Jag vet faktiskt inte varför, att folk blir förbannade förstår jag alla gånger – dock inte att folk idag, 2016, blir så förvånade över den Socialdemokratiska totala maktfullkomligheten samt hyckleriet av att tala om för precis alla andra hur de skall leva, men själva göra lite som man vill. Rent av själva inte ens anse sin egen politik/ ideologi är speciellt korrekt. Det har i de visat gång på gång i allmänhet och nu återigen med Kommunal i synnerhet.  Den egna platsen, positionen  -och “inflytandet” är -och har alltid varit det primära, vare sig det handlar om att vara en kommunstyrelses ordförande, ordförande i en lokal förening eller som fanbärare på 1 maj. Vare sig det handlar om att sitta i Riksdagen, vara minister i regeringen -och/ eller inneha en position inom facklig ledning.
Socialdemokratin var dominerande under väldigt länge, jag kan nog inte ens räkna på mina två händer hur många som anslutit sig till S – men som inte vet vad de står för, mer än att mor -och farföräldrarna samt föräldrarna röstade på S. Det gick liksom i arv och genomsyrade, inte minst, s.k. “utanförskapsområden” – där S och resterande “etablerade partier” verkligen har visat sina sanna agendor och fulat ut sig i mina ögon. Då de har setat vid makten under i stort sett hela 50, 60 -och 70 talet har deras politik också resulterat  i de många segregerade utanförskapsområden , och det allt växande utanförskapet där såväl svenskfödda, icke svenskfödda, skolungdomar som äldre – Svenska medborgare – helt bortses ifrån, för att endast se sig vara en “humanitär stormakt” gentemot allt och alla förutom de egna medborgarna. Områden som väldigt få av dess toppar i vare sig fackförbund eller Riksdag – vilket gäller hela den “etablerade” eliten – själva vill leva i.

I alla år har S och samtliga “etablerade” sett på dessa, inte minst  segregerade områden, vara mer av hjälplösa offer än bidragande kreativa människor, trots att de flesta av dessa områden besitter en kreativitet som ingen av de har påvisat själva. Att under decennier sitta vid makten, pränta in sin makt -och placera ut egna sympatisörer – i många fall samma personer på samtliga stolar i många delar av samhället, inte minst fackförbund – som i sin tur b.la. äger mediebolag, har också sina baksidor om man inte greppar verkligheten som råder och att storhetstiden är över. Där folk – de egna medborgarna – börjar se igenom och ruttna. Nu vill S bestämt hävda att fackförbunden – främst LO – inte har det minsta med S att göra, att ljuga för de egna medborgarna rakt upp i ansiktet för att kunna fortsätta klia interna röda ryggar verkar fortfarande, trots allt, inte vara några problem. Ytterligare ett kvitto kanske på den maktfullkomlighet som råder och tron om att storhetstiden fortfarande är aktiv. Men varför LO betalar 70 miljoner till S -och vad de för tillbaka av detta vet vi inte. Tittar man på Arbetsmarknadsutskottet i Sverige Riksdag sitter där 12 S-ledamöter, samtliga sitter även i ledningar för olika fackförbund. Ylva Johansson (S), vet antingen inte om detta,  eller så kanske även hon får lite sköna förmåner som de medborgare hon säger sig “jobba för” – främst – aldrig ens skulle komma i närheten av att få. Men helt klart är det så, och har alltid varit – att endast om man betalar pengar till -och/ eller backar Socialdemokraterna, så är man inne i värmen, får sina rättigheter tillgodosedda och är en s.k. “god medborgare”.

Jag sett, mött eller hört talas om oerhört få Socialdemokrater som faktiskt lever som de och Socialdemokratin lär. Endast genom att kasta snabba blickar på de senaste veckornas S -och kommunals agerande, hur Kommuners kommunstyrelseordföranden beter sig genom att kräva passerkort till ett helt kommunhus för sin man eller hustru partner eller säga åt de politiska sekreterare att bära in möbler till sitt kontor, borde man förstå att detta endast är toppen av flera isberg. Margot Wallström eller Kommunals ledning är inte – långt ifrån – de första eller sista som utnyttjar sina positioner och kliar varandras röda ryggar för sin egen skull -och vinning, på bekostnad av människorna “nedanför” – dvs, alla som är “lika mycket värda”…
Att de dock håller sig själva -och sina ryggar vara “lika mycket värda”, råder inget tvivel om. Jag tror detta gäller de allra flesta Socialdemokrater som besitter en form av position som de själva anser vara likvärdig med att vara Amerikas president. Vara sig i rollen som Minister, Fackpamp, Riksdagsledamot, KSO -och/ eller Fanbärare på 1 maj.

Istället för att stå för -och tala om hur de själva – egentligen – ser på livet, vill leva det och att de anser den egna politiken vara mer av moralpanik samt politisk korrekthet, än allmänt korrekt så talar de om för mig och Dig – hela samhället – vad vi inte får och inte får, som de själva inte vill vara utan. Kommunal drev igenom förbud för hotell i Sverige att visa porrfilmer. Varför? Inte för de är emot lättkläddhet eller pornografi själva, utan snarare vill ge sken av att vara det. Med mig själv har jag inte träffat många som är emot pornografi, lättklädhet, manlighet/ kvinnlighet eller sex generellt. Förutom givetvis den “etablerade” vänster Alliansen – officiellt… Inofficiellt bjuds Sveriges kanske mest kända porrstjärna in för att showa loss i galna sex-shower.
Officiellt, är “alla människor lika mycket värda” – men inofficiellt vill man endast umgås med ett visst klientel människor, som har råd att köpa en flaska vin för 32.000:- Jag undrar hur många sjuksköterskor och kommunalarbetare som bjöds in? Medlemmar som inte ens skulle ha råd med ett glas av dessa viner, och är således inte intressanta för en Socialdemokratisk elit att hänga med. Officiellt skall alla göra rätt för sig och inte arbeta svart – inofficiellt beordras restauranganställda att indirekt arbeta svart och att bryta emot lagen genom att transportera viner från en restaurang till en restaurang som helt saknar alkoholtillstånd.

Officiellt är det viktigt att prioritera kommunalarbetare, kommunala bostäder, hyresrätter -och att fastighetsägare faktiskt bidrar till att även Kommunals medlemmar, som inte alla gånger har råd att köpa sitt boende, får möjligheter att hyra dessa istället – Inofficiellt, lämnar man själv – under 16 år – inte ut en enda av sina egna lägenheter till kommunala bostadsbolagen för uthyrning till b.la. de egna medlemmarna, utan väljer istället att klia en S-polares ministerrygg. Vilket Ministern tar för givet att hon kan få, då hon gått före den -för den vanlige medborgarens -och/ eller kommunalarbetarens – livslånga bostadskön tidigare också. Att en Svensk Minister inte skulle greppa att en paradvåning i centrala Stockholm inte skulle varit uthyrd eller inte känna till att de bästa vännerna inom Kommunal inte har hyrt ut bostäder på 16 år till allmänheten, vilket hon sade sig vara hennes “krav” och som hela S ideologi grundar sig i, är antingen löjligt skrämmande pga verklighetsfrånvaro, eller rena lögner, medverkande i -och uppskattande av det röda interna kliandet av varandras ryggar.
Hur många brott som har begåtts, endast i denna härva, kanske inte ens går att räkna på en hand. Brott, varav ett enda, direkt skulle leda till Kommunals medlemmars omedelbara uppsägning -och rättsligt åtal – men som för Kommunals ledning räcker med en ursäkt, “ifrån djupet av” det röda hjärtat…

När jag pratade med Jeanette om detta, kom vi snabbt fram till att endast ett enda av dessa moraliska som rättsliga överträdelser skulle innebära något helt annat än vad det innebär för S-toppar, som lever i en helt annan verklighet än alla andra medborgare – både mentalt och i praktiken – men även från den politik och “ideologi” som de säger sig stå för och som alla andra måste leva utefter. Men alla andras (“lika”) värde består av att omedelbar uppsägning, åtal -och (närings)förbud  samt avstängning för; maktmissbruk, korruption, bedrägeri, mutor, lögner, förskingring och bestickning. Men som S-topp beger man sig ut på en Sverige-turné av att be om ursäkt… Jag undrar om hon betalar den resan, med hotell och transporter själv, eller får medlemmarna stå för den turnén dessutom? Jag misstänker det och det skulle inte förvåna mig det minsta, medlemmarna stod trots allt – även – för en Safari resa för S-topparna. I och för sig fick de betala 500 :- ur egen ficka också, för resan, hotell -och restaurang samt krogbesöken i Sydafrika – det är ju mer eller mindre rätt precis vad det kostar, för alla andra också!

Dela & Diskutera:

En “etablerad” rödgrönsrosa identitet, nations – och könsneutral Allians, lutar sig direkt emot “alla andra, som inte gör” – så fort religiös terrorism, dess hot emot samhället eller kulturella, strukturella skillnader samt synsätt lyfts för diskussion. Skillnader och synsätt som ofta ligger till grund för – oavsett form av rasism eller ideologi -, framförallt när denna utförs av “icke svenskar” så konstaterar en ”etablerad”  politik liksom en ”etablerad” media samt debattörer att majoriteten, dvs – ”inte alla är så”. Utan de flesta är, vilket kan vara mycket riktigt, är ”en fredlig majoritet” och därav kan man inte ens tala om kulturella eller strukturella skillnader. Trots att man skall lära av historien, skall man alltså inte ta någon hänsyn till eller se motiv och syften, utan konstatera att det är ett “manligt/ mänskligt beteende”. I synnerhet om förövarna är av en annan religion än den kristna samt av annan bakgrund än Svensk – i min mening, troligen mer på grund av den ”etablerade” förvirrade uppfattningen kring vad ”rasism” är -och en rätt patetisk men vansinnigt kontraproduktiv rädsla för den.  Men inte minst för att precis samma sak – fast i omvänd ordning men då blir ett rättfärdigat konstaterande. Vilken historien har visat vara förödande.

Samma ”etablerade” har, långt före något ”gynnande av SD” och långt före SD fanns – betett sig som om hela världens befolkning ser Sveriges politisk överkorrekta synsätt -och samhällsklimat vara förebilden alla vill leva i, efter –och vara en del av. Trots, att både ”Sverige” och ”Svenskar” sedan så länge jag kan minnas, många gånger, inneburit mer av negativa skällsord än någonting positivt – av människor med både svenska som icke svenska bakgrunder.Men även nu när rädslan för detta “gynnande” existerar, så säger det sig själv hur man från en “etablerad” sida medvetet väljer vad som är vad -och när.

Sällan – för att inte säga aldrig – har jag hört ”etablerade” representanter i det offentliga rummet se det finnas skillnader i människosyner, grundvärderingar, kulturer, strukturer, –och levnadssätt lika mycket som i könsroller. Än mindre att det överhuvudtaget skulle kunna existera en skevare syn på kvinnan (och västerländska samhällen) i andra delar av världen än den som existerar i Sverige, inte minst hos den Svenska mannen som inte är “bättre” i någonting – vare sig gällande kvinnosyner som terrorism. Givetvis existerar skeva kvinnosyner i Sverige, kvinnojourer är fyllda till sista bedd med många Svenskor som levt med en Svensk man – men där i ligger också en stor skillnad. Man talar om “alla andra”, men glömmer snabbt bort att många kvinnor med utländsk bakgrund, från andra kulturer, inte vare sig anmäler eller söker sig till skyddade kvinnoboenden i samma utsträckning som Svenska. Inte minst när vi talar mörkertal…
Trots en del ”etablerades” egna erfarenheter blundas det ofta för kulturella, strukturella synsätt och olikheter offentligt, för att istället, inte allt för sällan, beklagas -och erkänna sig se existera mellan fyra ögon i det privata rummet. Där tongångarna ofta kan vara helt andra än den partipolitiskt korrekta. Även detta beteende kan förklaras med att “alla andra” också gör så, och att man skulle vara rökt om man vädrade en annan uppfattning utanför.

Den egna nationen, främst de egna medborgarna, som erbjuder de tjänsten, som de säger sig ”företräda” –och som utgör deras främsta uppdragsgivare – i alla skattefinansierade positioner i allmänhet – men politiken i synnerhet, kan det rent av blundas för om något går emot den egna (önskvärda) verklighetsuppfattningen -och världsbilden. Det är som att svenska medborgare inte alls kan utsättas på vidriga sätt – av vidriga, rasistiska agendor – endast utsätta! Idag, när motsatsen faktiskt uppdagades och när toppen av ett isberg uppmärksammades, kan man dock nästan tro att endast polisen tidigare såg till hudfärg, nationalitet bakgrund före handling, kunskap, uppmärksammande och konsekvenser. Efter en insikt om att en stor andel medborgare fullständigt rasade över sexuella massövergrepp utförda av en majoritet asylsökande, på flera platser i allmänhet – Stockholm i synnerhet, så används plötsligt meningen, ”oavsett bakgrund”, flitigt och är idag den kanske mest populära meningen bland ”etablerade” att pumpa ut.

För endast 6 månader var dock verkligheten en helt annan, där “etablerade” politiska partier inte ansåg “oavsett bakgrund” vara lika poppis! Vare sig gällande de sexuella massofredanden, samt när de, mer stolt än att skamligt, skrev att de helst såg sökande med annan bakgrund samt nationalitet än svensk… Det konstiga är att få anser detta vara något konstigt…
Vid en djupare kring kring vad rasism – per definition – faktiskt är och hur långt det har gått, så är alltså ett folk inte önskvärda att söka arbeten i sitt eget land  – eller ens får. Indirekt kan man förstå att de ansökningarna läggs åt sidan, för att bortprioriteras och tas fram i sista hand – om ingen med annan hudfärg ansöker… !? Givetvis var det fel att ens påtalade detta eller skriva om den exkluderande rasismen – där ”kompetensen” endast låg i hudfärg, etnicitet -och nationalitet. Den svenskfödda (unga) killen eller tjejen, som studerat i halva sitt liv, levt på nudlar och levt på studielån för att äntligen motiverat bege sig ut på arbetsmarknaden, fick aldrig ens chansen hos arbetsgivare som skall vara företrädande -och förebilder.
Det största problemet med denna rasism, liksom all “positiv särbehandling”, är att andra per automatik råkar ut för en negativ särbehandling. Men då ”alla andra” anser detta vara helt ok så ses det som en positiv rasism.  Hade “alla andra” även ansett detta om det stod, “annan bakgrund än Bosnisk”?
Jag har all förståelse för “viljan” av att integrera och skapa mångfald för att också dra nytta av dess effektivitet – men det måste göras på rätt sätt, på kompetens före hudfärg och på egna viljor samt intressen före särbehandling.

Det går inte att särbehandla sig till en mångfald, om de menar allvar med att de vill ha en sådan. Hittills har mångfalden och mångkulturen dock koncentrerats till egna områden, som fallit i utanförskap med kraftig segregation och parallella samhällen. På över 100 år har de “etablerade” inte lyckats med ett genuint engagemang i arbetet för mångfald, utan måste ta till rasism.
Viljan är obefintlig av att ens sätta upp en affisch – än mindre sin egen fot – i mångkulturella, segregerade utanförskapsområden – för att engagera dess medborgare på riktigt.
Så normaliserat har en form rasism alltså blivit! På samma sätt flyttas fokus lika snabbt från terroristers -och sexförbrytares handlingar, som inte är av svensk bakgrund till ”alla andra”, som inte är -eller gör som de… – Svårigheterna av att se var problematik för sig existerar inte alls, än mindre “oavsett bakgrund!”

Att indirekt försvara sexbrottslingar och lyfta fokus ifrån gärningsmännen och deras normer – som alltid annars är så viktigt att bryta – , motiv, grundläggande värderingar -och synsätt, för att de är av annan nationalitet eller religion än den egna är fegt, medskyldigt och medlöpande. Inte minst är det stora svek emot offren – de egna medborgarna.
Man kan omöjligen stoppa, ens förhindra, en problematik – ren och skär rasism – om dessa blundas för i en egen rädsla för att själva drabbas eller kallas “rasist”!
Extrema, generaliserande manshatande feministers annars rätt hysteriska, liksom många ”etablerades”, agenda faller skrämmande snabbt av bortförklaringen och skiftningen i fokus av att ”alla andra” män, förutom gärningsmännen är det fel på samt att deras motiv inte kan ses grunda sig i vare sig en galet skev kvinnosyn kombinerat med en inställning om att västerländska tjejer står lägre.

Skuld och fokus lyckas på det mest nonchalanta sätt lyftas ifrån dessa gärningsmän och varenda en av de utsatta flickorna, tjejerna samt kvinnorna i b.l.a. Köln, Stockholm, Kalmar och Malmö.
Hur många av de “etablerade” talar lika snabbt om motsatsen när svenskar begår (liknande) brott eller åkte till Ukraina för att kriga? Förvarades, indirekt, dessa med argument av antalet Muslimer som anslöt sig till IS? Trots att de sistnämnda är/ var betydligt fler och trots att ideologin inte är milslånga. Ingen “etablerad” sade att ”inte alla svenskar” var Ukraina sympatisörer.
Däremot att, mycket riktigt, “inte alla” Muslimer var IS-sympatisörer. I de fallen läggs alltså fokus som skuld där det hör hemma – hos förövarna själva -och deras agendor!
Men risken för att kallas “rasist” är då också betydligt lägre… Man blir lätt ”rasist” om man så endast påpekar denna verklighet av skillnader, motiv samt syften existera – endast pga hudfärg.
Men vad blir man då om man inte uppmärksammar problematiken? I mina ögon, en feg rasistisk medlöpare som accepterar sexualbrott…! Märkligt hur den “etablerade” politikens förståelse sträcker sig över Marxism och religiös extremism, men samtidigt ser “rasism” i precis allt annat.

Givetvis begås inte ”alla” gruppvåldtäkter eller sexuella trakasserier av asylsökande eller människor med annan bakgrund än den svenska!
Givetvis existerar även detta och sjukligt vidriga beteenden bland svenska män också! I landets fängelser är antalet intagna med invandrarbakgrund överrepresenterade, där står trots allt sexbrottslingar längst ner på näringskedjan och tvingas sitta isolerade i egna paviljonger/ anstalter.
Genom att ställa dessa asylsökandes handlingar av sexuella massförbrytelser mot vad ”svenska män” gör -och att ”inte alla” asylsökande/ invandrarbakgrund gör detsamma är en direkt förolämpning men också lika irrelevant för gärningsmännens handlingarna som det är omtänksamt gentemot dess offer. Dessa sexuella masstrakasserier -och ofredanden begicks – fortfarande – av asylsökande och s.k. “ensamkommande” ungdomar samt unga män, riktat emot en klar majoritet västerländska kvinnor! Handlingar som måste stå för sig själva, och är helt baserade på den kvinnosyn de besitter och har levt med utifrån sina hemländers kulturer, samhällsstrukturer samt normer.

Givetvis begås inte alla terrorhandlingar av samtliga följare av en religion eller ideologi. Men när det väl kommer till kritan så tar –och följer de allra flesta troende sin religions lagar före sekulära ”man made” lagar. Hinduiska fundamentalister – terrorister – bränner upp både Kristna och Muslimska hela familjer levande – i ”världens största demokrati”…  Vilken skillnad gjorde det för offren att ”alla andra”, en fredlig majoritet av ca en miljard Hinduer, ”inte gör det”? För offren, familjerna och hoten emot hela det sekulära samhället samt oliktänkande människorna är verkligheten fortfarande densamma -Hinduiska fundamentalister bränner upp oliktänkande människor levande, för deras tro och ideologi.

Frågar man dock alla dessa, ca en miljard, så kan jag garantera att där rent av finns en hel del som känner en outtalad trygghet av att inte vara en av de som i första hand utsätts för just dessa extremister, en hel del som känner rädsla för dem – en rädsla som blir till tystnad och passivitet, samt en hel del som rent av hyser mer förståelse för deras agenda. Även om de själva inte utför sådana handlingar, blir dessa ”alla andra” i den fredliga majoriteten än mer irrelevant!

Skall man, utan att dansa runt någon pipa så är det lag i fler än en religion, att apostasi skall straffas med döden eller få stränga straff! 1873 föreskrev även svensk lag att den som avföll från den evangelisk-lutherska läran skulle dömas till landsförvisning och förlust av egendom. Lagen tillämpades sista gången 1859. Det talas om ”extrema fundamentalister” som utför mord och avrättningar, ställda mot “alla andra, moderata” följare. Men de följer de facto, bokstavligen, sin religions lära. Frågan är snarare om den läran går hand i hand med ett modernt samhälle? Oavsett vad man anser, så går det inte hand i hand med Svensk lagstiftning och levnadssätt, vilket måste vara det primära i fler avseenden, åtminstone – i Sverige! Rätt många av de moderata ”fredliga alla andra” kan dock förstå tankesättet men ”inte alla” dödar för den sakens skull. Människan har trots allt egna val och ett eget ansvar – Oavsett nationalitet, religion –och/ eller bakgrund…Även i Sverige!

Även de ”fredliga alla andra” – vänder dock många gånger ryggen -och utesluter sina egna för samma sak – mor som dotter, son som fader – om de lämnar religionen.
De ”fredliga alla andra” betyder alltså inte att synsätt, värderingar och människosyner inte är rasistiska, fundamentalistiska, extrema, religiösa –och/ eller (klerikal)fascistiska!
Religionen, synsätten och ideologin i sig blir ett medel för – per definition – fascistiska tankesätt att motivera sin rätt till makt -och utrotning av andra trosuppfattningar eller oliktänkande. Flyktingkatastrofen, i skrivande stund, är b.la. pga ett sådant – där Sveriges ”etablerade” politiker ser sig själva spela en ”humanitär stormakt” genom att rädda folk ifrån dessa krig, blandat med människor som söker en bättre tillvaro, till en tillvaro i redan trångbodda segregerade utanförskapsområden. Dels, med samma “humanitära storhand”, fast bakvägen, dessutom belöna självaste orsaken till flykten -och därmed – återigen de emellan – riskera trevlig grannsämja. Som blir ”alla andra” i ett ögonblick…

Barn i lågstadiet tror möjligen att ”alla andra” – hela världen och alla i den – ser på kvinnor som män, samhällen som levnadssätt, normer som könsroller och har en människosyn med samma ögon. Att hela världen lever med -och tror på samma kulturer, strukturer, könsroller -och jämställdhet som i Sverige. Där vi f.ö. ligger i topp i utveckling!
Dock inser de även att människor ifrån nationer som ligger i botten av tabellen inte har samma ögon. Endast det faktum att en majoritet av männen från dessa länder ens kan lämna kvar sin egen kvinna och sina egna barn i krigsdrabbade länder och med allt det innebär, där de konstant riskerar att våldtas, mördas, förslavas samt säljas – mördas – talar ändå ett tydligt språk för olikheter i syner, strukturer -och könsroller. Då kan även sexuella organiserade massövergrepp, av grupper med likasinnade män som kommer ifrån delar av världen med helt andra normer och värderingar som grundar sig skevare kvinnosyner än som existerar i väst allmänhet – mot ljusa, västerländska, mer frigjorda kvinnor som lever utanför eller helt tvärtom de egna normerna strukturerna, religionerna samt kulturen – och samhällsrollen i synnerhet, ske.

Mina egna barn, exempelvis, föddes in till en släkt och omgivning, i Sverige – som endast detta exempel ger en (!) fingervisning på de skillnader som existerar och blir till rasism, som alltid har existerat och som även har föranlett många människors besvär, lidanden och utsatthet i skolor, på fester och vid hemmen – I Sverige! Det visar hur de fredliga ”alla andra som inte gör!”, ändå kan vara irrelevanta -och förstå samt sympatisera mer med andra synsätt som värderingar än de Svenska. Därmed inte heller kan hänvisas till att vara någon lösning, knappt ens motvikt, till problematiken. Skulle jag, exempelvis, inte leva utefter samma grundläggande syn och värderingar som Sverige och svenskar – i Sverige – så kan jag heller inte tillrättavisa någon med insikter om ”allas lika värde”, jämställdhet eller ens förståelse för andras. På samma sätt som jag inte kan leva utefter en Svensk grundsyn och livsstil i Förenade Arabemiraten eller ens i världens största demokrati, Indien. Rasismens agerande får knappt konsekvenser att tala om, eller som krävs om man kan förstå förövarens/ förövarnas tankesätt, mer än offrens lidanden.
Det är snarare regel än undantag att, exempelvis, Indier/ Indiskor inte vill, kan eller ens får gifta sig med en Svensk(a ). Utan endast med en landsman(inna) – som delar släktens och främst föräldrarnas synsätt, strukturella som kulturella skillnader, traditioner, språk, könsroller -och allmänna värderingar. Svenskar och alla andra med andra nationaliteter och kulturer anses – även av “alla andra” – den mest ”fredligaste majoritet” Indier – vara något som inte välkomnas, passar in eller accepteras. Endast pga etnicitet. Många som ändå gjort detta har både uteslutits -och vänds ryggen, i Sverige! Debatten om hedersmord existerar i Sverige, men ändå vägrar “etablerade” tala om rasismen 360 grader.
Hur hade tongångarna gått om en svensk(a) och dennes familj resonerade på samma vis…?

Däri ligger också svaret på vad som är vad, utan att något av fallen är ”kulturellt förståeligt”… Det är vad det är i samtliga fall – trots att annat också är!
Jag talar inte om människor som sexuellt trakasserar, slåss, mördar, eller som saknar vänner, arbetskollegor eller bekanta från andra nationaliteter, bakgrunder samt kulturer.
Utan om människor som många gånger är de trevliga grannarna, kollegorna eller vännerna som alltid ler, hälsar och kan ta en öl/ bit mat efter jobbet. Han och hon, som utgör ”alla andra” – den där fredliga majoriteten. Men som också många gånger kan besitta helt andra synsätt, värderingar, normer, köns –och klassroller och en helt annan jämställdhetssyn i egna hemmen, som sitter rätt djupt rotat. Sveriges “etablerade” är rätt unika på att se sig själva vara identitetslösa och formbara utefter var som är “politisk korrekt” att tycka för dagen, men i de flesta länder är stoltheten lika stor som stark för vart man kommer ifrån, ens rötter och ens identitet. Där normer, värderingar -och synsätt spelar en stor roll. Detta är inget fel, det är i mina ögon snarare fel av “etablerade” att inte känna samma stolthet gentemot sin hemnation – men det slår väldigt fel när synen på det svenska, många gånger, anses vara feg, lösaktig, egoistisk, ansvarslös och familjehatande, med en bristande kärlek -och lojalitet för sin egen nation och sitt eget folk. Precis som vi själva, anses egna grundvärderingar, kulturen och strukturen vara de korrekta som man fostrats till -och levt med under hela sina liv. Inte “alla andra” vare sig “byter” eller ens respekterar andra levnadssätt, kulturer eller samhällsnormer.

Det verkar på riktigt finnas en verklighetsfrånvarande tro om att samtliga, “alla andra”, förändras när de flyttar eller flyr till ett annat land. Inte minst till Sverige, efter en, mer dumförklarande än integrerande, kurs om hur dammsugare fungerar – istället för det svenska samhället, dess värderingar, synsätt -och livsstil. Det gör inte att ens många börjar leva utefter de jämställda, feministiska, liberala eller “etablerade” politisk korrekta lagarna före de egna strukturella, religiösa eller kulturella. Inte minst med tanke på hur den ”etablerade” politiken i decennier skapat ett mer segregerat än integrerat Sverige, med mångkulturella utanförskapsområden där få svenska grund –och samhällsvärderingar, influenser eller identitet finns – utan istället bildas parallella samhällen – gör den “etablerade” uppfattningen än mer skrämmande.

Att ens tro inga skillnader skulle existera är lika skrämmande som det är otroligt… Indien har en miljard medborgare, varav en stor majoritet är Hinduer – av denna fredliga majoritet räcker det om endast 10% är extrema fundamentalister, så har vi  100,000,000 terrorister som vill mörda oliktänkande –och troende världen över. Hur det i Sverige ens kan vara lagligt att ansluta sig eller sympatisera är en stor gåta, som inte sällan medborgarna får betala priset för. Endast i Sverige känner jag till 3 stycken som, i folkmun, skulle betraktas tillhöra ”alla andra” som förstår fundamentalisternas tankesätt och även vissa handlingar. Ur religionens lära –och hot emot densamma. Även fast de själva inte skulle handlat precis så. Likaså Islam har 1.2 miljarder följare, världen över och är världens snabbast växande religion, givetvis är en majoritet av dessa inte heller fundamentalistiska extremister, det uppskattas ”endast” mellan 15-25% vara.
Det utgör ändå ”endast” 180 – 300 miljoner människor, världen över, som vill se väst förgöras – Sverige är en del av väst -, ser sin religions lag -och lära dels vara den enda, sanna och bli världsdominerande. 180 – 300 miljoner plus Hinduismens som vill mörda oliktänkande… Trots “alla andra”, blir hoten reella. Hur många av ”alla andra” som dock kan förstå, sympatisera med –och/ eller själva är rädda för att gå emot dessa vet vi inte. Men blir irrelevanta i sammanhanget och hoten, hatet -och/ eller skadan blir inte mindre verklig– inte heller utgör den ett mindre hot för det. Om vi skall lära av historien… Det räcker oftast med en enda människa med en agenda som är rasistisk -och som skiljer sig i oavsett syner för att våldta, skada eller mörda betydligt fler.

De allra flesta Tyskar var fredliga och hatade, exempelvis, inte alla Judar. De tvingades dock till detta eller själva dö, pga man såg fann ursäkter i att ”alla andra” Tyskar, Svenskar samt Européer inte var som Hitler och hans nazistiska bödlar, som masstrakasserade Judar samt oliktänkande. Deras ideologis brott –och motiv ansågs vara obetydliga undantag, som inte alla stod bakom eller trodde på… Ändå mördades uppemot 8 miljoner människor och 14 miljoner sattes i koncentrationsläger. Den ”fredliga majoriteten” var irrelevant!
Ryssarna levde under Tsaren och majoriteten var ”fredlig majoritet”. Likt minoriteten av nazisterna i Tyskland misslyckades även minoriteten – våldsamma kommunisterna – i Ryssland en del gånger, innan de fick hela samhället ned på sina knän och sätta sin samhällssyn och agenda på hela samhället. De mördade över 60 miljoner oliktänkande –och troende, än fler i koncentrationsläger – Den fredliga majoriteten var irrelevant!

De allra flestaIsraeler samt Palestinier är fredliga, men ändå pågår en många års konflikt länderna emellan. Folk mördas -och kidnappas på båda sidor.
Den fredliga majoriteten är irrelevant!
Även i Kina var majoriteten av Kineserna fredliga, ändå mördades 70 miljoner människor – den fredliga majoriteten var irrelevant!
I Jugoslavien var de flesta människor fredliga, ändå skedde etniska rensningar, massmord –och flykt från hem och länder – den fredliga majoriteten var irrelevant! Likaså i Japan, Kambodja, Kongo… I Stockholm ville en enda person spränga sig själv med målet att – uppskattningsvis – ta med sig 40-50 svenska medborgare i döden. Vi står under ett hot vi inte vill tala om, då ”etablerade” är rädda för stämplas vara ”rasistiska”. Medborgarna får betala priset och trots att en fredlig majoritet inte gör så, så gjorde han ändå det för sina motiv och syften och bringade skada.

I Norge är de flesta Norrmän fredliga, ändå lyckades en enda terrorist med en lika rasistisk/ fascistisk agenda få hela samhället på sina knän -och mörda 77 människor! Den fredliga majoriteten var irrelevant! I Syrien och Irak levde de flesta fredliga liv, men ändå lyckades IS ta över stora delar av länderna, spränga gränserna och både mörda samt skicka mängder av människor på flykt. Den fredfulla majoriteten var irrelevant!
Vad spelar det för roll, överhuvudtaget, om ”inte alla är så” när skit fortfarande existerar och sker i den grad det gör och “alla andra” inte heller stoppar?
Det är verkligen hög tid att slänga det politisk korrekta vansinnet i papperskorgen. Den egna nationen – vilket de allra flesta gör – måste alltid se de egna medborgarna och samhället i främsta rummet, inte minst i alla avseenden stå upp för de egna värderingar, levnadssätten, identiteten som idealen. Men i detta sammanhang ser det ”etablerade” Sverige inte vad ”alla andra” av världens nationer och medborgare ser vara självklart!

Istället för att hänvisa till “alla andra” asylsökande som inte sexuellt trakasserar, tar livet av Svenska medborgare eller bortförklarar deras handlingar med vad andra, Svenska män, gör så kanske de “etablerade” snarare borde fråga sig varför “alla andra” inte heller stoppar i Sverige? Men då heter det att “alla andra” inte ska behöva stå till svars… Så, om inte “alla andra” följare av en religion eller nationalitet, som kan identifiera sig varandra – likt exempelvis en äldre kille ifrån ett visst område kan nå en yngre ifrån samma, och kan vägleda samt få de egna att förstå, vem står då som bäst lämpad? Feministiskt Initiativ?Det värsta är att det inte är omöjlig “etablerad” tanke…

Sverige är en egen nation, med ett eget språk, eget folk och en egen flagga. Med kulturella, strukturella som öppna och fria samhällen som inte existerar i alla delar av världen!
Det är inte det minsta “rasistiskt”, eller ens konstigt. Det konstiga i mina ögon är hur dessa frågor alltid har duckats för och inte diskuterats. De är knappast nya eller ovanliga, utan har grott rätt fritt och starkt i områden som de “etablerade” har koncentrerat invandrare, flyktingar som låginkomsttagare till i decennier. Det är en rätt viktig faktor att ha i åtanke när vi vare sig har en integrationspolitik att tala om, eller när/ om inte “alla andra” själva vill integreras till att bli en del av det Svenska samhället, utan får klara sig bäst de vill i ett helt nytt land, släpps vind för våg och fostrar varandra samt står helt för sig själva. Att någon “etablerad” ens kan tro att en – per automatik – integrerad kultur, struktur eller syn under sådan integrationspolitik växer fram är otroligt.
Att inte se detta, eller genom att bortförklara på något vis, är som att acceptera och inte se rasismens olikheter och skillnader 360 grader, oavsett vilket håll den än kommer ifrån – det är att låta den få växa! – Precis som alla andra, “etablerade”, verkar göra!

Dela & Diskutera:

Under gårdagen och dagen idag har såväl “etablerade” medier som, inte minst, politiker “med kraft” fördömt de omfattande sexuella trakasserier som, återigen, skedde emot Svenska tjejer under i somras – för 6 månader sedan . Idag läses många rubriker och uttalanden som fördömer detta – men som ändå mer än fördömer de skyldiga -och ger dess offer med familjer den upprättelse samt erkännande de förtjänar – febrilt försöker finna syndabockar till “varför” det inte uppmärksammats tidigare… Man kan nästan tro det är polisen som sexuellt har ofredat, våldtagit och sexuellt trakasserat massor av unga tjejer. Det är dock rätt enkelt – om än oerhört svårt för många “etablerade” – lägg istället hela skulden där den hör hemma, hos gärningsmännen själva!
Men fokus på detta har helt försvunnit, för att endast handla om det enda, om än riktigt allvarliga, fel polisen gjorde av att mörka dels sommarens massövergrepp -och sexualbrott, samt säger sig göra detta även i andra fall pga etnicitet. Men den “etablerade” politiken gör allt för ofta likadant av att uppmärksamma -och se saker för vad dem är, baserat på samma faktorer.
Hur det ens kan komma sig att sexuella massövergrepp där gärningsmännen är utländska/ asylsökande anses vara en “politisk känslig fråga” säger allt.

Flera “etablerade” politiker, liksom de i C nu går ut och kallar händelserna för att vara b.la. “vidriga”! Statsministern kallar detta för ett “dubbelt svek”, Fridolin lackar han också…
Men när det väl begav sig, för ett halvår sedan, var dock ingen intresserad av att fördöma någonting – inte helt otroligt då gärningsmännen var “ensamkommande flyktingbarn”…
Nu blev det dock mer “accepterat” att kunna fördöma, “oavsett bakgrund”, och är på en säkrare nivå ifrån att vara “rasistisk”, då media uppmärksammar och allmänheten visar sig rätt förbannade. På säkert avstånd fördöms det nu åt alla håll i ordalag som “oavsett bakgrund och nationalitet”. Det är, i mina ögon, en större förolämpning emot offren och deras familjer. Offren får inte erkännande baserat vad de utsätts för – när de utsätts för det, beroende på gärningsmannens nationalitet, hudfärg -och etnicitet. Beroende på om media väljer att lyfta det samt beroende på om allmänheten håller med eller inte. Vad man själv anser, ger för erkännande samt upprättelse till offren, vad man själv anser vara oacceptabelt – oavsett vad allmänheten eller media skulle tycka – framstår inte kunna existera. Informationen och kännedomen har trots allt funnits där sedan dag ett. För vissa även en mer detaljerad redovisning för hur endast en kväll såg ut av fem, kvällen då Jeanette och jag drabbades i första hand själva, i -och under många samtal med flera politiska representanter och s.k. “folkvalda”. Jag berättade öppet, fritt och ganska direkt om händelserna i alla forum – såväl intern inom C, gentemot politiska C-företrädare, som för Koalitionsrepresentanter i kommunen. Samtidigt skrev jag också en längre artikel om det.

När detta begav sig, under augusti månad, var jag fortfarande engagerad inom Centerpartiet och dess rödgrönrosa identitet, nations -och könsneutrala Allians. Därav var också kanaler och forum att berätta detta rätt så många. Jag satt med i styrelsen för C Sthlm stad, 3 politiska uppdrag i Landstinget som i Sthlm Stad, samt arbetade som politisk sekreterare i en kommun söder om Stockholm. I den kommunen var C dessutom i koalition med vänsterpartier. Överallt har jag berättat om omfattningen av sextrakasserierna på festivalen -och den tydliga rasism som dessa tog sig uttryck i, framförallt i de forum  – för de representanter – där jag ansåg och på riktigt trodde att skillnad ville göras. Inte minst, se saker för vad de var.
Få tjejer med påtaglig utländsk bakgrund -och utseende utsattes de facto tack och lov. Vilket annars hade resulterat i ännu större omfattning av drabbade tjejer, men samtidigt blev andra saker desto tydligare. Rasismen -och den skeva kvinnosynen inte minst.

Även under en debatt i Tensta C inledde jag med denna problematik, då det trots allt var en debatt om “rasism & integration”. Men en debatt som Riksdagsledarmöter inte ville åka ut till -och ta, utan hamnade hos mig. Trots att jag satt i en helt annan Stadsdelsnämnd och inte hade någon annan koppling till Tensta än goda vänner och lika god mat!
I debatten avfärdades dock min vinkel av rasism och just dessa händelser snabbt, det var “inte den rasismen” som skulle diskuteras, utan “den riktiga” – som BRÅ endast belyser…
Liksom i debatten, som inom den “etablerade” politiken tänkte nog fler av de jag pratade med, som deras Allianskollega från V undrade -och konstaterade i debatten;
Om jag verkligen menade allvar…?! och hur skrämmande det var att jag kallade dessa påstådda offer för “Svenska tjejer”, då jag refererade till brottsoffren av sextrakasserierna vara vita svenskfödda tjejer. Hur detta kan vara “skrämmande” -och/ eller “rasistiskt” kan jag aldrig någonsin kunna, eller ens vilja, förstå! Det var tydligen mer “rasistiskt” av mig, och en större synd än vad tjejerna utsattes för -och varför de utsattes…! Två andra Allianskolleger från V samt MP konstaterade ilsket och upprört – som om det var dem, och inte tjejerna, som blivit personligt förnedrade och förolämpade – att det var “en jäkla tur att Centerpartiet inte stod för den verklighet -och syn som jag belyste -och stod för…”

De visste i det avseendet helt klar mer än mig och jag kan inte mer än instämma idag! I nästa andetag kallade de dock själva mörka kvinnor från Afrika, som diskrimineras i Sverige genom att referera till dessa vara “Afrikanska kvinnor”… Idiotin -och krokbenen på sig själva i all iver av korrekthet från den rödgrönrosa nations, identitets -och könsneutrala Alliansen på alla fronter var total, likaså var mer medlöpande än anti-rasistisk!

Ingenstans – någonstans – i samtalen fördömdes massövergreppen ens för att vara “sjukt”, ingen ville föra det till en politisk (lednings)nivå, se den verkligheten -eller uppmärksammas det på något håll. Vare sig på personliga twitterkonton, på sina facebooksidor eller på sina bloggar eller än mindre ta ställningstagande. Någon sade vid ett tillfälle på C kansliet – “Jo, jag hörde det var tydligen lite stök. Trist…!”  Men att det skulle vara en fråga för något parti att tag i för att fördöma, uppmärksamma samt ge offren upprättelser var aldrig intressant. Tvärtom, fick jag höra “bakvägen” att det rent av förekom anmärkningar på min skrivna artikel om händelsen. Stämmer bakvägen så var detta “SD retorik…” – med andra ord, så är det SD retorik att belysa en verklighet ingen annan vill eller vågar uppmärksamma. Kännedom fanns där redan då att fördöma som vidrig, oavsett nationaliteter av gärningsmännen, med samma “kraft” som nu. Skillnaden är dock att det skulle varit mer genuint och kraftfullt då, än vad som nu endast känns vara en efterhandskonstruerad omsorg -och fördömande när det är mer socialt accepterat och mindre risk för att bli kallad något annat.

Istället för att se sin egen del av ansvaret, tala om sveket emot massor av egna unga medborgare -och lägga vikt vid att ge alla dessa tjejer upprättelser samt inte minst, straffa de skyldiga, så påbörjas istället skuldbeläggande och frånskyllande… Det är tydligen oerhört “känsligt” detta med etnicitet, men skulden i detta fall kan inte läggas någon annanstans än hos gärningsmännen själva. Oavsett vart de än kommer ifrån, när de kom -eller hur de kom så vet samtliga gärningsmän om vad som är rätt och fel! De vet precis vad de gör, gjort -och kanske kommer att fortsätta göra, men väljer att göra det ändå! Deras tydliga agenda av att grovt sexuellt trakassera vita svenskfödda tjejer var spikad från första till sista dagen. Fokus bör ligga på att finna de skyldiga samt vilka konsekvenser agerandet skall få – oavsett historik, bakgrund eller erfarenheter!

Händelserna var ingen sluten hemlighet som stannade innanför Kungsträdgårdens område, många journalister fanns på plats och kunde med all säkerhet också se detta större gäng som drog omkring med sin tydliga agenda, blandat med vakter som omhändertog en efter en samt gråtande, förbannade tjejer som sprang därifrån, eller omsorgsfullt leddes bort.
Utan vare sig säkerheten eller polisen hade denna katastrof varit ännu större, säkerheten genomförde med en sällan skådad skicklighet en tröstande, förstående hand för tjejerna, som till och med lugnande ner föräldrar. En organisation och säkerhetsavdelning som alltid har varit unikt skyddande, pedagogiska -och betryggande i arbetet med ungdomar, med en nolltolerans och fast hand emot alla former av brott i allmänhet, vålds -och sexualbrott i synnerhet.  Detta helt oavsett gärningsmännens bakgrund, hudfärg, nationalitet eller etnicitet!

Informationen har alltid funnits där sedan dag ett – i såväl samtal som på internet. Professorer har tipsar medier och talat om det, likaså polismän och flera andra som upplevde detta på plats, inklusive jag själv. Men då var det helt enkelt inte intressant, trovärdigt eller speciellt synd om tjejerna – då var rädslan för “rasist-kortet” också låg närmare till hands för att ingen annan tyckte det var vidrigt. Skulden kan även läggas på medlöpare till gärningsmännen, dvs de som känt till detta, fick tips eller hörde talas om detta – men ändå valde att vara tysta, blunda -och/ eller se något helt annat än vad massor av unga tjejer, med familjer, råkade ut för – både brottsligt som mentalt.  Ändå är det jag som tydligen har “genomgått en personlighetsförändring”, säger en – tydligen – orolig f.d. “god vän”… Trots att jag endast pratat med denne gode vän max 15-20 minuter under mina 2 år i C, men fick respekt för -och fann honom vara trevlig och slipad, men några nummer byttes aldrig vad jag kan minnas. Däremot hade jag bytt nummer -och tjänster 2 gånger inom hans egna parti, från det nummer han tydligen försökte “nå mig på” -och haft mina sociala medier vilande 6 månader innan han även försökte nå mig där -och trodde att jag hade blockerat honom. Varför skulle någon blockera en så pass nära vän? Under denna tid fick jag heller aldrig något svar av min gode vän på min förfrågan om att få vara med i en C-intern diskussionsgrupp – om integration.

Det verkar, helt klart, snarare som att betydligt fler både har -och idag använder sina “alter-egon” för att skylla på -och försöka ge sken av att de ser brott för att vara brott samt skeva människosyner vara skeva syner –  i första hand. Nästan så man tror att de anser att brottsoffer ska erkännas, uppmärksammas -och få upprättelse direkt, liksom sjuka sextrakasserier direkt ska fördömas – oavsett etnicitet, nationalitet -och hudfärger hos någon av parterna. Dock är det fortfarande rätt tyst från feminist håll om vilka “vidriga svin till män” dessa gärningsmän är, som begår bland de lägsta formerna av brott man kan begå och som har en skev kvinnosyn i allmänhet, mot svenska tjejer i synnerhet!

Istället fokuserar de “etablerade” på en helt annan sak i detta. Enligt de ligger den största skandalen i att, polisen faktiskt gjorde ett fantastiskt arbete på plats tillsammans med en lika fantastisk säkerhet! Främst gentemot de utsatta tjejerna -och deras anhöriga, både under som efter festivalen, men även gentemot gärningsmännen! Där deras vidriga brott hanterades, bemöttes -och slogs ner med en handfast nolltolerans, utan minsta hänsyn till gärningsmännens hudfärger och/ eller etnicitet! Men som ej heller går – eller får förnekas, förminskas samt tystas ner.

De utförde sina arbeten, beundransvärt och exemplariskt, när tjejerna och hela samhället verkligen behövde de som allra mest ! De kan, i mina ögon, inte lastas för att andra, “etablerade”,
(folkvalda)människor och medier valde att blunda, när de behövdes som allra mest!

Jag undrar om Dr. Martin Luther King Jr nu åter skulle säga;
– “Its not the violence of the many that scares me, but the silence of the many!”… 

Dela & Diskutera:

Just nu debatteras händelserna i Köln flitigt i media. Hela den liberal feministiska världen stannar upp chockade och febrilt letar orsaker till “varför”… Det är helt fantastiskt – nästintill så att man inte orkar med det totala naiva i att Köln skulle vara något unikt fall av sexuella trakasserier! Detta har pågått även i Sverige under alla mina 36 år i alla fall, där synen på kvinnor i allmänhet är skev – kvinnor ifrån väst och Sverige i synnerhet. Folk låter nästan förvånade att det är asylsökande som står misstänkta – såväl i Köln, som i Hamburg, Stuttgart men även i Kalmar. Under en hel festivalvecka i somras skedde exakt samma sak – i centrala Stockholm –  svenskfödda tonårstjejer utsattes för precis detta av s.k. “ensamkommande flyktingbarn”. Vad förväntar man sig när obegränsat antal män med skev kvinnosyn i allmänhet – mot västerländska kvinnor i synnerhet samlas och existerar i större mängder? “Etablerade” politiker verkar på fullaste allvar tro att dessa förvandlas av tacksamhet väl inne i Sverige, det blir tydligt om än sorgligt skrämmande hur den egna verklighetsuppfattningen är så totalt frånvarande.

Detta är ingenting nytt alls, rasismen emot svenskar som b.la tagit sig uttryck i sexuella trakasserier mot kvinnor, samt rån och misshandel emot killar har existerat i alla år i många förorter inte minst, men även när ungdomar samlas för festivaler m.m. i centrala Stockholm – ingen har dock ens velat att ens se någon problem i detta eller ge dess offer ett rättfärdigande av “varför” just dem… Därför, att rasism är rasism – oavsett vilket håll den än kommer ifrån och den har alltid existerat.
Men för första gången nu också uppmärksammats som det precis lika vidriga brott -och rasism det är. De sexuella trakasserier, våldtäkter samt försök till våldtäkter i både Sverige som Tyskland som skedde på nyårsnatten är vare sig någonting nytt eller tillfälligt, skillnaden är väl bara att det inte går att blunda för längre!

Det mest patetiska av allt är hur sexuella trakasserier, våldtäkter och våldtäktsförsök (?!) rent av ursäktas bland vissa, som absolut inte kan se rasism emot västerländska kvinnor & män föranligga. Direkt jämförs de lågt stående brotten med vad svenska man kan göra -och gör som en slags “motvikt” – sällan trampas offer på så direkt, endast för att deras förövare är annat än Svenskfödda! Görs samma jämförelse i andra brott?
Här kommer också det största kvittot på en total verklighetsfrånvaro – Hade det varit tvärtom, västerländska killar och män sexuellt trakasserat, rånat samt (försökt) våldtagit kvinnor så hade hela den liberala feministiska rödgrönrosa identitets, nations -och könsneutrala Alliansen skrikit om vilken sjuk värld vi lever i och hur vidrig både rasismen som männen är – vilket, till viss del mycket riktigt, all form av rasism är!

Att rasismen inte är exklusiv någon hudfärg, kön -och/ eller nationalitet vägras se, då den “etablerade” uppfattningen är att endast vita svenskar kan vara rasister! Om de så endast skulle köpa en “made in Sweden produkt” före en “made in Taiwan”, kan anklagelsen snabbt hagla.
I mina ögon blir det dock en direkt förolämpning mot miljontals människor och offer av den sanna rasismens innebörd, i exempelvis, Sydafrika, Rwanda, Nazityskland, Sovietunionen, Bosnien, Kongo, Armenien, Kina,  Palestina! Men även i Sverige och Tyskland, som i skrivande stund, Irak och Syrien – men dess stridande budbärare som skickar miljoner människor på flykt och mördar oliktänkande i såväl tro som levnadssätt, ses istället av en rödgrönrosa Allians vara prioriterade till både bostäder som arbeten i Sverige – samtidigt som de i tv gråter för dess offer – trots att de frivilligt väpnat strider för detta -och emot det egna samhället, dess värderingar, levnadssätt -och medborgare, samt ser detsamma vara fienden.

Möjligen ses denna rasism genom fingrarna för att dölja de “etablerade” politikers egna faktiska inställningar? Med tanke på att de aldrig har eller ens vill vistas i invandrartäta områden, så kanske den totala okunskapen samt bristande verklighetsuppfattningen förklaras. Centerpartiet vill, exempelvis, inte ens åka dit för att prata i dessa områden om sin politik.
“Det är ingen idé”, resonerades det och därmed ses förortens medborgare – mestadels invandrare och flyktingar – som en homogena grupp människor, som tänker, tycker, ser -och vill precis samma sak. “Invandrarna i förorten” kan, likt de – enligt de, med andra ord, inte tycka eller tänka olika, utan förorten är “ingen idé” att ens börja engagera sig för. Tydligast i denna uteslutning blir dock frånvaron av den egna verklighetsuppfattningen! Varenda förort besitter dock en betydligt större kunskap, kompetens, kreativitet -och erfarenhet än vad en “etablerad” Allians besitter tillsammans. Aldrig har de lyckats eller förstått hur deras politik skall integrera och använda resurserna på bästa sätt. “Den viktiga arbetskraften” tenderar oftast bli en områdeskoncentrerad “vilande arbetskraft”. Många står lika långt ifrån det Svenska samhället – innanför gränserna – som de utanför gränserna. Även om det inte ens kan undgått de “etablerade” att innebörden av “Sverige” och “Svenskar” i många fall innebär mer av ett skällsord än något positivt, något man ser sig (vilja) vara en del av -och med, så är ryggraden inte rak nog för att kalla det “rasism”.
Desto rakare står den dock inför exakt samma situation med ombytta roller och etniciteter. Då nästan tävlas det om vem som skriker “rasist” högst – kvalificeringskravet är enbart baserat på hudfärger…

Viljan av att ta “integrationsdebatter” på SVT är alltid större än att ta debatterna på torgen i en förort, där den verkligen behöver tas och som ger både invånarna den respekt de förtjänar och framförallt – “etablerade politiker” en gnutta verklighetsuppfattning.
Men den “närodlade” politiken odlas helt enkelt inte utanför tullarna i Stockholm – ändå säger C att det “inte kan existera någon integration” utan deras politik… Trots att den “etablerade”, “närodlade” politiken i decennier har koncentrerat flyktingar, invandrare -och låginkomsttagare till egna områden som snabbt faller i utanförskap. Det “Mångkulturella Sverige” är snarare ett Sverige som har en del koncentrerade mångkulturella bostadsområden, varav många samtidigt är kraftigt segregerade utanförskapsområden. Vissa tom med parallella samhällen. Trots fina ord och tal om hur underbart allting är och hur “spännande” dessa områdena är, ibland även på andra språk än svenska för att verkligen betona sin allians med dem i ord, så är det dock få av de som själva vill leva i den segregerade “mångkulturen” de har skapat.  Av de ca 300 “etablerade” politikerna i Riksdagen, ur den rödgrönrosa identitet, nation -och könsneutrala Alliansen bor endast 3-4 stycken i mångkulturella områden… De allra flesta, för att inte säga alla, väljer -och vill själva bo i mer homogent svenska bostadsområden -och samhällen. Detsamma verkar gälla landets “etablerade” journalister och samhällsdebattörer, som snarare verkar talar om hela Sverige enligt hur det ser ut på deras egna bakgårdar.

Istället för att säga det -och stå för att de inte vill bo i segregerade utanförskapsområden med hög kriminalitet, missbruk, trångboddhet, hemlöshet, arbetslöshet och kvinnokränkningar – vilket många boenden i områdena själva inte vill, men inte har möjligheter att flytta ifrån –  så kallar de “etablerade” istället områdena för att vara “spännande, mångkulturella” samhällen… Trots det byts inte bostäder med de som faktiskt vill ut, de som ser det vara mindre “spännande”, med de som ser utanförskapet -och segregationen ha negativare effekter på området och levnadssättet än en positiv “mångkultur”, med de som lever i förfallna, fula samt trasiga miljöer som samhället helt struntar i att underhålla – områden som “etablerade” politiker ofta inte har vistats i länge in än dess centrum och som väl där förvånas förvånas över en miljö som aldrig skulle accepterats i egna områden. Med de som vill/ ville leva i ett svensk, västerländskt, samhälle och inte i ett parallellt – i Sverige… varför många flyttade -och flydde till Sverige, men aldrig kunde tro sig ens behöva tänka tanken att behöva uppleva här -och vilja flytta ifrån av samma orsaker.
Få “etablerade” verkar ha någon aning om detta, än färre kan ha upplevt rasismen åt något håll – vare sig det handlar om rasismen ifrån polis -och ordningsmakt i dessa områden, som snabbt frihetsberövar och misstänkliggör alla med svart hår -och/ eller synen på en vit svenskfödd tjej på väg till/ från -och på en fest i samma miljö.

Paradoxen i den “etablerade” politiska överkorrekthet är hur förståelsen sträcker sig över marxism och radikal islamism – men dömer direkt ut såväl kristna värdegrunder som konservativa för att vara “rasistiska”. Det är dock sorgligt hur människor som ockuperar positioner på Sveriges högsta politiska instans helt verkar sakna verklighetsuppfattning om den rasism och det förakt som förekommer åt fler håll än ett. Försvarandet av den på nyår uppmärksammande rasismen av sexuella trakasserier, våldtäktsförsök samt våldtäkter emot både Tyska som Svenskfödda kvinnor grundar sig endast i en sak; Enbart för att förövarna är flyktingar! Punkt! Där får till och med Kvinnornas rättigheter stå tillbaka i försvar av annars hysteriska extrem feminister som skriker “kvinnohatare” för uppskattad kvinnlighet och att “män inte behövs” för mänsklighetens fortsatta överlevnad…
Är inte det att ställa människa mot människa, enbart baserad på hudfärg och etnicitet? Verkar handla mindre om människans handling, eller “människors lika värde”…?

Är man flykting legitimerar det tydligen i “etablerades” ögon att man får -och kan bete sig precis hur som helst, likaså om man är s.k. “EU migrant” (dvs. Romsk tiggare – “etablerade” politiker vågar inte ens kalla en spade för att vara en spade, utan att den blir en “rasistisk” spade) till skillnad ifrån egna medborgares hemlöshet som mer får skylla sig själva för sin hemlöshet, som aldrig har uppmärksammats -och/ eller försvarats och som uppenbarligen inte kan vara hungriga eller frusna… Än mindre uppmanas folk dela sina hem med de, än idag utan att ens inse skillnaden man gör på utsatthet och utsatthet – människor – helt baserat på vart den hemlöse kommer ifrån. Aldrig har jag hört, sett eller upplevt “etablerade” politiker ändra på någon lag eller regel – vare sig lokalt, kommunalt -och/ eller regionalt så att de kan vistas någonstans – Tvärtom både spottades det snarare på -och snabbt ringdes till polisen om egna hemlösa medborgare så satt på en lekplats parkbänk eller i en trappuppgång för att värma sig.
När någon konstaterar detta, så är det, i “etablerade” ögon, han eller hon som ställer folk mot folk -och är “rasisten” – så klart…!
Jag har alltid ställt mig frågan, vem är det som egentligen ställer människor mot människor, baserat på människors hudfärg, etnicitet -och bakgrund? Under min tid i Centerpartiet och dess rödgrönrosa nations, identitets -och könsneutrala Allians fick jag alla svar jag behövde -och likaså tappa allt förtroende jag kunde! Även om förslag var bra för Sverige och alla medborgare – inte minst för segregerade områden – skulle detta automatiskt slås bort – endast för att förslaget kom ifrån SD…

Man kunde alltså inte acceptera eller “stödja” förslag som gynnade den egna nationen -och egna medborgare. Uttalat, “aldrig ge legitimitet” åt, indirekt, det egna samhällets utveckling -eller medborgarnas – helt beroende på vilket håll förslaget kom ifrån… Även om rätt så identiska förslag, med annan formulering, låg i det egna politiska programmet…
Allt -och alla områden offras, lättare än svårare – barn, skola, äldre, arbete, vård som – integration… På precis samma sätt som det ses på hatbrott och rasism” – 100% beroende på vilket håll den sprids ifrån! Inte utifrån en grundinställning, syn samt ansvar för medborgarens eller samhällets bästa – utan helt den egna “stolthetens” i ensamrätten på att ha -och göra “rätt”. Dock gör nog en del däremot detta helt för sig själva, på ett uppdrag av att föra medborgarnas och samhällets talan – som också är deras absolut högsta, viktigaste -och närmaste arbetsgivare!

Skall man tala om rasism – då ska man också tala om rasismens alla vidriga ansikten – oavsett från vilket håll den än kommer! I en liberal “etablerad” politik tas det fram -och prioriteras arbeten -och bostäder åt en viss budbärare av ren rasism, som direkt strider för totalitära religiöst homogena samhällen, mördar -och driver oliktänkande på flykt. Många “etablerade” politiker föder -och ger själva näring för den bristande respekten. De utgör de effektivaste budbärarna till att förminska -och förneka den egna nationaliteten samt nationens identitet. Många kallar egna medborgare som påvisar minsta stolthet – vilket är bland det mest världsligt självklara i resten av världen – för att vara “rasist”. Till och med ser sin egen nations flagga, språk -och nationalsång vara “stötande” och “rasistisk”… Hur mer fullkomligt kan vansinnet bli? Med andra ord kan – eller ska – de själva heller inte förvånas över att erhålla en bristande respekt.

Den vansinniga – och för hela Sverige och alla människor i Sverige – kontraproduktiva rädslan för att kallas “rasist” vid minsta kritik, kravställande -och/ eller klagomål på någon med svart hår, totalt handlingsförlamar och förblindar i dagsläget, 87% av “etablerade” Riksdagspolitiker – Det är skrämmande att ryggraden inte är säkrare på vad som är vad -och vad ordet rasism faktiskt betyder – beteendet utgör också en förklaring till varför flyktingar i Köln, liksom i Sverige, överhuvudtaget exempelvis ser sig kunna riva sönder uppehållstillstånd och inresedokument framför polisen och konstatera att de “endast kan hämta nya dagen efter”, varför man ser sig kunna kräva total acceptens -och amnesti – hur illa man än beter sig – rent av sexuellt trakasserar och våldtar kvinnor samt rånar män – Varför hoten om “rasist” blivit så utnyttjat och utbrett som det kunnat bli – men också fruktansvärt urvattnat att dess verkliga viktiga innebörd helt gått förlorad!
Hur många hade accepterat detta i egna hemmet om någon gäst gjorde? Även de “etablerade” politikerna hade kanske kastat ut människan, dock efter försäkringar av daltanden och kompensationer för att inte bli kallad “rasist”… Det är alltså våra “ledare”…Nästan så man vill dra sig till och leva i ett parallellt samhälle själv, då det är svårt att se ledarna i några som man mer skrattar åt -och ser vara en större risk än trygghet – helt baserat på människors hudfärger…!

Under sommarens ungdomsfestival i Stockholm drog ett större gäng tidigare ensamkommande Afghanska flyktingbarn, som i Sverige släpptes vind för våg. Ingen samhälls-guidande hand, ingen instans, myndighet -och/ eller representant som ens vågade ställa krav på någon sorts samhällsanpassning eller ge någon minsta kritik när det spårades ur – med all säkerhet, “för att inte vara rasistisk”…
De fann -och fostrade, likt många andra, sig själva med en samhällssyn som var allt annat än tacksam, integrerad, respektfull, motiverande -och/ eller såg inte svenska medborgare som nya medmänniskor i allmänhet, svenska tjejer i synnerhet. Dessa, unga vuxna, drog runt på en ungdomsfestival med en tydlig agenda från dag ett. En agenda av att sexuellt trakassera svenskfödda tjejer. Det blev en festival fylld av anmälningar om sexuella trakasserier med flera gripanden, misstänkta för dito ur samma gäng. Detta pågick koncentrerat i centrala Stockholm under en hel vecka som till och med såväl delar ur säkerhet som polisen skakade på huvudena åt – vars omfattning få hade upplevt tidigare! Men, uppmärksammandet lös med sin frånvaro trots att Köln inte är “större” i proportioner – åt något håll.

Sexualbrott är den lägsta form av brott en människa kan begå – det blir inte mindre vidrigt för att människor födda utanför Sverige begår dessa. Vilket många “etablerade” politiker som journalister direkt anses tycka genom att vägra se, tala om, uppmärksamma -eller försköna/ förminska denna form av förakt. Under hela min egen uppväxt, i alla år jag arbetat med ungdomssatsningar -och verksamheter, diskotek som festivalerna har detta förakt existerat. Risken för att svenskfödda killar och tjejer råkar illa ut, blir trakasserade, misshandlade eller rånade blir nästan dubbelt så stor, endast för att de är svenskfödda. Dessa offer, medborgare, har “etablerade” politiker helt valt att blunda för, genom att inte ens våga säga att deras utsatthet är/ var “hatbrott” -och därmed aldrig heller ge de något erkännande. Genom att inte våga se eller fördöma dessa “hatbrott” som tar sitt uttryck i våld, hot och sexualbrott, precis lika starkt som vilken annan rasism som helst, som tar sitt uttryck i våld, hot och sexualbrott – så kan inte fördömandet av en “vanlig rasism” heller tas på allvar. Det är som att vara emot våld, helt beroende på vem som är våldsverkaren och dennes hudfärg…

Sådan mentalitet utgör snarare en medlöpande underlättande hand för en form av rasism och sexualbrott att kunna fortsätta existera så pass öppet som den gör -och har gjort. I en debatt jag var med i om rasism försvarades dock detta av en liberal, inte ens genom att hon förnekade denna verklighet och rasism, den visste hon om  –  istället bidrog hon till den;
-“Vad spelar det för roll om några svenskfödda mår lite dåligt, den strukturella rasismen är större…!”
Med sådan vansinnig, förbluffande människosyn, skall omvärlden alltså inte heller minnas – än mindre tala om och uppmärksamma de ca 8 miljoner människor som fick sätta livet till av en vidrig nazism under andra världskriget – för att Stalins precis lika vidriga tog livet av över 60 miljoner…?
Hur det överhuvudtaget kan vara “rasism” / “rasistiskt” att uppmärksamma rasism – oavsett håll – är en gåta som endast den rödgrönrosa identitets, nations -och könsneutrala Alliansen kan svara på – om de nu lyckats greppa vad rasism faktiskt är!

Dela & Diskutera: