“Vad är svenska värderingar?” – Slutar aldrig förvånas över skyddandet av det man säger sig “hata”…!

Den frågan har ställts allt oftare på senare tid, möjligen som ett resultat av den nästan löjliga “kritiken” gentemot partiledarnas tal på Almedalsveckan. Kritiken låg där i att det var “för mycket fokus på Sverige och Svenska värderingar”. Vore det inte för SD så hade heller aldrig denna, inte en dag försenade uppmärksammandet, kommit heller. Det är så tydligt hur i stort hela Sverige – dvs det egna landet – snarare har tryckts bort och i decennier demoniserats vara synonymt med att hata och förakta andra. En nästintill världsunik uppfattning, där till och med förorter besitter en större samhörighets -och prioriteringskänsla för sina territoriella områden samt invånare än vad “etablerade” partiledare någonsin har gjort. Dock har den stoltheten och kärleken snarare hyllats mer än att ha fördömts, trots att den de facto rent av äger slag av destruktiva synsätt på sina håll. Vad partiledarna möjligen har börjar inse – även S – är att stora delar av folket inte riktigt håller med, samtidigt som många invandrare direkt skrattat och skakar på sina huvuden åt den självförsummande retorik som har förts. Att endast komma på tanken att tala om sitt eget land och folk vara “tråkiga” som helt saknar egen identitet eller kultur, skulle för många rikspolitiker världen över vara ett direkt öppet politiskt självmord.

Att känna en samhörighet, stolthet och kärlek gentemot sin hemnation är inte förenat med att gå i “Hitlers fotspår”. Då går en majoritet av världens nationer, inte minst i Mellanöstern, Asien och stora delar av Europa i samma fotspår. Det råder en sådan blind skillnad mellan vad som är vad, i flera länder existerar de facto en mentalitet som Hitler också hade. Men då den är förtäckt i andra kläder anses den vara något helt annat. Ändå flyr människor ifrån den -och har så gjort i alla år. Vad är det då många har flytt eller flyttat till? Inte sällan ett land med helt andra värderingar och levnadssätt än det man flydde ifrån – dvs och b.la, “Svenska värderingar”! Värderingar som har jobbats upp, har -och ska råda i det Svenska samhället! Oavsett om så Danmark skulle se helt annorlunda ut. Av någon orsak verkar samtliga nationer ha sina värderingar, det råder en förståelig förståelse för att människor vill flytta eller tvingas fly pga att de vill leva med -och under andra. Ändå ifrågasätts “Svenska värderingar”. I mina ögon behöver “Svenska värderingar” inte vara en svensk uppfinning, utan vad som ska råda i samhället. Kännetecknande för Sverige är bland annat, en unik känsla för rättvisa, kösystem, din tur-min tur som jag aldrig har upplevt existera någon annanstans. Endast alla bråk i alla tvättstugor, där människor ser sina kläder i en blöt hög på golvet -och blir kallade “rasister” för att de ifrågasätter varför någon avbrutit tvätt tiden är endast ett mikroexempel.

I Sverige – dvs Svenska värderingar – råder ett öppet samhälle, sekulärt samhälle, demokratiskt samhälle med såväl yttrande, åsikts -och religionsfrihet. Det är precis lika mycket “Svenska värderingar” som det kan vara andra länders värderingar. Men jag kan förstå att detta då måste ifrågasättas, då man själv inte klarat av att leva upp till dessa – eller se till så att alla Svenska medborgare får leva under dessa värderingarna. Man har stilla och livrädda från ett “etablerat” håll stått och sett på under decennier hur större värderingsskillnader -och konflikter har fått etablerat sig i fler och fler svenska samhällen. Det pratas om världens mest jämställda land, med världens första feministiska regering – ändå lever tusentals tjejer och kvinnor under sådana förtryckande former som är en direkt skam för att vara i Sverige. Men gentemot dessa höjs inga röster, istället riktas all fokus på att samtliga rötter till allt ont när det kommer till värderingskonflikter ligger hos vita medelålders män. Att sitta för bredbent i tunnelbanan är tydligen ett större problem -och hot mot jämställdheten än vad bort -och tvångsgifte är.

Den “lösning” man förmår sig att ha till det sistnämnda, är inte den “nolltolerans” man skulle kunna tro sig “etablerade” mena. Utan små lappar på toalettdörrar på flygplatserna, som ska signalera till en redan bunden och kontrollerad ung flicka, tjej eller kvinna att agera… Bara för att hon skulle se ett telefonnummer, så menas det alltså att en vilja inom henne skulle väckas av att vilja agera – som hon inte haft möjligheten till att göra hemma, efter skolan eller dygnet runt? Detta sätter lite fingret på problematiken också – okunskapen är lika total som livrädslan av att slå ner på och kritisera skeva värderingskonflikter bara för att dess budbärare har svart hår. Uppfattningen kring vad som är “rasism” är -och har alltid varit så pass vansinnig och sned att den blir tillåtande samt kontraproduktiv. Den leder till att acceptera i stort sett allting det man säger sig “vara emot” och inte ska kunna äga någon plats i det Svenska samhället. Men det gör den, och den mer än endast existerar – den har under decennier tillåtits etablerats och befästs. Till den grad att vi dels gått från 3 – 200 utanförskapsområden, varav fler och fler av dessa lever under parallella samhällen – med egna värderingar, synsätt och klädkoder. Varav inga ens skulle varit tänkbara att se, leva med eller ens höra på Östermalm.

Annat exempel för såväl den “etablerade” livrädslan som uppfattningen kring vad som är vad och hur långt man går för att – indirekt – acceptera det man säger sig vara “emot”, i ett Svenskt samhälle är hur man ens kan komma på tanken att bort -och tvångsgifta barn (!) som gifts bort i länder med helt andra värderingar och synsätt än de vi lever efter i Sverige, ska förbli fortsatt gifta om de kommer till Sverige och bo med samma man… Ett större svek mot alla barn är svårfunnet. Likaså att erbjuda terrorister bostäder som arbeten, vi talar alltså om människor – som dessutom – till och med strider emot allt det Sverige säger sig tro på och “stå upp för ” – dvs Svenska värderingar! Samt avrättar människor som inte minst feminister och hbtq aktivister ser sig stå på barrikaderna för…

Det går inte ihop någonstans, men förklarar den utveckling som så många har varnat för, skrikit om och lyft fingrar för i hopp om att någon “etablerad” regering någon gång ska börja sätta ner foten och vakna upp med sunt förnuft. Den kanske störste kritikern av alla kallar sig själv för att vara “nationalist” av sin nation, och flytt Sverige just på grund av att han inte kunde leva eller accepterade ett annat lands synsätt, värderingar -och agerande. Han ser vikten och värdet av det egna landet, nationaliteten -och ser det vara självklart att vara stolt över samt älska det landet. Men ifrågasätter b.la Svenska…? Känns lite som får inte jag – så får ingen!

Det har länge pågått ett fullständigt vansinnigt misslyckad och lika kontraproduktivt fiskande av röster i invandrartäta områden, där man aldrig yppat minsta kritik utan tillåtit det men annars säger sig “hata”. I utbyte mot röster och på bekostnad av den egna ideologin och politiken, men inte minst, Svenska värderingar som många ändå trodde sig få leva med. Idag går C i samma spår, istället för att växa lite ryggrad och kort och gott stå för – detta är Sverige, i Sverige gör vi si och så – passar inte det? Stick! Får jag komma hem till dig om jag vore bostadslös och ändå bete mig precis hur som helst utan att riskera få minsta kritik för detta? Det värsta och mest skrämmande är – inte helt omöjligt… Men trots detta har jag dels sällan sett någon “etablerad” politiker själva leva i den allt mer koncentrerade och segregerade mångkultur med parallella samhällen och värderingar till de Svenska överlag, som de har koncentrerat till egna områden och försvarar! De allra flesta väljer att köpa en ombyggd källare för 7 miljoner i city, före en etagévåning för 1.5 där. Utan att förklara varför…

Dels har jag aldrig upplevt att dessa heller på riktigt står upp för Svenska värderingar där dessa behövs av allra flest som allra mest! Snarare har många människor återigen funnit sig själva leva i värderingar och samhällen med såväl strukturer som koder de en gång valde att flytta eller fly ifrån. Skillnaden är bara den, att här kan till och med kännas vara än mer påtaglig och öppen. Då många av dess budbärare själva vet om hur de indirekt snarare försvaras och tillåts, än ifrågasätts och slås ner på med fast hand inte vara förenliga i ett Svenskt samhälle. Det enda som ifrågasätts är snarare och istället Svenska värderingarna…

Dela & Diskutera: