sker enbart gentemot 30 år gamla klädstilar och (gårdagens) tonåringar i gröna bomberjackor – som inte skadad någon annan – ens i närheten – mer än möjligtvis själva. De som dock skadar andra är också budbärarna av hederskulturer, förtryck, tvång och könsstympning m.m. Trots allt detta tassande på tå och blundande för faktiska skeva samt odemokratiska värderingar som både skapar och bidrar till mänskliga lidanden, verkar det som att många köper allting som sägs rakt upp och ner. Endast genom att lyfta slogan – “Never again!”, så inser de flesta snart att den tyvärr förefaller mer som en förolämpning och utnyttjande kommande från denna (S)tatsminister – mot dess miljontals offer, än vad deras öden faktiskt minns och betyder något för demokratin, tolerans som det mänskliga värdet och öppna samhället.

På precis samma vis Fadime förolämpas varenda gång -och utnyttjas, av 7 “etablerade” partier i Riksdagen – som trots allt med egna öron lyssnade till hennes egna ord om hotet hon levde under, pga värderingsskillnader, för hela 15 år sedan. Som endast ett år senare blev hennes död. Än idag skriker dessa att “något måste göras” -och säger sig vara “emot”. Säger sig ha en “nolltolerans”… Trots denna, är det enda som skett att hotet fått växa och befästas i landet – på sina håll helt öppet – och att fler offer lever, samt levde, under det.
SD är inte ens i närheten av att det minsta ha bidragit till dessa odemokratiska, intoleranta och idag samhällsbefästa värderingar som sliter isär landet allt mer -och bildar parallella samhällen till det svenska.

Lena Melin skriver i sin uppbackning till (S)tatsministern följande;
“Ska man möta och prata med människor även om man inte gillar det de representerar, och då uttrycka sig så pass artigt så att värdarna lyssnar? Eller ska man avstå från det och i ställer vifta med protestplakaten? Svaret varierar sannolikt från individ till individ. Men effektivast genom världshistorien har otvetydigt visat sig vara möten.”
Min fråga, övergår mer och mer till ett konstaterande – detta avser endast gentemot odemokratiska krafter som bryter mot mänskliga rättigheter och inte gentemot egna demokratiska medborgare samt Riksdagsparti som politik. Gentemot dessa ska – tvärtom – en total beröringsskräck råda, med stora nedslag av skuld och skam gentemot de medborgare som bara skulle våga yttra minsta sympatier. Det kan till och med räcka med att någon “gillar” någonting, så är uteslutningen fallen! En mentalitet jag börjar förstå de vare sig ha eller ser några som helst problem med. Gräddfiler och belöningar ges istället odemokratiska krigare, som – frivilligt – väpnat strider för lika odemokratiska och intoleranta “värdegrunder”, våldtar, avrättar och bryter mot mänskliga rättigheter. I stort sett alla värden som Sveriges regering – säger – sig vara “emot”.

Så det är absolut mycket riktigt – SD delar inte någonstans “värdegrund” som (S)tatsministern både bugar för, accepterar, ursäktar, tillåter -och rent av belönar!
SD döper dessutom inte heller om brott mot mänskliga rättigheter -och mot mänskligheten, genom att förskönande namnen till vare sig en “absolut monarki” – eller en “humanitär stormakt”… Ordets vilseledande är sedan länge över, allt för många har fått uppleva en genomgående hycklande politik – som spottar det och dem “egna” demokratiska i ansiktet, samtidigt som den knäpper upp byxorna på det odemokratiska. Lika vilseledande som att en “ledare” för en “feministisk regering” (andra självtitulerade smeknamnet) inte ens skulle slå ner på kvinnors -och/ eller hbtq personers obefintliga rättigheter, friheter och avrättningar. Dvs, där det behövs som allra mest och nödvändigast, där det resulterar i mänskliga lidanden betydligt mer än vad mäns bredbenta lår någonsin ens kan göra. Ursäkten och försvaret heter då, att man där “gör på sitt eget vis”…

Med andra ord, förtrycker och bryter mot mänskliga rättigheter – påhejade och skyddade av (S)veriges statsminister, som i sin tur backas upp av en ledarskribent på en av (S)veriges största tidningar. Hur hade det låtit om en SD riksdagsledamot besökte Berlin 1941? Enligt ledarskribenten vore det oklokt att, i Berlin, kalla Nazityskland för att vara en “diktatur”. Då detta skulle göra Hitler “mindre arg”… Då har trots allt S riksdagsledamöter och ledare både besökt -och stöttat Hitler samt nazismen betydligt mer än vad någon SD riksdagsledamot har gjort. Men inte heller då ville (eller kunde) S riktigt se eller kalla de för sitt rätta namn, utan tassade lika tyst på tårna…

Då belönades dessa dock inte med skuldsanering och bostäder, utan järnmalm och kol för att kunna fortsätta sin nazistiska krigföring, samt fri passage genom landet b.la. C stod utanför Sveriges riksdag och propagerade för att skicka Judar till Hitlers diktatur. Till skillnad från SD´s tydliga öppenhet och ursäknade för att ha burit gröna bombarjackor i tonåren, så har vare sig C eller S nämnt ett ord om sina – faktiska – bidrag det mänskliga lidandet. Trots detta kan ingen av dessa – idag – ens tänka sig att “samtala med” eller “inte klistra etiketter” mot ett demokratisk – folkvalt – riksdagsparti, i demokratin Sverige. Om man inte anser att det handlar om vem som gör eller säger “vad”, utan tittar till vad som faktiskt är vad – så är även deras “rötter” som “historik” betydligt mer smekande -och medlöpande för (kvinno)förtryck, offentliga avrättningar, tortyr, rasism, intolerans -och diktaturer. “Never again”…

Dela & Diskutera:

Det diktatursmekande besöket, som inte ens vice statsministern fick information om och som endast var ett rent springärende för svenskt näringsliv, är över. I morse flög statsministern från Saudiarabien tillbaka hemåt, med ett “blixtstopp” i Irak för ett samtal med Iraks statsminister, som just nu är fullt upptagen med att bilda allianser med tidigare svurna fiender för att besegra hotet, som anses vara större än de till och med. Varför detta hemlighetsmakeri från statsministerns sida? Givetvis av samma orsak som “ledaren” för den “humanitära stormakten” vägrade att slå ner på både brott mot mänskligheten och alla “värdegrunder” som han säger sig “stå upp för” – affärer med -och ekonomiska intressen gentemot med diktaturer. Med på resan till Saudiarabien och ombord på regeringsplanet fanns även Marcus Wallenberg – Styrelseordförande för vapentillverkaren, Saab.

Flera omgångar, under en längre tid och under radarns ljus har både statsministerns och näringsministerns statssekreterare besökt Saudiarabien, alltså representanter för den självutnämnda humanitära stormakten och världens första feministiska regering besöker gärna och ofta ett land där kvinnor inte får köra bilar och demokratiförespråkande bloggare både torteras som avrättas offentligt. När det kommer till dess ekonomiska intressen så står dessa över alla grundläggande värden och “värdegrunder”. Där statsministern i fredags tydligt förklarade att han “inte tänker sätta etiketter på nationer” – hur intoleranta, odemokratiska eller förtryckande dessa än är alltså. Dessa etiketter fyllda med skuld och skam klistras istället – likt en patetisk rökridå – gentemot det egna demokratiska folket, som är bland världens mest öppna, rättvisa och toleranta.

Samt gentemot ett demokratiskt folkvalt parti, vars rötter består av gröna bombarjackor och kängor som utgjorde störst skada gentemot sig själva. Dessa utgör i statsministerns ögon alltså ett större “hot mot demokratin”… Vad som är än mer skrämmande är att rätt många håller med, låter den egna tankekraften vila medan hans ord helt tar över -och ser en “beröringsskräck” gentemot dessa, än gentemot emot en statsminister och regering som de facto vill sälja vapen och avancerad teknik till en (odemokratisk) diktatur som resulterat i mänskliga lidanden, övervakning av det egna folket och då inte minst oliktänkande -och troende b.la.

Samtidigt som S och statsministern även försöker skuld och skambelägga SD för att – fullt naturligt – äta lunch och träffa näringslivet, sätter sig deras egen partiordförande på skattebetalarnas bekostnad tillsammans med den kanske mest inflytelserike person inom Svenskt näringsliv -och besöker en diktatur. Det är inte första gången Socialdemokraterna mer än gärna gör detta, trots allt skrikande om “värdegrund”… S var tvungna att säga upp avtalet med samma land när det kom ut till allmän kännedom att Sverige sålde vapen och teknik till en diktatur. Mp hotade att lämna regeringen – varför även de inför denna resa i S ideologiska dubbelspår inte ens informerades och varför S skickade ut pressmeddelande till mer ifrågasättande journalister, som inte sitter i S knä eller utgör dess megafoner så pass sent att dessa inte hann få något visum.

Som den öppna, toleranta och demokratiska förespråkande “ledare” av “vidöppna, okontrollerade gränser” han är, gjordes heller inte mycket för dessa att få komma in i landet. Ens för att arbeta samt återrapportera till det egna folket – utan visum. Även vidöppna, okontrollerade gränser där i stort sett vem som helst själv får bestämma namn, ålder, agenda bakgrund -och nationalitet gäller endast för det egna landet – Sverige samt för de egna medborgare och samhällen att både riskera, finansiera och acceptera!

I Saudiarabien konstaterade statsministern det vara “viktigt” att tänka på att Sverige och SA är “två helt olika samhällen” och att man där gör på sitt sätt… dvs, bl.a. bryter mot mänskliga rättigheter! Vilket han med den meningen också skyddade – igen… Likt skyddade i princip samma värderingsskillnader -och konflikter gentemot våra svenska, som snarare har vuxit och befästs samt dagligen resulterar i mänskliga lidanden i Sverige… Vad dock statsministern framförallt borde ta med sig hem, är sina egna ord och inställning – där det svenska samhället även utgör “ett eget samhälle”, som gör – eller borde göra – på sitt sätt. Dvs, slår ner på allt detta – 180 grader -och inte blunda för odemokratiska, intoleranta, rasistiska eller förtryckande hederskulturer, könsstympning, bort -och tvångsgiften m.m.

Statsministern sade även att “revolution” inte är vägen framåt, då de “gör på sitt sätt” och därmed lika öppet som tydligt även accepterade odemokratiska samhällen och diktaturer. Löfvén blundar här också för, som den “antirasist” han ser sig själv vara, att hatet och rasismen – även slaveriet – gentemot svarta Afrikaner möjligen är som allra starkast, öppnast och som mest påtaglig i Arabvärlden (där trots allt startade slaveriet år 610 -och pågick, officiellt, ändå fram tills 1960 talet…)
(S)tatsministerns “ras-selekterande” ungdomsförbund, SSU missar även de att “den vite mannen” de facto var de enda som tog upp vapen -och avslutade vansinnet i sina delar av världen – dvs, i Väst!

Det finns en vädjan YouTube från Afrika – “someone tell Saudiarbia”… En kvinna vädjar för sitt eget folk. En relativt ny som främmande tanke för vår statsminister kanske, men man kunde ju tro att en självutnämnd “ledare” för en “Humanitära stormakt” i världen såg uppgiften som solklar! Dock uteblev även det nedslaget, där det verkligen behövdes på riktigt. Svenska näringslivets vädjan var både större och viktigare än (deras) demokratiska som mänskliga rättigheter. Idag begav sig statsministern för ett “blixtstopp” i Irak. Landet som, tillsammans med Syrien och Libyen, dock krävde en revolution för att “införa demokrati åt folket”… Dock påminde inget av dessa länder den Islamska staten till lika hög, nästintill identisk grad. Irak planerar just nu en stor offensiv mot dess stora fäste i Mosul, där grupper och folk som legat i konflikter med varandra går ihop sida vid sida för att ta bort hotet. Ett hot som – vår – statsminister säger till Iraks premiärminister inte endast utgöra ett hot mot den regionen, utan även ett “stort hot mot Europas öppna samhällen”. Jag undrar om statsministern ens kan stå upp för sin egen politik, framförallt gentemot människor som berörs av den allra mest och fått sina länder satta i brand.

Jag undrar om statsministern ens vågar se Iraks premiärminister i ögonen -och i nästa andetag säga hur hans politik ger samma hot av terrorister nyckeln på en gräddfil till till Europas öppna samhällen – inte minst sitt eget – och erbjuder dessa skattefinansierade skuldsaneringar, bostäder och arbeten? Eller, avser hans politik och uppfattningar endast alla andra nationer, samhällen och folk än de egna – dvs, svenska? Endast en promille av samma respekt, inställning, & “syn” gentemot det egna landet och folket – som istället ges & försvarar diktaturer som det belönar terrorister. Statsministern ser – (Obs!) i Irak – att “alla krafter nu måste göra sitt yttersta för att skydda civilbefolkningen.”

Dvs, kraftsamla för att skydda all civilbefolkning, medborgare som samhällen ifrån hotet – förutom den svenska civilbefolkningen, de svenska medborgarna samt det svenska samhället.
För att inte ens tala om den obeskrivliga kränkning och förolämpning gentemot hotets alla offer av IS och SA´s identiska trosuppfattning -och ideologi, som resulterat i både diktatur som folkmord! Dvs, alla tusentals (sex)förslavade tjejerna och kvinnor,  alla hundratusentals avrättade oliktänkande pojkar och män samt förföljda, torterade -och avrättade hbtq-personer samt demokratiförespråkande bloggare. Men inte minst, alla de som ligger till grund för (S)tatsministerns “humanitära stormakt” och “världens första feministiska regering” – alla de som lyckats fly undan hoten… 

När det kommer till svenskt näringsliv, viker sig statsministern genast och tänker snarare mer på sin karriär efter hans totala svek mot sin egen nation, där han högst troligen själv vet med sig att domen från det egna folket avsätter honom “en minut efter tolv” på valdagen 2018, för att ta tillbaka Sverige, än vad han tänker på en hel – sin egen (!) – nation, samtliga av dess – sina egna (!) – medborgare och – sina egna (!) – samhällen. Till och med den egna ryggraden inte endast böjs, utan går av när de egna demokratiska, toleranta och öppna “värdegrunder” snabbt kan blundas för – för att istället skydda brott mot mänskligheten och mänskligt lidande i både diktaturer som gentemot terrorister. Problemet är bara att han representerar hela vår nation och folk…
– Där en omvärld står förbluffade -och vår egen kontinent tar sig för pannan i ren chock, när vi ger nyckeln till “hoten mot Europas öppna samhällen”. Med tanke på Socialdemokraternas historik och Nazist -och diktatursympatiserande “rötter” som resulterade i brott mot mänskligheten, mänskliga lidanden -och mördade av miljoner människor i Europa, rimmar detta riktigt illa…!

Dela & Diskutera:

Skillnaden mellan Islamska Staten och Saudiarabien är liten, de största är att sistnämnda är en av omvärlden erkänd stat, mer etablerad, stabil med både mer pengar samt olja än IS. Men skillnaderna för – människor – att leva under dessa stater är dock betydligt mindre – nästintill obefintliga – än skillnaderna mellan Tensta och Stureplan. Är det inte också detta som är det mest relevanta för en “humanitär stormakt” att titta på? Båda stater lever bokstavstroget efter samma extrema lära som kraftigt begränsar kvinnors möjligheter som rättigheter – hbtq rättigheter ska vi inte ens tala om – förföljer minoriteter, råder ingen yttrandefrihet, offentliga avrättningar som tortyrer (b.la. på demokratiförespråkare). Listan kan göras rätt lång av hur “odemokratiska värdegrunder” som visar sig i öppen tolerans, kvinnoförtryck -och homofobi präglar dessa stater, men inte minst – alla dess offer. Dit ska vår (S)tatsminister åka på besök. Rent hypotetiskt skulle han lika gärna kunna åka på statsbesök till Islamska staten -och inte sätta några “etiketter”…

Endast två dagar innan avresa till Saudiarabien informerades den kanske enda journalist som på full front ifrågasätter både besöket till -och (S)tatsministerns förkärlek till diktaturer och odemokratiska krafter, som han inte ens vill slå ner på. Detta givetvis för att journalisten, Niklas Svensson på Expressen, inte heller skulle hinna få visum in till landet. Kl 08.00 skickade regeringen ut pressmeddelandet om besöket, som sker – i helgen… Med tanke på (S)tatsministerns politik av vidöppna gränser, allt åt alla, yttrande frihet, demokratin samt “öppenheten” för dessa “värdegrunder” och värden, kanske man kan tycka att (S)tatsministern dels skulle informerat i god tid innan men åtminstone “stå upp för” dessa värden – b.la. genom att se till så journalisten också får bevaka besöket.

Även Niklas Svensson går trots allt under kategorin “utländsk” i Saudiarabien. Eller avser vidöppna gränser och okontrollerade mottaganden endast för Sverige, enligt S – medan svenska journalister inte ens får åka för att arbeta i syftet att informera det egna folket? Orsaken till motvilligheten är givetvis att det inte ser bra när (S)tatsministern ena dagen erbjuder IS-terrorister skattefinansierad förtur i skuldsanering, bostäder, körkort & arbeten för att nästa dag, i princip, besöka staten men vägra att “sätta etiketter”.

Istället både (S)ätts och klistras dessa etiketter åt ett helt annat håll. På svenska medborgare som nyttjar sin demokratiska rätt och röstar på ett – fullt ut – demokratiskt parti som står för svenska samhällsvärderingar – dvs, demokratiska, öppna och toleranta med både yttrande som åsiktsfriheter. (S)tatsministern med följare både klistrar och sätter istället dessa odemokratiska etiketter mot 30 år gamla bombarjackor på tonåringar och skriker sig hesa om hur detta är “hot mot demokratin”… I mina ögon finns endast ett konstaterande av att inte se detta dubbla ansikte av både vansinne samt daltande med den sanna intoleransen som – de facto och till skillnad från något annat – resulterar i mänskliga lidanden av förtryck, avrättningar och förföljelser på oliktänkande -och troende. Den orsaken är att man står för detta och ser inte förtryck för vad det är, utan hudfärgen på dess budbärare – då är man en rasist, punkt!

(S)tatsministern vägrar kalla SA för en diktatur, som “ledare” för sin självtitulerade “humanitära stormakt” blir det inte endast patetiskt, utan förolämpande mot både hela det Svenska folket, Sverige och inte minst alla förtryckta offer – levande som döda. Det finns ingen bättre möjlighet för denna “humanitära stormakt” än att tala om just detta, om man väl väljer att besöka en sådan stat – öga mot öga. Men ryggraden brister redan innan planet lämnat Arlanda. (S)tatsminister säger till Niklas Svensson & Expressen följande;
-“Jag tänker inte sätta etiketter på länder. Det har jag sagt tidigare, och det tänker jag hålla i”

Om inte “etiketter” eller ens nedslag – på nationer i synnerhet – gentemot de demokratiska, öppna och toleranta värden samt “värdegrunder” som ligger till grund för den självutnämnda titeln av att vara en “humanitär stormakt” i världen, hur tänker då (S)tatsministern kunna förändra det minsta åt något håll? Skuld och skammen slår endast och enbart mot det egna folket, vilka är några av världens mest välkomnande, toleranta, anpassningsbara och demokratiskt sinnade. Till och med endast “rättvisetänket”, som sitter i Svenskars DNA, är svårslagen i världen. Då är folket inte ens närheten av att ens tänka enligt Saudiarabien. Vad som kan jämföras är i vissa – tyvärr allt fler – växande segregerade områden. Men även gentemot dessa både har -och är tystnaden total.

Inför det skyddade besöket till en av världens mest religiöst strängaste diktaturer svarade (S)tatsministern även följande, på frågan varför det är rimligt att Sverige ska ha en bra relation med ett land som kränker kvinnor och piskar bloggare;
-“Vi har relationer med många länder. Det är inte alla som vi delar uppfattning med, det är också länder där vi har uppfattningar om hur det står till med mänskliga rättigheter i det landet. Men vi avbryter inte dialogen för den skull.”

Det är endast i demokratiska, öppna, toleranta och jämställda Sverige – som (S)tatsministern inte vill föra dialoger med både demokratiska som demokratiskt folkvalda partier, ens i Sveriges riksdag. Dessutom piskar dess demokratiska väljare med skuld och skam, vattnar på polariseringen -och kränker såväl medborgarnas åsikts -och yttrandefrihet, likväl de både partier som medborgare som kan tänka sig demokratiska samtal – med ett demokratisk parti. Detta är grundsynen och ryggraden hos vår regering! Detta är vår diktatur smekande (S)tatsminister.
När både “etiketter” och nedslag inte är att räkna med från deras sida dit det verkligen hör hemma, är rättfärdigad -och betyder någonting så återstår egentligen endast sak att tala om – dels olja, pengar och affärer  – Dels för vår “S)tatsminister att söka applåder, beröm -och axelklappar för att erbjuda dess terrorister körkort, skuldsanering, arbeten och bostäder.

Ett annat ämne som, skrämmande nog, inte alls är otänkbart kan vara hur (S)tatsministern “på bästa sätt” erbjuder sig att ställa Sverige till fullt förfogande nu när IS trycks tillbaka på alla fronter – av en allians av tidigare svurna fiender, som ser hotet vara än större. Dessa krigare får dock, likt svenska medborgare, ingen förtur i något skattefinansierat “återanpassningsprogram”. Liksom det mänskliga lidandet, mänskliga rättigheterna, dess offer eller demokratin helt försvinner från besökets agenda. Liksom hur vår egen (S)tatsminister både framställer Sverige & svenska medborgare (det egna folk & samhället) “stå upp för” värden i världen – även vad det egna folk och samhället ställs inför av hot och otrygghet, är inte det minsta intressant för “ledaren” av en “humanitär stormakt”. Det finns en film där ett citat lyder;
“Djävulens största verk, var att övertyga världen om att han inte finns”

(S)tatsministerns största och kanske enda verk är att ha vilselett sitt eget folk vara en “humanitär stormakt” som “står upp för” demokratiska värden – Det enda som är mer skrämmande är om folket inte ser handlingar utan endast hör hans ord, inte tänker av egen kraft, inte ser igenom och tar reda på vad som är vad snarare än att (S)tatsministern med följare får bestämma detta. Risken är då att 30 år gamla jackor blir det största hotet mot demokratin – medan ett verkligt mänskligt lidande av odemokratiska värden, intolerans, förtryck -och extremism fortsätter, även i Sverige… Precis som kränkande av de mänskliga rättigheterna – bl.a. offentliga avrättningar och tortyr, förslavande, förtryck och förföljelser mot både oliktänkande, oliktroende, kvinnor som demokratiförespråkare helt bundas för i världen.

Endast på sådant vis är det ens möjligt att kunna tänka tanken att erbjuda dess budbärare skuldsaneringar, bostäder, arbeten -och körkort – utan att själv få en fet medlöpande intolerant etikett klistrad i pannan! I mina ögon sitter den i alla fall där, frågan är om den någonsin ens kan tas bort. Daltandet med intoleranta och odemokratiska värdegrunder har en gång för mycket skett från hela S, de rödgröna och regeringen för mig att kunna se annat än detta samt rasismen – Hade (S)tatsministern även besök Hitler, utan att kunna svara på om han ledde en diktatur? Hade (S)tatsministern sagt;
-“Jag tänker inte sätta etiketter på länder. Det har jag sagt tidigare, och det tänker jag hålla i.” 

Det värsta är, att även Hitler hade goda relationer med Socialdemokraterna (även Centerpartiet) – som gav bort både råmaterial samt lät nazisterna använda Sverige som sprängbräda medan Engelsmännen nekades samma sak. Det gäller att ha dubbla måttstockar – idag handlar allt om hudfärgen för (S)statsministern, även pengar givetvis som med SA. Vad som är vad spelar dock mindre roll – hudfärgen avgör huruvida man är terrorist eller inte. Får förtur, statsbesök eller förruttnelse. Om Brievik också “ångrar sig”, förespråkas han få samma belöningar, gräddfiler och erbjudanden då? Om inte – varför inte? En fråga ingen har kunnat svara på hittills – utan att avslöja den odemokratiska, intoleranta och rasistiska synen inom de, med de mest skrämmande som opassande “värdegrunder” i -och för Sverige.

Önskar samtliga en trevlig helg -och misstänker att vår egen (S)tatsminister kan komma att få den allra trevligaste, mysigaste -och gemytligaste helgen i Saudiarabien varifrån han återkommer med nytt självförtroende av de applåder han drar ner för de ömsesidiga “värdegrunder” de besitter samt skyddandet av detsamma. Inte minst dess terrorister.

Dela & Diskutera:

Första steget i det allra mesta är självinsikt, exempelvis kunna se när man själv har spårat ut mindre eller fullständigt. Placera Sveriges generella politiska syn mot en persons “måsten” för att nå en förändring så landar vi i samma saker. Bakom lagar, regler och hur det samhällspolitiska klimatet sätts sitter också människor. Antingen som politiker eller journalister – min fråga är när dessa ska vakna? Det mest talande kvittot på den egna totala frånvaron ifrån alla mångkulturella områden som kanske framförallt dessa skriker om som högst “berikar det svenska samhället”, vill de inte bo i själva. Valet landar istället på att köpa en bostad för 5-6 miljoner kronor mer innanför tullarna till Stockholm än få ett helt radhus för mindre än hälften i, exempelvis Akalla. Då räknas inte ens Akalla som ett av våra idag 55 “särskilt utsatta”, utan är “endast” galet utsatt av segregation och utanförskap.

Parallell samhällen går även att ta på i området, om än kanske inte lika påtagligt som i grannområdet endast en gångbro kan skilja åt.  Orsaken? En av dessa kan alla gånger vara bostadsrättsföreningar, där människor investerar och köper rätten till sina boenden och tar ett gemensamt ansvar för både den sociala miljön som det ekonomiska intresset. Oavsett vänsterns egna påhittade – vissa extrema – lagar om hur människan generellt fungerar, likt att våra två olika kön skulle vara en “social konstruktion” som är ett påhitt av oss män för att kunna trycka ner kvinnan, så finns där mänskliga faktorer som spelar in och kan vara direkt avgörande., Varav ingen av dessa går inom ramen för att vara mänskligt påhitt.

Däremot har många på inte minst denna vänsterkant men även många andra som ser sig vara “goda människor” inom den sociala världen alltid ansett att verkligheten skulle vara “Påhitt”. Hur ofta hör man inte att människor eller rent av myndigheter “kritiseras” för att de “spelar SD i händerna” – endast genom att förklara hur verkligheten ser ut? Med andra ord är denna “godhet” alltså inte kopplad till “skeva synsätt, taskiga människosyner -och odemokratiska värderingar” mer än hur man själv både ser på saker och vill att människor ska vara – vare sig de, de facto är detta eller inte.
Exempelvis ligger både okunskapen kring demokratiska världen samt den egna absoluta synen i att slå ner på “intolerans” vara tonåringar i bombarjackor & kängor för 30 år sedan, medan man har “översyn” och vill erbjuda topparna av odemokratiska synsätt som värderingar – terrorister – både skuldsanering, bostäder och körkort. De män och kvinnor till egna medborgare som betalt A-kassa snarare än en AK-47:a erbjuds inget annat än indirekta spottloskor.

I mina ögon spelar det ingen roll, hur man än vrider och vänder på detta är det så förbluffande, fascinerande idiotiskt, men även lika förolämpande emot terrorismens alla offer. Å ena sidan man sig själv som en “humanitär stormakt” för att man tar emot samtliga som flyr odemokratiska avrättande, våldtagande, intoleranta krafter – för att med andra handen erbjuda dessa krafter amnesti, fristad, körkort samt skuldsanering. Det är som att Sverige indirekt säger, det är ok att hotet ligger över oss från all den indoktrinering, hjärntvättning m.m. ni sett och även stridit för. Kör gärna på våra vägar, även om det så är en lastbil lastad med sprängämnen – så länge ni har giltiga körkort…

Vart någonstans körkort kommer in i bilden för en “återanpassning” är för mig en gåta. Om detta hänger på arbeten – varför då inte erbjuda samtliga demokratiskt sinnade svenska ungdomar detsamma, för att minska arbetslösheten? Hänsynen och prioriteringen gentemot de största demokratihatare är större än gentemot en hel egen nation, samhällen som egna medborgare. I mina ögon är ett sådant liknande förslag snudd på landsförräderi.

Vi talar om krafter som helt på frivillig väg valt att ansluta till en annan stat -och strida för denna stat, emot sin egen stat – Sverige samt alla tänkbara demokratiska, öppna, toleranta värden som regeringen och rödgrönrosa ändå har mage att säga sig stå upp för. De lägger sig plattare för odemokratiska och intoleranta synsätt samt “värdegrunder” än vad en matta läggs mot ett golv.
Något som är än mer skrämmande är hur människor som ser sig “stå upp för” demokratiska värden och “värna” både Sverige, svenska samhällen som medborgare. Dock har helt nya underklasser implementerats via slogan; “inte kan förbjuda fattigdom”… Vart var denna slogan gentemot alla Sveriges hemlösa sedan decennier? Allt som förbjuds för de att ens vistas på – görs undantagsregler för utländska hemlösa att bygga upp tältstäder på. Enda orsaken som särbehandlar? Hudfärger!

Samma orsak har också resulterat i att förorterna ser ut som de gör idag, med värderingsskillnader som inte ens påminner om att vara i Sverige. Även gatubarn från MENA länder togs emot med öppna armar, utan minsta tanke på dessa värderingsskillnader – utan den enda naiva uppfattningen som verkar kunna råda är den att alla som kommer till Sverige är ultrafeminister som inte trivts i sitt land, och vill leva enligt Fi´s politik. Det i särklass största orsaken till varför många ens söker sig till Sveirge – är s.k. “pullfaktorer”. Dvs, det spridda ordet om allt Sverige erbjuder människor som inte är födda i landet eller landets egna medborgare. Vare sig dessa är hemlösa, tiggare, gatubarn eller – terrorister.

Att inte tro fler IS-terrorister höjer på ögonbrynen och blickar mot Sverige efter sådana vansinniga förrådande “rehabiliteringsprogram” så har man passerat VM guldet i naivitet och vunnit det universala. Svurna fiender sedan ca 30 år tillbaka (om inte längre) går ihop nu mot IS, vilket endast ger en rätt stor fingervisning i hur de ser på hotet ifrån de -och vikten av att besegra de. I en övrig värld som levt, drabbats av -och ser verkligheten ojämförbart mycket mer väntar dödsstraff och indragna medborgarskap – Sveriges rödgrön(rosa) politiker som anhängare, ser en happy homecoming som rent av lockar tillbaka de med bostäder och skuldsaneringar…

När krigslyckan vänder, eller endast genom att gå till sig själv – vilken lycka som helst – är det inte alls omöjligt att människor letar efter en “out”. Sverige inte endast erbjuder en, de skapar och serverar detta på ett fat av välkomnande diamanter. Jag tog mig för pannan och kunde nästan konstatera att med sådan naivitet som råder i Sverige, är förödelsen av vad som en gång ansågs vara något av ett paradis på jorden raka motsatsen. Där finns de som, på riktigt tror, att detta handlar om “ånger”.

Argumenten att Sverige ska vara ett “föredömligt land” som erbjuder även terrorister “som visar ånger”, är ingenting annat än idiotförklarande och förolämpande. Har man dels någon som helst aning om vad IS har åstadkommit, gjort samt ansvar för – inte minst gentemot människor? Hela den flyktingström man samtidigt förklarar med just detta, och rättfärdigar vidöppna okontrollerade gränser med, beror just på dessa. Har man inte ens lärt sig läxan eller ens förstått vare sig verkligheten eller sin egen naivitet efter 200 utanförskapsområden varav ca 55 är så kallade “särskilt utsatta” med parallella samhällsstrukturer – på 16 år!

Eller alla problem endast i Stockholm med ca 800 marockanska gatubarn som samhället tagit in, för att sedan bli helt tagna på sängen gentemot – då samhällets uppfattningar om “varför” samt rättfärdigande var deras jakt på feministiskt liv? För att förklara en del polisers uppfattning, är det enda de gör att sno från allt och alla, sexuellt trakasserar och blir sura när tjejerna/ kvinnorna säger emot…  Är detta också ursäktande, förklarande eller på något vis – accepterat?

Problemet är att en hel del människor de facto anser det – endast på grund av deras hudfärger… När SD´s ledamöter krävs på avgångar och kallas för “intoleranta” eller “kvinnohatande” (?!) för att vi alla bar på bombarjackor under tonåren, blir det mer än patetiskt – det blir direkt avslöjande vilka rasister det de facto är. Rasism är trots allt ingenting som är en (vit) svensk uppfinning, rasismen gentemot Afrikaner och svarta i mellanöstern (som dessutom startade slaveriet år 610) är troligen en av de starkaste. Om inte – skulle även ett gäng svenska (vita) pojkar försvarats för samma beteende, när de inte ens kan bära bombarjackor utan etiketter? Om inte, skulle man även erbjuda Breivik skuldsanering, körkort och bostad? Eller förklara sådan behandling med att han ångrar sig, och Sverige ska därav vara ett föregångsland….?

Det enda föregångslandet Sverige kommer att vara, är för samtliga nationer och medborgare att ta efter hur man inte fullständigt krossar det egna samhället samt så effektivt och snabbt implementerar samt befäster precis alla värden, synsätt, åsikter, värderingar samt “värdegrunder” man säger sig vara “emot”. Senast skakade hela England på huvudet åt det Svenska vansinnet. Det enda som saknas från det rödgrön(rosa) hållet inte minst, är att stå upp för demokratin och det öppna samt toleranta Sverige.

Så, det är både uppenbart som förståeligt att rödgrön(rosa i synnerhet “inte delar SD´s värdegrund”. Då SD inte delar sådana intoleranta värdegrunder eller odemokratiska förhållningssätt som synsätt. Än mer skrämmande är att även s.k. “ideella organisationer” som kallar sig vara “en kraft för ungdomar”, på centrala Stureplan, helt instämmer med de odemokratiska intoleranta värdegrunder som inte delas av SD och vågar inte ens slå ner på avrättningar, våldtäkter och hat – om detta bärs av annan hudfärg än den vita – men fullt ut slår ner på demokratiska program, synsätt & politik! Till en stor del bestående av vita svenskar, i Sverige…!

Dela & Diskutera:

Få människor, för att inte säga någon, kan peka något annat parti i Sveriges riksdag som har förändrat, stått emot, rensat ut -och så målmedvetet gått till att vara ett fullt ut – demokratiskt – parti än vad SD har gjort sedan nuvarande partiledning, och inte minst partiledare, Jimmie Åkesson tillträdde. Samt det interna arbete som dennes förre Stabschef och idag Riksdagsledamot, Linus Bylund – Partisekreterare, Richard Jomshof, ekonomi-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt samt Gruppledaren för Riksdagsgruppen, Mattias Karlsson. Jag baserar inte endast detta på en syn och kunskap om vad rasism de facto är -och inte det urvattnade begrepp som slängs allt för lätt sedan decennier i Sverige och i samma kast förolämpar rasismens sanna offer – världen över. Precis som så många andra var under början av 90 talet (eller för snart över 30 år sedan…) har ingen av dessa förnekat “rötter” av destruktiva, odemokratiska tankesätt samt ideologier. Men till skillnad från, precis samma odemokratiska och intoleranta – rent av mer samhällsskadliga ?- bomberjackor men Fila skor, istället för Dr. Martens kängor, mentaliteter och ideologier med ren rasism bland så många i förorterna, så är SD´s “rötter” av detta ingenting som ens i närheten glorifieras eller skrivs hyllande rap-texter gentemot. Tvärtom så har man dessa personer alltså gått ifrån en kanske dominerande anda av odemokratiskt synsätt, och sedan när talades det om “förändring” över en natt? Till och med min egen bror, hyllades mer trots ett väldigt odemokratisk tänkande och en majoritet av tiden under sitt unga liv i fängelse. Han nådde aldrig den förändringen men hyllas och beklagas mer än fördöms för skadan han åsamkade både samhälle som personer. Likaså personer som Paolo Roberto, Liam Norberg och inte minst mig själv.

Låt oss klargöra en sak, en gång för alla… om detta talar mer om den allmänna intelligensen eller kunskapen samt “nolltoleransen” är upp till var och en att avgöra, men solklart vad mina barn i alla fall ska lära sig. Vi talar alltså om -och slår ner på “rötter” av bombarjackor, kängor och rakade huvuden – vi slår ner på och har en “beröringsskräck” gentemot dessa saker medan vi inte har detta gentemot de politiker som partier i Sveriges riksdag som i decennier aldrig (vågat) slå ner på könsstympning, – rasism – , hederskulturer, bort -och tvångsgifte, intolerans, (kvinno)förtryck och en sådan lång-gående segregation samt utanförskap som har skapat segregation i segregationen – av ingen annan orsak än just rasism och intolerans bland invandrade folkgrupper av etniska, religiösa, kulturella skäl. Allt detta som – även – dessa personer med parti i flera år, tillsammans med lokala eldsjälar samt boenden i områdena, har pekat och slagit ner på. Men dessa har då tystas vara “intoleranta”… Detta kan endast vara kvitto på en sådan skrämmande okunskap bottnad i egen frånvaro från rätt så många “mångkulturellt samhällsfrämjande områden.

Det råder alltså en hetsjakt, “beröringsskräck” och stämplas med vansinniga etiketter mot människor som eventuellt burit bomberjackor i tonåren, medan det anses vara fullt “ok” att stötta partier samt – vuxna folkvalda människor – som, inte endast stått och sett på samt implementerat allt ovannämnda, utan även i en ojämförbar utsträckning med sina “rötter” stöttat samt – de facto – bidragit till förödande mänskliga lidanden i både Sverige som stöttat detta utomlands – parlamentariskt! Vi pratar om “rötter” liksom en direkt mentalitet idag av att selektera människor enbart på grund av deras hudfärg och själva bestämma vilken – rasism – som är “god”… Men den “etablerade” rasistiska mentaliteten, av att i första hand direkt utgå från hudfärg, rättfärdigas möjligen av en rasist – för människor som faktiskt ser människans – och inte hudfärgers – “lika värde” kan detta omöjligen rättfärdigas åt något håll, på något vis.

Jag talar även ur egen, högst personlig, erfarenhet av att fått nöjet att arbeta för dessa människor med fler i snart över ett års tid. Ännu idag har aldrig ens frågat ställt, som alltid ställts precis överallt annars ganska genast och på en gång; “Vilket land jag kommer ifrån”… Jag “kommer ifrån” Sverige! Precis alla andra har automatiskt sett en hudfärg och då utgått ifrån att man inte är född i landet – trots att dessa skriker som högst om det “Inte finns svenskar”… Att tänka lite med den egna hjärnan, ta reda på vad som de facto är vad och inte gå utefter en trång, smal samt frånvarande piska som ser sig försvara rätt mycket av det den i själva verket själv är, har bidragit mer till samt försvarat i decennier kan bli rätt så dumförklarande. Inom deras korridorer är det rätt påtagligt, bland i stort sett – samtliga – jag fått lära känna samt arbeta med -och för, odemokratiska selekterande tankebanor resulterar i en – sann – nolltolerans, gentemot alla håll och kanter. För dessa handlade det vare sig om hudfärg eller bakgrund – det var självklart att jag var svensk, med hela mitt liv av Familj, Hem och Arbetet i Sverige, där medborgarskapet och samhället var det mest och högst primära. Sedan kunde jag lika gärna ha kommit från månen, utan att någon än idag skulle vetat om detta – det är helt irrelevant. Genom ett samtal om något helt annat för endast någon månad sedan, under ett samtal som mer var av vänskap än yrkesroller, var det jag själv som sade till Linus var mina “rötter” kom ifrån. Hur irrelevant är detta för – alla – andra?

När man till och med flörtar med samt accepterar i stort sett alla värderingsskillnader – såsom rasism, förtryck och intolerans – för att få in så många med annan hudfärg som bara möjligt av en enda anledning – kunna påvisa sig vara ett “mångkulturellt parti”… Ändå är det ytterst få av dessa som själva väljer att bo i “mångkulturella områden” – utan helt har tagit sina händer som fötter så långt ifrån dessa bara möjligt. När man väl åker dit, besöker man ett torg under några minuter, försäkrande om att journalisterna är med. Jimmie Åkesson yttrade inte ett ord, gick med raska steg förbi torget där dessa stannade -och besökte boende i området som tvingas leva under förhållanden som torg-besökarna (rasisterna?) implementerat, tillåtit, skyddat samt aldrig ens vågat kritisera. Gentemot minoriteten stenkastare mot självaste polisen ser de belöningar, liksom gentemot terrorister, i att bjuda på korv med bröd. Då inte ens med tanken (kunskapen?) att många kanske inte ens äter korv… Om det är att vara mer “antirasist” än att erbjuda terrorister – som strider “för” alla “värdegrunder” de säger sig “stå upp för” – bostäder samt arbeten får var och en själv avgöra. Dock är det många som slängs ut med huvudet före eller omedelbart fråntas uppdrag om minsta odemokratiska åsikt skulle ens yttras eller misstänkas, “antirasisterna” ber däremot snällt sina, som vare sig vill fördöma offentliga avrättningar på demokrati-bloggare eller vill ta kvinnor i hand – i Sverige, att själva avgå med goda vitsord och beklagande att denne lämnar…

Trots den enorma vänstertryck som ligger över den svenska samhällsdebatten är inte socialkonservatism “rasism”… Att kön skulle vara en “social konstruktion” är mina ögon ett direkt vansinne och en naturens lag, men i debatten anses extrema feministiska och (mans)hatande lagar vara ok. Rent av lämpligt att följa om man vill behålla sociala livet, ibland till och med arbetet. Vad är mest extremt? Det mest talande var när jag vid ett tillfälle sade just detta till en rätt stängt sinne, att det är en oerhört stor, dumförklarande, skillnad på socialkonservatism och rasism. Svaret?
-“Jag skiter om det är konservatism eller rasism, det är samma skit…” och med detta kommer man undan. Då kan jag också gå runt och kalla alla liberaler, socialister för nazister, alltså?
Skillnaden är att jag helst inte dum -och okunnigförklarar mig själv samt hela min familj lika gärna. Det råder en sådan – förolämpande – okunskap kring vad som är vad, tillsammans med en lika förödande och skrämmande tyst massa till medlöpare skyddas också det mänskliga lidandet – helt beroende på hudfärgen på bubäraren av värderingsskillnader. Ett lysande exempel på en direkt missvisande bild är från Dagens samhälle. Där man – otroligt nog – inte kan se den nolltolerans mot direkt olämpliga vindar, ord eller förslag från – egna – led;
“Reaktionerna mot Anna Hagwalls uttalanden har med rätta varit kraftfulla. Något som emellertid förtjänar uppmärksamhet är att SD inte tycks använda partipiskan för enskilda motioner. Det framgår i podcasten Studio SD avsnitt 29 med partiets riksdagsledamöter Linus Bylund och Paula Bieler. Man får intrycket att SD:s folkvalda har frikort under allmänna motionstiden.” 

Partiet fråntog motionären samtliga interna som externa uppdrag i partiets namn, Linus och Paula tydliggjorde – i samma avsnitt även journalisten lyssnade till – vad som var vad i detta fallet.
Mattias Karlsson gick långt före detta ens var fullt allmänt känt ut och sade att detta kommer få konsekvenser. Vad mer kan göras? Allt man kan göra, har så också gjorts – precis som sedan flera år tillbaka i tiden! Här kommer dock en poäng som avslöjar vem som egentligen är vad – att någon ändå sitter kvar på sin riksdagsposition har – ingenting – med partiet att göra… denne sitter på ett “mandat”  (dvs förtroende) från folket och endast denne själv kan avgöra huruvida det är lämpligast att sitta kvar eller avgå. Att lasta SD för detta – är inte det minsta mer intelligent eller speciellt kunnigt, än vad det är lögnaktigt, felaktigt och spridande av falska – demokratiska – föreställningar till folk. Synd bara att inte alla av dessa verkar kunna läsa själva, tänka själva eller de facto ta reda på vilket enormt arbete denna ledningar har gjort – emot rasism. Men inte minst, hur denna står emot all form av densamma – både uppmärksammar och slår ner på den, alldeles oavsett hudfärgen på dess budbärare… Jag är i alla fall galet stolt att för första gången kanske sedan min tid på Non-Violence slå ner på rasismen 180 grader, och vare sig bekämpa rasism med rasism eller se mig vara “emot” så skrämmande mycket värderingsskillnader -och konflikter som rädslor, fegheter, munkavlar -och skygglappar direkt skyddar, befäster i samhällena samt accepterar. Det är inte tack vare någon eller något annat än en långsiktig, konsekvent och målmedveten – riktig – nolltolerans från ledningens sida, men även dess ledamöter och anställda!

Eller, är det helt enkelt så pass att man inte vill kunna se den? Antingen det eller en skrämmande okunskap kan jag endast se som svar. Såvida man inte är en intolerant rasist? Dvs, ser -och utgår ifrån allt vara just – svart eller vitt, samt den egna uppfattningen är den absoluta som samtliga blint skall lyda för att inte piskas…!

Dela & Diskutera:

Idag samlades en större grupp Shia-Muslimer utanför Sveriges riksdag för att uppmärksamma centrala Stockholm och möjligen “etablerade” partiers politiker – då dessa sällan beger sig ut till deras områden – om en konfliktlinje av intolerans och motsättningar som tagit obeskrivligt många fler liv, orsakat större skada som mänskligt lidande även i Sverige än den enda konfliktlinje som många “etablerade” verkar tro kunna existera. Endast den uppfattningen påvisar ett kvitto av en rätt omfattande egen frånvaro från segregerade invandrartäta områden. När det endast talas om motsättningar mellan svenskar och “invandrare”. Lika stort kvitto blir också den motsägelsefulla synen på alla invandrare som flyktingar vara – precis det man så ofta och populärt ordfashionabelt anklagar andra för, se “en homogen grupp människor”…

Vad dock SD ser med för ögon, förklarades – dock något mildare uttryckt här – av en deltagare på “demonstrationen” när jag förklarade mig arbeta för -och vara medlem i SD.
De enda som insåg att betydligt fler konfliktlinjer och värderingskonflikter kommer med invandrade folkgrupper i Sverige är SD. Både konfliktlinjer, värderingar och synsätt som de “etablerade” dagligen skriker sig stå upp för, vara “emot” – men under decennier aldrig har vågat slagit ner på. I ett “etablerat” Sverige har snarare motsättningar, värderingsskillnader, konflikter och intolerans befästs – till den grad att vi nått segregation, i segregationen.

Tillsammans med den uppenbara egna frånvaron ifrån vad man med – “etablerade” ord – säger vara “mångkulturellt berikande för hela samhället”, men allt för ofta själv väljer bort som eget bostadsområde, – även om man skulle sparar 5-6 miljoner –  utgör också livrädslan och den världsunikt kontraproduktiva uppfattning att minsta kritik eller anpassningskrav skulle vara “rasism” eller “stötande” på något som helst vis. Det är lika kontraproduktiv och oansvarigt som för en förälder att påstå minsta kritik, ansvar eller anpassning gentemot barnen (som inte sällan vet lika lite om det svenska samhället) skulle vara “barnmisshandel”. Eller varför inte, om en man eller kvinna inte accepterar otrohet, så skulle han vara “kvinnoförtryckande”. Likaså att tala om för mig vilka hushållsregler som gäller i ditt hem, även om de i mina är helt andra, skulle vara “föraktande” på något vis – mer än vad det exempelvis bottnar i omsorg, stolthet, kärlek, lojalitet, ansvar, välvilja -och upprätthållande av det egna.

I MENA (Mellanöstern och Nordafrika) regionen inte minst råder så länge jag kan minnas krig och konflikter av ingen annan orsak än religiösa motsättningar och intolerans.
När man lyssnar till “etablerade” politiker idag kan man nästan tro att striderna i Aleppo är regionens som mänsklighetens allra första strider varifrån människor tvingats fly.
I andra delar i världen råder svält och vattenbrist, vad är värst mellan pest eller kolera? Vem av de “etablerade” nämner ens dessa offers nöd? Ändå försöker man, på det mest förbluffande vis utan att ens skämmas, skuldbelägga SD. Dels för att vara roten till allt ont som sker på jorden och dels som ett tröttsamt redskap för höja sig själva. Då SD inte endast ser -och talar om “droppen i havet” – utan hela havets behov. Dvs rikta den största hjälpen till de direkta närområdena, där en ojämförbar andel människor i nöd befinner sig samt där exempelvis UNHC allra bäst vet “var, när och hur”. Mot bakgrund av b.la. detta, samt – tonåringar i gymnasiet – för snart 30 år sedan som bar gröna bomberjackor (!), vill man få SD till att vara något ens egna partier i Sveriges riksdag de facto i ojämförbar större utsträckning bidragit mer till -och aktivt stöttat historiskt.

Aldrig hör man om andra motsättningar som råder i landet, men som är mer skadliga, dödliga – och på alla tänkbara vis – värre samt öppnare än den “motsättning” man verkar tro – och så gärna vill – (rent av beroende av?) att SD skulle ha gentemot någon folkgrupp alls. Den enda motsättningen som råder är möjligen att inte alla i Sverige ska få leva i Sverige -och det svenskt samhället, med allt vad det innebär att både leva i, respektera samt bidra till och följa. Den “etablerade” munkaveln, liksom skygglapparna, går hand i hand med okunskapen – baserad på frånvaro – från invandrartäta områden under decennier. Ändå ifrågasätts aldrig dessa “etablerade” eller ges någon “beröringsskräck”…? Skulle någon vara lika frånvarande, ointresserad och kravlös gentemot det man säger sig bry sig om, exempelvis; Familj, Hem & Arbete – skulle denne rätt omgående betraktats som en likgiltigt ointresserad och oansvarig förälder, familjeman och/ eller anställd – som inte bryr sig det minsta.

Endast ett löjligt hintande om att, exempelvis, jag “bytt parti flera gånger” (vilket är en gång) samt många andra som bytt till SD -och med det tro att jag, i mitt fall, “byter åsikt” blir både skrattretande och avslöjande mot den egna okunskapen. Då har man dels inte lyssnat till mina föreläsningar i skolor, för företag, idrottsföreningar samt vuxenvärlden sedan 1999 – där jag likt många försökt skrika om den intolerans som accepteras samt värderingskonflikter som tillåts växa allt starkare. Inte läst någon av mina många debattartiklar, från både 201 på “Motargument” (från 2012, då jag fortfarande arbetade för Stockholm Stad och We Are Sthlm Festivalen, b.la.) eller från 2015 på Nyheter24, som svar på en direkt rasistisk debattartikel – då jag även hade en rad interna styrelse – som externa politiska uppdrag för Centerpartiet och var anställd som politisk sekreterare för dess Kommunalråd i Haninge kommun.

Man har heller inte läst min kritik mot samma parti – under tiden jag var aktiv inom det – för att använda en lika direkt rasism för att “öka mångfalden” inom partiet. Då man inte kan göra detta genom en “naturlig” attraktionskraft, då kännedomen om C är rätt begränsad, som ett direkt kvitto på egna oviljan och frånvaron ifrån den “mångkultur -och mångfald” de ivrigt förespråkar. Istället tvingas man ta till rasism för att locka -och rekrytera önskvärda människor “med annan bakgrund än svensk”…

Vad är den – exakta – skillnaden mot att se det vara ett “plus”, eller en “fördel”, att önska människor med “annan bakgrund än” Nigeriansk, Marockansk, Indisk eller Japansk? Utöver absolut ingenting och det vara precis lika rasistisk finns dock vansinnestillägget – i folkets eget land, dessutom… Nästan som samma vis som andra vänsterpartier har accepterat både odemokratiska som större värderingsskillnader de säger sig vara “emot”, för en “mångfald” inom partiet. Hud -och hårfärger är alltså det viktigaste… – Vare sig “etablerade” själva vill bestämma vilken rasism som är “god” eller ond – så avgör inte de detta, än mer förbluffande och skrämmande är att rätt många människor dock verkar uppfatta det så… Vad som är rasism är de facto är rasism. Det är precis så vidrigt som det är, åt alla håll och kanter – som endast utgår ifrån, selekterar och baseras på hud -och hårfärger.

Vilket kanske också förklarar tystnaden endast dagar efter sexuella mass-trakasserier, som man inte heller kan läst medan jag var aktiv inom C, innan vidrigheterna och den rasistiska synen från de ensamkommande inte längre kunde tystas ner -och “fördömdes” då först – med orden; “Oavsett bakgrund”…  Man kan inte heller ha läst någon av mina 3 böcker (2009 – 2014). Utan det beror då snarare på den “intelligenta” och kollektiva piskan av polarisering och åsiktskorridor, som genomsyrar hela samhällsmentaliteten. Där det mer handlar om vem som säger vad och ifrån vilken plattform det sägs – än vad som sägs.

Samma pekande på intolerans, växande och befästa värderingsskillnader -och konflikter emellan invandrare grupper samt mot svenskar, applåderas på exempelvis Non-Violence, Fryshuset eller överallt i den “sociala världen” – men kallas för “intolerans” hos b.la. SD… Oavsett om så varenda rad är identiskt skriven -och samma konstaterande konstateras på Non-Violence. Jag skulle dock kalla det för min allra första arbetsplats och instans utan skygglappar & munkavlar – emot rasism och intolerans 180 grader – där den enda (politisk) korrekta korridoren leder till ett Sverige för alla dess medborgare med allt vad innebär.

I ingen annan fråga anser många att kritiskt tänkande, rättvis hållning, krav och/ eller anpassning är något “negativt”. Gentemot självaste värderingsskillnader och intolerans blir det snarare en “beröringsskräck” -och därmed också risk förförödande konsekvenser där dessa snarare tillåts, växer och befästs…  Sådan är alltså är alltså den etablerade “nolltoleransen emot”. Bortsett från deltagande i mina föreläsningar, projekt och insatser samt läsning av debattartiklar som böcker, så förstår man inte ens att svensk politik är lika frånvarande ifrån många invandrartäta segregerade – utanförskaps- områden, som kunskaperna inom dessa är gentemot vad alla partier står för. Långt ifrån alla tittar på “Agenda”, “Opinion” eller ens “Aktuellt” – mer än sina hemländernas kanaler. Därav inte det helt ovanliga smeknamnet – “parabolstäder”, därav en helt egen lag för hur dessa får monteras – för att inte helt täcka fastigheternas fasader.

Trots endast 6 år i riksdagen, är SD idag bland de 3 mest kända -och inte sällan uppskattade, vare sig man håller med eller inte… Varför? Det tog mig endast ca 2 år innan jag insåg att Centerpartiet inte alls var det jag läst mig till och trodde (2013) – utan i mina ögon snarare en bidragande orsak till segregationen, accepterade intolerans, värderingsskillnader -och de befästa förtrycken genom att inte vilja eller våga slå ner på dessa mest skadliga som än i skrivande stund orsakar många offer. För att inte nämna frånvaron som oviljan av att sätta foten utanför Stockholms tullar, men aldrig slå ner på den sociala miljön utan snarare tvärtom.

Rädslan för att kritiseras vara det man säger sig stå upp “emot” – genom att slå ner på just detta var också rent förbluffande… Det finns säkert de – inom samtliga “etablerade” partier – som kan stå upp för, försvara -och se sig representera detta. (Även fast en del anser annat inom fyra väggar). Dock inte jag – oavsett om det så minskade månatliga inkomster och förmåner med nästan hälften samt en rad styrelseplatser -och politiska uppdrag! Jag ska efteråt också kunna se mina barn som “fru” (en framtida förhoppningsvis) i ögonen också. För att inte nämna grannar, vänner, människors förtroende -och allt jag bryr mig om som får vara precis vad de och det är – tack vare Sveriges lagar, regler och värderingar!

Men trots en brinnande värld av ständiga väpnade konflikter sedan decennier i vissa delar av den, så verkar generellt en fascinerande naivitet råda bland “etablerade” av att ingen människa som anländer till Sverige bär på några som helst värderingsskillnader – “det är därav de flyr”… Samtliga är liberala könsneutrala ultrafeminister som inte kan vänta tills att få stå högst upp på “barrikaden” för demokrati, jämställdhet, tolerans och öppenhet. Jag kan jag nästan höra naiviteten på “repeat”. Om vi vänder på frågan, hur många från det “etablerade” Sverige skulle själva över en natt anpassat sig till strukturerna, förhållandena, samhällsvärderingarna och synsätten i, exempelvis, Indien eller Saudiarabien? Trots att Indien är “världens största demokrati”… Hur många av de som inte anser det råda några värderingsskillnader i värden ser sig lika gärna kunna flytta dit? Varför inte, om inga skillnader i vare sig synsätt eller värderingar råder världen, men klimatet så pass mycket varmare och bättre där? Eller är det ens det…?

Kanske är det rent av “rasisism” – för en svensk(a) – att säga människor vara mörkare – pga värmen, ju längre söderut man kommer… Trots att det inte är någon “social konstruktion”, utan en högst nödvändig naturens lag som konstruktion. Rädslan för sexuella övergrepp under sommartid och “värme” kanske hindrar mest? Ett av det största svek mot utsatta tjejer och kvinnor -och vidrigt försvar av sexualbrottslingar som jag någonsin har hört… Trots att facit visar vilka värderingsskillnader som har befästs i Sverige, ostört fått växa och slitit isär hela landet – Trots att det resulterat i bildande av parallella samhällen som medborgare tvingas leva i -och under, där det råder påtagligt förakt emot både Sverige, svenskar som sinsemellan så sitter skygglapparna som munkaveln fastlimmad.

Där det trots allt finns orsaker till varför svenskar flydde områdena, till varför människor på sina håll inte ens vågar riskera fira egna högtider, eller rent av förhindras. Till varför vissa grupper direkt förbjuds och förhindras att rösta i de svenska allmänna valen. Under hela min skoltid, parallellt med en växande intolerans som ingen ville se, genom tiden som föreläsare i skolor samt initiativtagare till en rad olika projekt och samhällsinsatser så talades det endast om intolerans och motsättningar från svenskar mot “invandrare” – aldrig tvärtom eller den mellan invandrare. Dessa föreläsningar och projekt/ insatser skulle otroligt nog bli lika lite beviljade samt “rasist-stämplade” som en svensk förening skulle bli – bland alla nationers föreningar i många områden.

Häromdagen syntes återigen nationers flaggor på både Sergels torg som utanför riksdagen. På frågan till en av deltagarna gavs svaret, “det är vårt folks demonstration”. När svenskar döper en demonstration till densamma så kommer både “antirasistiska motdemonstranter” som media direkt att slå ner på både demonstrationen som folket som “rasistisk”…” Trots att de andra två härom dagarna var direkt riktad med ett fientliga budskap mot en viss nation och nationalitet – präglad av omvärldens konflikter och motsättningar. Vart landar då detta?

Det landar i, mina ögon, till eftermiddagens liknande demonstrations-budskap utanför riksdagen, där en religiös konfliktlinje var en röda tråd som den springande punkten.
Konflikten mellan Sunni och Shia Muslimer! En konflikt som sträcker sig tillbaka till år 626 då Imam Husayn Ibn ‘Ali mördades i Karbala tillsammans med sina följeslagare och sin hela familj. Demonstrationens huvudbudskap löd att de som både mördade Imam Hussein också var de som “kapade Islam”, dvs Wahabiterna (Sunnimuslimer) och utgör hela orsaken till en “negativa hållning” mot Islam. De utgör enligt budskapen “pseudo-islam”. De syftade på den tro inom Islam “som följs av b.la. IS, SA och Al-Qaeda”. Men även åtskilliga tusentals människor i Sverige. På flygbladen som öppet delades ut stod att den tron är “falsk” samt “rå” och som “moderna arvtagare öppet försvarar”.

Det pratades om ett uppror mot tron år 600. I försök till att återta den sanna läran genomfördes ett uppror, upproret slogs dock ner varpå tiotusentals mördades och våldtogs. Sätt nu dessa händelser – runt år 600 – i en direkt jämförelse till de värderingsskillnader -och konflikter som idag råder i Sverige. Där – exempelvis – endast ett femtiotal “ensamkommande” försvaras när de sexuellt mass-trakasserar och våldtar. “Hets mot folkgrupp” och rasist-stämpeln är inte alls långt borta – av att endast säga detta, trots att det är precis vad som sker -och skedde.

I en av de mest oprofessionella intervjuer frågar sig journalisten Jimmie Åkesson, frenetiskt upprepade gånger, hur han vet om att gärningsmännen var av annan bakgrund än svensk? Han frågade upprepade gånger om Jimmie Åkesson själv var där -och såg? Bortsett från att det inte är någon allmän okunskap eller att förminska utsatta offrens vittnesmål, så var b.la. jag för visso både där – och i förorterna – och har sett denna mentalitet -och syn mot, inte minst, svenska tjejer genom 37 års tid. Men inte en minut såg jag dock någon gå runt ibland -och fråga Shia muslimerna idag lika frenetiskt om de var där år 600 och verkligen – med egna ögon – såg att det var Sunni-Muslimer som gjorde detta…?

Endast föreställningen av en samling med svenskfödda människor skulle dela ut liknande blad med en lika riktad kärna mot en annan grupp människor får knappt ens plats, innan tanken på ramaskri, etiketter och snabb upplösning direkt tar över. Var det så det skedde år 600? Mycket möjligt. Precis på samma vis som det sker i Sverige 2016, dock med säkrare belägg med långt ifrån samma måttstockar – allt beror i allmänhet på vem som säger vad, snarare än vad som är vad. I synnerhet beror det på dennes hud -och hårfärg. I Sverige 2016!

Finns det någon som på riktigt tror att dessa motsättningar med fler, däribland – Turkar mot Kurder, Sunni mot Shia, Indier mot Pakistanier, Iranier mot Irakier, Serber mot Albaner, Greker mot Cyprioter m.m. m.m. inte existerar i Sverige? Då är det dags att inse – världen är så mycket större än Sverige! Likaså intoleransen, rasismen och motsättningarna – med ett mänskligt lidande pga dessa, i Sverige, men vars offer ingen – förutom SD – verkar vilja stå upp för eller ens kunna se!

Dela & Diskutera:

Föreställ dig följande – du är ute med arbetet och plötsligt går en man till vansinnesattack och mördar två av dina kollegor. Mördaren är en man som sökt arbete på företaget men fick inte tjänsten, och ville “hämnas”. Hämnden riktades mot vem som helst som bar företagets logga, hade man omvänt det till vem som helst som bar en viss hudfärg – vad hade motivet fallit inom ramen för då? Hatbrott? Rasism? Enligt den allt för ofta svenska generella definitionen av detta, tyvärr endast om hudfärgen är allt annat än vit. I den efterspelen av detta hörs företagets ledning, precis som självaste rikspolischefen för hela landet, hysa en större omsorg för mördaren och dennes motiv samt välmående än för de helt oskyldiga anställda offren. Knappt ett ord yttras till beklagande, på begravningen dyker ingen från ledningen upp men på ett liknande vansinnes dåd, med precis lika rasistiska motiv, i en annan stad trängs både ledning, politiker som kändisar för att trycka sig in.
Den enda orsaken för detta är att det offret bar en annan hudfärg än vit och var av annan bakgrund än svensk.

Detta sker också under parollen “allas lika rätt och värde”. Föreställ dig nu att dessa två mördade offer skulle utgöra dina egna familjemedlemmar, där du bevittnade och upplevde precis samma sak. Är detta någonting att kalla vara en “god värdegrund” mer än vad det är en högst svikande och illojal värdegrund? I mina ögon är det alla gånger det sistnämnda, vare sig det rör sig om en kollega, familjemedlem eller nationens medborgare. Det värsta som skrämmande är att denna anekdot är högst verklig för såväl familjemedlemmar, kollegor, skolkamrater m.m. Dessutom rörde det sig om en mor och son som besökte Ikea i Västerås, inte omöjligen för att inhandla möbler till sonens första nya lägenhet och prövande av egna vingar i livet? Dessa bådas liv berövades av ett direkt rasistiskt dåd, där rasisten fått avslag på sin asylansökan och ville hämnas på Sverige genom att döda Svenskar. Vår egen regering, men inte minst självaste – rikspolischef kan nästan ses tårögd i morgonsoffan, i omsorg för den mördande rasisten!

Igår slog “allas lika värde” till igen – en förlamad kvinnlig medborgare nekades hjälp av Försäkringskassan, hon avled på en allmän toalett. Hon dog en död som annars allt för oftast påminner om utslagna heroinisters död, för att staten med den “lojala” politik som styr dess myndigheter har satt ribban på att spara in på allt och alla – förutom nyanlända icke medborgare. Så här har sveken emot det svenska samhället som medborgarna sett ut i åratal, en mentalitet som ingen skulle accepterat för egen del inom vare sig relationen, familjen, vänskapen, arbetsplatsen, föreningen eller organisationen. Allra minst – inom vänstern eller något s.k. “etablerat parti” själva… Det mest skrattretande med detta är att dessa också skrikit “rasism” åt det enda parti som talar om en politik och har en mentalitet som de facto de allra flesta människor bär på gentemot “egna”, samt som är mer självskriven i omvärlden än vad den är “konstig”. Faktum är, i rätt många länder vore det ett – direkt – politiskt självmord att ens tänka tanken på att prioritera, se, ge -och/ eller höra icke medborgare före landets egna medborgare och samhällen.

Få kan ha undgått vad svaren blir när detta också konfronteras existera i det egna huvudet snarare än i orden av politisk korrekthet, istället för att bemöta realismen i hur människan fungerar slängs det med ord som “härskarteknik” tillsammans med etiketter -och därmed tänker man inte diskutera mer. Punkt. Men låt oss en gång för alla bryta ner detta moderna modeord av “grupp mot grupp”. Vilken människa ställer inte “grupp mot grupp”? För att ens börja klargöra detta, måste man först klargöra – vad är en “grupp”? En grupp för mig är min familj, en annan mina arbetskollegor, tredje vänner och fjärde medmänniskor -och medborgare. Indier är en grupp människor, liksom asylsökande, liksom kvinnor och män. Vart i ligger det hemska i detta, mer än i en tagen fantasi ur luften?

Julafton är ett rätt bra exempel på hur de allra flesta – även inom den röda vänstern i Sverige – ställer “grupp mot grupp” och därmed är, “rasister”…? Bland det mest dummaste jag hört, för att inte säga förolämpande mot rasismens sanna offer världen över. Hur många människor undrar vi vad de ska göra på julen, utöver våra vänner, kollegor och familjer? Hur många ringer vi runt till för att fråga vad dessa önskar sig för julklappar, utöver de våra? I Sverige som mer eller mindre dessutom är så känt för att var man sköter sitt – även vänstern – ställer då “grupp mot grupp” på daglig basis. Bjuds varenda människa på planeten in till våra fester, middagar eller tillställningar – eller endast “gruppen” vänner, kollegor, familj?

Jag har då inte sett någon som förespråkar vidöppna okontrollerade gränser, exempelvis hålla egen dörr till hemmet vidöppet och okontrollerat. Det är rätt så enkelt, i mitt fall har jag tre livsprioriteringar – dessa tre är “Familj, Hem & Arbete”. Jag kan utan några problem eller eftertankar – lugnt – säga att min i särklass ojämförbara omsorg, omtanke och prioriteringar ligger gentemot i första hand, den gruppen som ingår i “Familj”. Därefter kommer gruppen “arbetskollegor”, dvs de jag arbetar med -och för. Efter denna grupp kommer “gruppen”, vänner och bekanta. Jag kan möjligen fråga hur dessa mår, vart eller hur de firar jul – men låt oss vara både ärliga som uppriktiga, hur många gånger har vi frågat varandra? Ens tänkt tanken?

Det går en röd tråd genom allt detta – nation och samhälle. I en rad andra länder skulle vare sig min Familj kunna vara som den är, se ut som den gör -eller rent av byggas/ förändras. Likaså arbetet som hemmet. Den fjärde gruppen, “medborgare”. I vilken förort som helst, fotbollslag eller organisation är detta inget konstigt. Det skapas rent av rap-sånger gentemot en då mer destruktiv mentalitet av självsegregering som glorifieras, serien “Sons of Anarachy” hyllas – för en enda sak, gemenskapen, identiteten -och lojaliteten till den. Människor går till och med runt i dess västar och kanske tror att de också är med i gänget, som endast finns i en påhittad tv-serie. Så pass intensivt sitter alltså den känslan.

Men när det kommer till nationen verkar det som att all rim och reson helt försvunnit, att gå runt med en väst eller tygmärke med den svenska flaggan är plötsligt – vansinnigt nog – “stötande”. Mot vem? Jag skulle snarare säga det vara stötande att ens anmärka på nationens flagga. Likaså medborgarens stolthet, tillhörighet och/ eller identitet gentemot den! Skulle det prioriteras på samma vis inom något annat område som denna rödgrön(rosa och till viss del även borgerliga) har prioriterat sin egna medborgare och samhällen, så skulle detta direkt resultera i ex. skilsmässa, flytt från området, uteslutning ur det “etablerade” partiet, rap-gruppen eller föreningen.

Men gentemot nationens egna medborgarna, som både ger de jobben samt finansierar desamma -och som förväntar sig ett “ledarskap” för det egna samhället och framtiden – inte minst för barn och barnbarn – får de istället både se och uppleva ett “ledarskap” som klappar sina barns rasistiske asylsökande mördare på huvudet samtidigt som tårar fälls för denne, medan både de egna – samt nationens – söner och döttrar begravs i tysthet. Eller, förlamade medborgare nekas hjälpen de känner sig behöva -och dör på en allmän toalett. Det är inte att vara “ledare” i mina ögon, det är alla gånger mer påminnande om en förrädisk, illojal fientlig mentalitet!

Endast tanken av att – egna – medborgare inte ens skulle kunna vara -och/ eller är i precis samma behov av hjälp, stöd, resurser, behov, som bostäder, insatser -och arbeten är endast det direkt förbluffande. Då handlar “endast” dessa två svekfulla exempel om 3 “egna” medborgare (plus alla i deras familj, anhöriga och vänner) av alla dagliga exempel på hur “positiv särbehandling” av vissa, alltid och automatiskt innebär negativ särbehandling av andra – hur mycket man själv än “inte vill” att det ska vara så. Apropå “att ställa grupp mot grupp..”!
Vid endast ett tillfälle av negativ särbehandling för oss själva, dvs exempelvis din man eller fru “positivt särbehandlar” en annan man eller fru – skulle det kanske inte vara helt otroligt om det räckt för att börja ifrågasätta som betvivla lojaliteter, respekt som tillit & förtroenden? Inte det minsta märklig, utan snarare självklart. Dåligt jämförelse, av att egna medborgare, deras föräldrar samt far -och morföräldrar inte får ta del av orsaken till varför de länge betalar världens högsta skatter för att se sig bli “negativt särbehandlade”? Vi pratar om en mentalitet – som är problematiskt i mina ögon, den av att “egna” aldrig skulle kunna vara i – samma – nöd eller behov av resurser, skolgångar, vård, bostäder, utbildningar, arbeten, insatser & hjälp m.m.
– Framförallt -och inte minst, före terrorister som väpnat strider “för” alla tänkbara “värdegrunder” den “etablerade vänstern” inte minst säger sig “vara emot”…!

Dela & Diskutera:

Alla partier har lik ­i motionsgarderoben, men eftersom jag är på mitt lata humör koncentrerar jag mig i denna kolumn på det mest tacksamma: Sverigedemokraterna.

Med sådan direkt löjlig mening för att vara en “journalist” på en av Sveriges mest “seriösa nyhetstidningar” samt kolumnister skriver Oisin Cantwell. Nu har jag ingen aning om vilket värld herr Cantwell kommer ifrån, vart eller hur journalisten är uppväxt, men en sak bli tydlig – har man ingenting att skriva och är på ett “lat humör” så är det mest tacksamma att skriva om SD. I mina ögon är det precis samma vis som en mobbare utan koll på speciellt mycket mer om vad som är vad får tråkigt och ger sig på sitt “tacksamma” offer. Vad Oisin dock helt verkar glömma är att han grundar detta på en historik av Dr Martens kängor och (troligen) gröna bombarjackor. Om Oisin kommer från någorlunda liknande område som mig så vet han också att Fila skor och svarta eller blåa bombarjackor – med ett minst sagt – lika odemokratiskt synsätt som tankesätt, där troligtvis han – som vit – inte skulle fått många lugna stunder eller fått axelklappningar mer än förolämpningar och starka uppmaningar om att lämna området genast. Jag pratar inte endast om min egen förort jag växte upp i, utan de flesta i västerort. Nu senast uppmärksammade återigen en av de vidrigaste gruppvåldtäkter som skett – där åtta killar våldtog en ung tjej, av en tyngd i rättfärdigande av att hon var en vit svenska och därmed både smutsig som “hora”.

Jag börjar starkt undra om Oisin, med så många andra de facto själva är intoleranta i sina synsätt och värderingar, när man – på fullaste allvar – aldrig slutar att slå ner på bombarjacor och kängor vara hemska “rötter”, men totalt förbi både historik och rötter av ett – de facto – mänskligt lidande, utrotande och fördrivande av icke demokratiska regimer och regeringar. Vänsterpartiet sitter än idag kvar i lokaler finansierade av självaste Stalin. Oisin och co kanske inte anser att över 60 miljoner människors oliktänkande, oliktroende samt demokratiskt sinnade öden (med vänner och familjer) är obeskrivligt värre “rötter” än gröna bombarjackor? Det är väl ingen som har undgått vare sig IS eller Saudiarabiens alla brott mot mänskligheten -och förakt mot demokratin? Dock anser möjligen inte heller Oisin med Co att deras brott mot mänskligheten, skulle vara långt mycket värre för mänskliga lidandet och i intoleransen namn än gröna bombarjackor? För att inte nämna Mp´s förkärlek till islamister – som inte ens de själva hymlar om, står för en direkt kontrast till demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet – samt att de hade en i självaste ledningen som inte ens kan fördöma offentliga avrättningar mot demokrati-bloggare eller ta kvinnor i hand – i Sverige. Dock hölls detta tyst om och accepterades intern, hela vägen upp till ledningsplats fram tills detta avslöjades.

Oisin & Co anser troligen att en historik av bombarjackor skulle vara långt värre i en odemokratisk syn än vad Sydafrikas Apartheid var -och fortfarande är för många, som Moderaterna stöttade aktivt. Man kan också se bombarjackor vara värre än att Statsministerns egna ungdomsförbund går ut, lika patetiskt som skrämmande nog, stolta och selekterar inbjudna helt baserat på gästernas hudfärger – samtidigt säger sig vara “antirasister”… Det som möjligen kan vara än mer skrämmande är att Oisin med många fler köper detta. Om det är mest talande för SSU´s intoleranta och rasistiska agenda, eller andras okunskap kring vad detta de facto ska jag låta vara osagt. Det är dock en stor förolämpning emot inte minst alla de människor som en gång tvingats fly sina länder för att söka skydd i Sverige. Eller, är man så skrämmande korkad att man tror att rasismen är en “vit svensk” uppfinning med ensamrätt? För att ge både en SSU och Osisin en liten hint om den rasism de försvarar för att se gröna bombarjackor vara den absolut värsta formen av “rötter”, så startades slaveriet i Arabvärlden redan år 610 och pågick, officiellt, fram tills 1960…

Ska man verkligen hård dra det så var det faktiskt vita människor som avslutade vansinnet – i väst – inte minst, i och med det Amerikanska inbördeskriget. Enligt den egna mentalitet som verkar råda, vad säger då detta om människor från Arabvärlden? Faktum är att än idag hålls tusentals oliktroende (Yazidier och kristna inte minst) förslavade i regionen av IS och säljs som sexslavar. I Afrika har 200 skolflickor förslavats. Båda av organisationer som besitter precis samma mentalitet och följer precis samma lagar och regler, vilket är rätt långt ifrån de demokratiska. Båda organisationer avrättar. Men det hindrar inte Socialdemokraterna en sekund att ingå både avtal med Saudiarabien eller skicka sina kondoleanser vid dödsfall till regimen… Precis som Mp, när det dock avslöjas vilka supportar de är för intolerans, (kvinno)förtryck, offentliga avrättningar och odemokratiska värden när det passar den egna agendan, så hävs avtalet – motvilligt. För att under radarn återuppta kontakter -och be om ursäkt – häpnandsväckande nog – när detta odemokratiska land, som står för precis allt S säger sig vara “emot”, blir förbannade. Möjligen hänger det kvar från tiden när Hitler lackade på Socialdemokraterna och de både bad om ursäkt samt lät hans nazister tåga genom Sverige samt skänka bort svenska råvaror?

Om gröna bombarjackor, som inte har skadat någon annan än möjligen sig själva – precis som vi oftast gjorde – på det minsta skulle vara värre än detta. Så kan jag förstå det “tacksamma” i att kolla SD när man är på ett “lat humör”… Då har jag inte ens gått in på hur samtliga 7 partier – förutom SD – tillåtit, skapat och rent av skyddat den tok segregation vi idag tvingas leva i, samt helt blundat för värderingsskillnader som är allt annat än demokratiska, toleranta eller ser allas lika värde – någonstans. Då har jag inte ens nämn att Fadime för hela 14 år sedan stod inför en “etablerad” riksdag – de med “goda rötter” – och förklarade hotet hon stod inför. Ett år senare var hon mördad, innan henne mördades Ibrahim och Bafreen Fatah – 1986… Idag står samma “etablerade” partiledare, nästintill förolämpande, med deras plakat och skriker att “något måste göras!”… Könsstympning, bort -och tvingsgifte, hederskulturer tillsammans med parallella samhällen har i lille Sverige både befästs och utvecklas år för år.

Vad tror Oisin själv är orsaken till detta? Under de dagar han känner sig vara mindre lat, kanske han ska – om han “vågar” – dvs, slå ner emot en sann och de facto intolerans, hot mot demokratin och förtryck. Ska det göras utefter “rötter” – vågskålen står mellan bomberjackor och mänskligt lidande. Valet som omdömet – liksom respekten som sätts därefter – är helt upp till en själv. Istället för att slå ner på meningslösa motioner, med riktlinje på SD – Varför inte slå ner på motioner – ifrån samtliga 7 – som aldrig någonsin har vågar slå ner på rasism, förtryck, intolerans samt tillåtit vansinnet skapa parallella samhällen? Varför inte fråga sig själv frågan, en mindre “lat” dag – varför kritik som fördömande bland alla “antirasister”, “etablerade partier samt politiker” och de, endast ovannämnda exempel med “goda rötter”, aldrig slår ner på andra hårfärger än det svarta, hudfärger en den vita eller bakgrunder än den svenska…? Eller, är man på fullaste allvar så skrämmande korkad att man – på riktigt tror att dessa inte kan “vara”? Har man – på riktigt – en sådan böjd ryggrad att man helt enkelt inte vågar, därför att synes på vad som är rasism och intolerans är så förolämpande skev? Jag är också på mitt “lata humör” idag, så väljer att tro båda alternativ!

Dela & Diskutera: