Rasism är rasism – oavsett “etablerade” politikers rädsla & okunskap!

Just nu debatteras händelserna i Köln flitigt i media. Hela den liberal feministiska världen stannar upp chockade och febrilt letar orsaker till “varför”… Det är helt fantastiskt – nästintill så att man inte orkar med det totala naiva i att Köln skulle vara något unikt fall av sexuella trakasserier! Detta har pågått även i Sverige under alla mina 36 år i alla fall, där synen på kvinnor i allmänhet är skev – kvinnor ifrån väst och Sverige i synnerhet. Folk låter nästan förvånade att det är asylsökande som står misstänkta – såväl i Köln, som i Hamburg, Stuttgart men även i Kalmar. Under en hel festivalvecka i somras skedde exakt samma sak – i centrala Stockholm –  svenskfödda tonårstjejer utsattes för precis detta av s.k. “ensamkommande flyktingbarn”. Vad förväntar man sig när obegränsat antal män med skev kvinnosyn i allmänhet – mot västerländska kvinnor i synnerhet samlas och existerar i större mängder? “Etablerade” politiker verkar på fullaste allvar tro att dessa förvandlas av tacksamhet väl inne i Sverige, det blir tydligt om än sorgligt skrämmande hur den egna verklighetsuppfattningen är så totalt frånvarande.

Detta är ingenting nytt alls, rasismen emot svenskar som b.la tagit sig uttryck i sexuella trakasserier mot kvinnor, samt rån och misshandel emot killar har existerat i alla år i många förorter inte minst, men även när ungdomar samlas för festivaler m.m. i centrala Stockholm – ingen har dock ens velat att ens se någon problem i detta eller ge dess offer ett rättfärdigande av “varför” just dem… Därför, att rasism är rasism – oavsett vilket håll den än kommer ifrån och den har alltid existerat.
Men för första gången nu också uppmärksammats som det precis lika vidriga brott -och rasism det är. De sexuella trakasserier, våldtäkter samt försök till våldtäkter i både Sverige som Tyskland som skedde på nyårsnatten är vare sig någonting nytt eller tillfälligt, skillnaden är väl bara att det inte går att blunda för längre!

Det mest patetiska av allt är hur sexuella trakasserier, våldtäkter och våldtäktsförsök (?!) rent av ursäktas bland vissa, som absolut inte kan se rasism emot västerländska kvinnor & män föranligga. Direkt jämförs de lågt stående brotten med vad svenska man kan göra -och gör som en slags “motvikt” – sällan trampas offer på så direkt, endast för att deras förövare är annat än Svenskfödda! Görs samma jämförelse i andra brott?
Här kommer också det största kvittot på en total verklighetsfrånvaro – Hade det varit tvärtom, västerländska killar och män sexuellt trakasserat, rånat samt (försökt) våldtagit kvinnor så hade hela den liberala feministiska rödgrönrosa identitets, nations -och könsneutrala Alliansen skrikit om vilken sjuk värld vi lever i och hur vidrig både rasismen som männen är – vilket, till viss del mycket riktigt, all form av rasism är!

Att rasismen inte är exklusiv någon hudfärg, kön -och/ eller nationalitet vägras se, då den “etablerade” uppfattningen är att endast vita svenskar kan vara rasister! Om de så endast skulle köpa en “made in Sweden produkt” före en “made in Taiwan”, kan anklagelsen snabbt hagla.
I mina ögon blir det dock en direkt förolämpning mot miljontals människor och offer av den sanna rasismens innebörd, i exempelvis, Sydafrika, Rwanda, Nazityskland, Sovietunionen, Bosnien, Kongo, Armenien, Kina,  Palestina! Men även i Sverige och Tyskland, som i skrivande stund, Irak och Syrien – men dess stridande budbärare som skickar miljoner människor på flykt och mördar oliktänkande i såväl tro som levnadssätt, ses istället av en rödgrönrosa Allians vara prioriterade till både bostäder som arbeten i Sverige – samtidigt som de i tv gråter för dess offer – trots att de frivilligt väpnat strider för detta -och emot det egna samhället, dess värderingar, levnadssätt -och medborgare, samt ser detsamma vara fienden.

Möjligen ses denna rasism genom fingrarna för att dölja de “etablerade” politikers egna faktiska inställningar? Med tanke på att de aldrig har eller ens vill vistas i invandrartäta områden, så kanske den totala okunskapen samt bristande verklighetsuppfattningen förklaras. Centerpartiet vill, exempelvis, inte ens åka dit för att prata i dessa områden om sin politik.
“Det är ingen idé”, resonerades det och därmed ses förortens medborgare – mestadels invandrare och flyktingar – som en homogena grupp människor, som tänker, tycker, ser -och vill precis samma sak. “Invandrarna i förorten” kan, likt de – enligt de, med andra ord, inte tycka eller tänka olika, utan förorten är “ingen idé” att ens börja engagera sig för. Tydligast i denna uteslutning blir dock frånvaron av den egna verklighetsuppfattningen! Varenda förort besitter dock en betydligt större kunskap, kompetens, kreativitet -och erfarenhet än vad en “etablerad” Allians besitter tillsammans. Aldrig har de lyckats eller förstått hur deras politik skall integrera och använda resurserna på bästa sätt. “Den viktiga arbetskraften” tenderar oftast bli en områdeskoncentrerad “vilande arbetskraft”. Många står lika långt ifrån det Svenska samhället – innanför gränserna – som de utanför gränserna. Även om det inte ens kan undgått de “etablerade” att innebörden av “Sverige” och “Svenskar” i många fall innebär mer av ett skällsord än något positivt, något man ser sig (vilja) vara en del av -och med, så är ryggraden inte rak nog för att kalla det “rasism”.
Desto rakare står den dock inför exakt samma situation med ombytta roller och etniciteter. Då nästan tävlas det om vem som skriker “rasist” högst – kvalificeringskravet är enbart baserat på hudfärger…

Viljan av att ta “integrationsdebatter” på SVT är alltid större än att ta debatterna på torgen i en förort, där den verkligen behöver tas och som ger både invånarna den respekt de förtjänar och framförallt – “etablerade politiker” en gnutta verklighetsuppfattning.
Men den “närodlade” politiken odlas helt enkelt inte utanför tullarna i Stockholm – ändå säger C att det “inte kan existera någon integration” utan deras politik… Trots att den “etablerade”, “närodlade” politiken i decennier har koncentrerat flyktingar, invandrare -och låginkomsttagare till egna områden som snabbt faller i utanförskap. Det “Mångkulturella Sverige” är snarare ett Sverige som har en del koncentrerade mångkulturella bostadsområden, varav många samtidigt är kraftigt segregerade utanförskapsområden. Vissa tom med parallella samhällen. Trots fina ord och tal om hur underbart allting är och hur “spännande” dessa områdena är, ibland även på andra språk än svenska för att verkligen betona sin allians med dem i ord, så är det dock få av de som själva vill leva i den segregerade “mångkulturen” de har skapat.  Av de ca 300 “etablerade” politikerna i Riksdagen, ur den rödgrönrosa identitet, nation -och könsneutrala Alliansen bor endast 3-4 stycken i mångkulturella områden… De allra flesta, för att inte säga alla, väljer -och vill själva bo i mer homogent svenska bostadsområden -och samhällen. Detsamma verkar gälla landets “etablerade” journalister och samhällsdebattörer, som snarare verkar talar om hela Sverige enligt hur det ser ut på deras egna bakgårdar.

Istället för att säga det -och stå för att de inte vill bo i segregerade utanförskapsområden med hög kriminalitet, missbruk, trångboddhet, hemlöshet, arbetslöshet och kvinnokränkningar – vilket många boenden i områdena själva inte vill, men inte har möjligheter att flytta ifrån –  så kallar de “etablerade” istället områdena för att vara “spännande, mångkulturella” samhällen… Trots det byts inte bostäder med de som faktiskt vill ut, de som ser det vara mindre “spännande”, med de som ser utanförskapet -och segregationen ha negativare effekter på området och levnadssättet än en positiv “mångkultur”, med de som lever i förfallna, fula samt trasiga miljöer som samhället helt struntar i att underhålla – områden som “etablerade” politiker ofta inte har vistats i länge in än dess centrum och som väl där förvånas förvånas över en miljö som aldrig skulle accepterats i egna områden. Med de som vill/ ville leva i ett svensk, västerländskt, samhälle och inte i ett parallellt – i Sverige… varför många flyttade -och flydde till Sverige, men aldrig kunde tro sig ens behöva tänka tanken att behöva uppleva här -och vilja flytta ifrån av samma orsaker.
Få “etablerade” verkar ha någon aning om detta, än färre kan ha upplevt rasismen åt något håll – vare sig det handlar om rasismen ifrån polis -och ordningsmakt i dessa områden, som snabbt frihetsberövar och misstänkliggör alla med svart hår -och/ eller synen på en vit svenskfödd tjej på väg till/ från -och på en fest i samma miljö.

Paradoxen i den “etablerade” politiska överkorrekthet är hur förståelsen sträcker sig över marxism och radikal islamism – men dömer direkt ut såväl kristna värdegrunder som konservativa för att vara “rasistiska”. Det är dock sorgligt hur människor som ockuperar positioner på Sveriges högsta politiska instans helt verkar sakna verklighetsuppfattning om den rasism och det förakt som förekommer åt fler håll än ett. Försvarandet av den på nyår uppmärksammande rasismen av sexuella trakasserier, våldtäktsförsök samt våldtäkter emot både Tyska som Svenskfödda kvinnor grundar sig endast i en sak; Enbart för att förövarna är flyktingar! Punkt! Där får till och med Kvinnornas rättigheter stå tillbaka i försvar av annars hysteriska extrem feminister som skriker “kvinnohatare” för uppskattad kvinnlighet och att “män inte behövs” för mänsklighetens fortsatta överlevnad…
Är inte det att ställa människa mot människa, enbart baserad på hudfärg och etnicitet? Verkar handla mindre om människans handling, eller “människors lika värde”…?

Är man flykting legitimerar det tydligen i “etablerades” ögon att man får -och kan bete sig precis hur som helst, likaså om man är s.k. “EU migrant” (dvs. Romsk tiggare – “etablerade” politiker vågar inte ens kalla en spade för att vara en spade, utan att den blir en “rasistisk” spade) till skillnad ifrån egna medborgares hemlöshet som mer får skylla sig själva för sin hemlöshet, som aldrig har uppmärksammats -och/ eller försvarats och som uppenbarligen inte kan vara hungriga eller frusna… Än mindre uppmanas folk dela sina hem med de, än idag utan att ens inse skillnaden man gör på utsatthet och utsatthet – människor – helt baserat på vart den hemlöse kommer ifrån. Aldrig har jag hört, sett eller upplevt “etablerade” politiker ändra på någon lag eller regel – vare sig lokalt, kommunalt -och/ eller regionalt så att de kan vistas någonstans – Tvärtom både spottades det snarare på -och snabbt ringdes till polisen om egna hemlösa medborgare så satt på en lekplats parkbänk eller i en trappuppgång för att värma sig.
När någon konstaterar detta, så är det, i “etablerade” ögon, han eller hon som ställer folk mot folk -och är “rasisten” – så klart…!
Jag har alltid ställt mig frågan, vem är det som egentligen ställer människor mot människor, baserat på människors hudfärg, etnicitet -och bakgrund? Under min tid i Centerpartiet och dess rödgrönrosa nations, identitets -och könsneutrala Allians fick jag alla svar jag behövde -och likaså tappa allt förtroende jag kunde! Även om förslag var bra för Sverige och alla medborgare – inte minst för segregerade områden – skulle detta automatiskt slås bort – endast för att förslaget kom ifrån SD…

Man kunde alltså inte acceptera eller “stödja” förslag som gynnade den egna nationen -och egna medborgare. Uttalat, “aldrig ge legitimitet” åt, indirekt, det egna samhällets utveckling -eller medborgarnas – helt beroende på vilket håll förslaget kom ifrån… Även om rätt så identiska förslag, med annan formulering, låg i det egna politiska programmet…
Allt -och alla områden offras, lättare än svårare – barn, skola, äldre, arbete, vård som – integration… På precis samma sätt som det ses på hatbrott och rasism” – 100% beroende på vilket håll den sprids ifrån! Inte utifrån en grundinställning, syn samt ansvar för medborgarens eller samhällets bästa – utan helt den egna “stolthetens” i ensamrätten på att ha -och göra “rätt”. Dock gör nog en del däremot detta helt för sig själva, på ett uppdrag av att föra medborgarnas och samhällets talan – som också är deras absolut högsta, viktigaste -och närmaste arbetsgivare!

Skall man tala om rasism – då ska man också tala om rasismens alla vidriga ansikten – oavsett från vilket håll den än kommer! I en liberal “etablerad” politik tas det fram -och prioriteras arbeten -och bostäder åt en viss budbärare av ren rasism, som direkt strider för totalitära religiöst homogena samhällen, mördar -och driver oliktänkande på flykt. Många “etablerade” politiker föder -och ger själva näring för den bristande respekten. De utgör de effektivaste budbärarna till att förminska -och förneka den egna nationaliteten samt nationens identitet. Många kallar egna medborgare som påvisar minsta stolthet – vilket är bland det mest världsligt självklara i resten av världen – för att vara “rasist”. Till och med ser sin egen nations flagga, språk -och nationalsång vara “stötande” och “rasistisk”… Hur mer fullkomligt kan vansinnet bli? Med andra ord kan – eller ska – de själva heller inte förvånas över att erhålla en bristande respekt.

Den vansinniga – och för hela Sverige och alla människor i Sverige – kontraproduktiva rädslan för att kallas “rasist” vid minsta kritik, kravställande -och/ eller klagomål på någon med svart hår, totalt handlingsförlamar och förblindar i dagsläget, 87% av “etablerade” Riksdagspolitiker – Det är skrämmande att ryggraden inte är säkrare på vad som är vad -och vad ordet rasism faktiskt betyder – beteendet utgör också en förklaring till varför flyktingar i Köln, liksom i Sverige, överhuvudtaget exempelvis ser sig kunna riva sönder uppehållstillstånd och inresedokument framför polisen och konstatera att de “endast kan hämta nya dagen efter”, varför man ser sig kunna kräva total acceptens -och amnesti – hur illa man än beter sig – rent av sexuellt trakasserar och våldtar kvinnor samt rånar män – Varför hoten om “rasist” blivit så utnyttjat och utbrett som det kunnat bli – men också fruktansvärt urvattnat att dess verkliga viktiga innebörd helt gått förlorad!
Hur många hade accepterat detta i egna hemmet om någon gäst gjorde? Även de “etablerade” politikerna hade kanske kastat ut människan, dock efter försäkringar av daltanden och kompensationer för att inte bli kallad “rasist”… Det är alltså våra “ledare”…Nästan så man vill dra sig till och leva i ett parallellt samhälle själv, då det är svårt att se ledarna i några som man mer skrattar åt -och ser vara en större risk än trygghet – helt baserat på människors hudfärger…!

Under sommarens ungdomsfestival i Stockholm drog ett större gäng tidigare ensamkommande Afghanska flyktingbarn, som i Sverige släpptes vind för våg. Ingen samhälls-guidande hand, ingen instans, myndighet -och/ eller representant som ens vågade ställa krav på någon sorts samhällsanpassning eller ge någon minsta kritik när det spårades ur – med all säkerhet, “för att inte vara rasistisk”…
De fann -och fostrade, likt många andra, sig själva med en samhällssyn som var allt annat än tacksam, integrerad, respektfull, motiverande -och/ eller såg inte svenska medborgare som nya medmänniskor i allmänhet, svenska tjejer i synnerhet. Dessa, unga vuxna, drog runt på en ungdomsfestival med en tydlig agenda från dag ett. En agenda av att sexuellt trakassera svenskfödda tjejer. Det blev en festival fylld av anmälningar om sexuella trakasserier med flera gripanden, misstänkta för dito ur samma gäng. Detta pågick koncentrerat i centrala Stockholm under en hel vecka som till och med såväl delar ur säkerhet som polisen skakade på huvudena åt – vars omfattning få hade upplevt tidigare! Men, uppmärksammandet lös med sin frånvaro trots att Köln inte är “större” i proportioner – åt något håll.

Sexualbrott är den lägsta form av brott en människa kan begå – det blir inte mindre vidrigt för att människor födda utanför Sverige begår dessa. Vilket många “etablerade” politiker som journalister direkt anses tycka genom att vägra se, tala om, uppmärksamma -eller försköna/ förminska denna form av förakt. Under hela min egen uppväxt, i alla år jag arbetat med ungdomssatsningar -och verksamheter, diskotek som festivalerna har detta förakt existerat. Risken för att svenskfödda killar och tjejer råkar illa ut, blir trakasserade, misshandlade eller rånade blir nästan dubbelt så stor, endast för att de är svenskfödda. Dessa offer, medborgare, har “etablerade” politiker helt valt att blunda för, genom att inte ens våga säga att deras utsatthet är/ var “hatbrott” -och därmed aldrig heller ge de något erkännande. Genom att inte våga se eller fördöma dessa “hatbrott” som tar sitt uttryck i våld, hot och sexualbrott, precis lika starkt som vilken annan rasism som helst, som tar sitt uttryck i våld, hot och sexualbrott – så kan inte fördömandet av en “vanlig rasism” heller tas på allvar. Det är som att vara emot våld, helt beroende på vem som är våldsverkaren och dennes hudfärg…

Sådan mentalitet utgör snarare en medlöpande underlättande hand för en form av rasism och sexualbrott att kunna fortsätta existera så pass öppet som den gör -och har gjort. I en debatt jag var med i om rasism försvarades dock detta av en liberal, inte ens genom att hon förnekade denna verklighet och rasism, den visste hon om  –  istället bidrog hon till den;
-“Vad spelar det för roll om några svenskfödda mår lite dåligt, den strukturella rasismen är större…!”
Med sådan vansinnig, förbluffande människosyn, skall omvärlden alltså inte heller minnas – än mindre tala om och uppmärksamma de ca 8 miljoner människor som fick sätta livet till av en vidrig nazism under andra världskriget – för att Stalins precis lika vidriga tog livet av över 60 miljoner…?
Hur det överhuvudtaget kan vara “rasism” / “rasistiskt” att uppmärksamma rasism – oavsett håll – är en gåta som endast den rödgrönrosa identitets, nations -och könsneutrala Alliansen kan svara på – om de nu lyckats greppa vad rasism faktiskt är!

Dela & Diskutera: