Hoppas på “Swexit” från “Brexit”!

Vi talar ofta om demokrati och hur högt vi värderar vår demokrati. Det motsägelsefulla i detta är inte endast hur lite insatt många är endast vilka deras representanter är i vare sig kommun, landsting eller riksdagen. Inte ens samtliga ministrar känner långt ifrån alla till. Den kanske största grundstenen som utgör hela motorn för resten av demokratins alla värden att ens kunna fungera är att veta om vilka det är som representerar en, vad de står för -och vilka det är vi vald. Mp utgör i denna fråga – återigen – det kanske bästa exemplet på att inte ens de som kallar sig för “feminister” på vänsterkanten känner till att deras högsta representanter står samt lever efter värderingar som de kallar för att vara “patriarkala”. Inte ens i Sveriges riksdag vet långt ifrån alla om vilka som sitter av alla nästan 400 ledamöter. Ändå ger vi bort vår egen bestämmanderätt till Bryssel – som vi vet än mindre om eller framförallt, som vet än mindre om oss.

Oavsett vilket parti man stöder, har man ofta ingen aning om vem från det partiet som för ens talan i EU. Precis som jag tillsammans med min Familj fattar besluten som rör oss samt vårt hem i våra egna hem – inte överlåter den bestämmanderätten för en annan familj i Bryssel att bestämma. Britterna vaknade upp och greppade detta, så länge det fortfarande fanns en identitet av “Storbritannien” och “Britter”. Oavsett om samtliga länder ligger på samma kontinenten som heter Europa, så betyder det långt ifrån att samtliga länder ens delar någonting gemensamt. Allt ifrån ekonomi, ytor, skolsystem och näringsliv till – inte minst – kultur, värderingar, tankesätt och språk. Det är ett rent och direkt vansinne att en enda instans som har inte mindre än fyra (!) presidenter och en rad olika kommittéer samt utskott som få ens vet hälften av vad de gör, har för syfte eller vill ges bestämmanderätt och makt över att bestämma hur vi skall leva, ha det samt bestämma över oss.

Jag skulle kunna fortsätta skriva än mer om min syn på detta “vansinnes-projekt”, som vet väldigt lite om Sverige och hur vi ger bort vår bestämmanderätt till en instans utanför landet till folk vi inte har en aning om! Vi inte kan tala om sann demokrati, utan att veta om vilka det är som styr, vad de vill eller om vi inte kan avsätta makten. Hela demokratins syfte är att människorna som lever i – ett – samhälle både ger (tillfällig) makt men även kan ta makten ifrån samma instans/ personer. Hur avsätter vi EU? Mer än vilka som – måste – representera Sverige? Hela tanken med demokrati är att dessa – folkvalda – också skall tjäna samt arbeta för folket – medborgarna…  Vad gör, exempelvis, samtliga av de fyra (!) presidenterna för Dig eller Sverige? Känner de ens till Ditt närområde?

Vad gör våra egna EU politiker -och vilka är dessa? Inte minst, vilket inflytande har de samt Sverige i Eu? Svaret på den frågan är skrämmande och helt annan än den många tror. Att vi ens skulle ha samma rösträtt eller inflytande som alla andra EU-länder är endast det ett vilseledande “faktum”. Vi har några stolar där och i bästa fall kanske får förslå något ibland eller rösta om något – men inte i alla frågor eller omröstningar, mig veterligen. Få vet om vad Sverige får ut av att vara med EU – mer än att endast följa vad EU säger att vi skall följa. Vi kan alltså inte ens bestämma -och/ eller får säga till om allt/ vad vi vill gentemot vår egen bakgård!

Brexit the Movie är en dokumentär om Englands uppvaknande i frågan -och vilken jag starkt rekommenderar!

Dela & Diskutera: