Vår feghet föder vår egen ondska!

Vi vågar inte ens ta ställning emot det mest hotfulla och förödande för vilket samhälle som helst! Vi vågar inte säga vår mening, tycka, tänka, stå upp för eller anse ett skit – om vi inte kan gömma oss bakom någonting. Jag pratar om Svenska myndigheter, kommuner och instanser – indirekt oss Svenskar som valt att själva arbeta med människor/ medborgare, föra talan, driva politik och/ eller arbeta som samordnare, ansvariga eller säkerhetsansvariga för en viss fråga. Men inte ens då vågar vi ta någon ställning, vare sig för eller emot och är livrädda för att “sticka ut”. Då är det bättre att sticka ut vara ett av världens fegaste land?
Rekordet av alla bottenrekord i feghet som gjorde så att hjärtat gjorde revolt och “hoppade tokig”, som en fantastisk underbar person i den jag träffar brukar säga till mig, slogs av Göteborgs stad.

Staden hade utsett en ansvarig/ samordnare för frågor som rör våldsbejakande religiös extremism. Detta innebär att han skall föra hela stadens, dess invånares (som de facto finansierar hans tjänst och titel), och indirekt hela Sveriges talan samt förebyggande arbete mot att unga män och kvinnor beger sig från Göteborg till den terrorstämplade organisationen IS. Vad -och på vilka kriterier som gjorde honom kvalificerad till denna tjänst framkom aldrig och jag brukar aldrig bry mig om detta. Inte för att jag tror kommuner alla gånger vet vilken “kompetens” som krävs eller tillsätts, utan att det lätt kan bli svåger-politik. Men för att jag själv inte tror att en människa – en representant för Svenska medborgare, olika frågor, en kommun eller Sverige i sig inte gör något denne inte vet, kan eller… vågar! Rättare sagt, trodde. Idag vill jag veta på vilka kriterier?

Den samordnande ansvarige för dessa frågor inleder starkt i en intervju och inte vill kalla resandet till IS vara något som personerna anser vara deras “Jihad”… Så, vad är det då? När de till och med själva använder jihad som den enda rättfärdigade orsaken! Den totala rädslan av att stöta sig med den lilla minoritet som åker eller ens funderar på att åka till Syrien eller Irak var pinsamt påtaglig. Men oavsett om minoriteten vore större, så spelar det ingen roll alls – faktum och problematiken kvarstår i vårt samhälle, för våra medborgare och invånare – oavsett om det är en eller hundratusen! Än värre rädslan av att stöta sig med IS som organisation, men saken är den – som representant för en Stad och kommun i Sverige så räknar hela världen med att vi “stöter oss med”, inte endast IS utan precis allting som utgör ett hot emot vårt samhälle och framförallt våra egna medborgare! Hela intervjun var bara ett pinsamt skämt till mardröm, där han – indirekt Göteborgs stad – jämförde de som strider för IS med de som stred för Finnarnas frihet under Vinterkriget och stod upp emot en av historiens värsta Kommunistiska regimer samt diktatorer – Josef Stalin – som i sina turer mördade över 60 miljoner människor. Han jämförde även med de Svenskar som stred i det Spanska inbördeskriget. Allvarligt talat, på riktigt…? Ja, tyvärr! Så, vad blir då det fega resultatet av detta? Det blir helt förödande! Göteborgs stad, dess invånare men även indirekt hela det Svenska samhället och folket ger legitimitet åt de människor att resa ner för att kriga för IS. Vi säger i princip att de reser ner för att försvara demokratin, i jämförelsen med Vinterkriget och att de ses som frihetskämpar. Göteborgs stad och deras ansvariga för just dessa frågor ser inget som helst “Jihad” bakom resandet…

Denna feghet av att försöka vara så politisk korrekt som bara möjligt blir till och med här så kontraproduktivt pinsamt löjlig, och hela världen – inklusive IS – skrattar åt oss när vi vägrar se våra egna verkligheter och kallar samt klär om verkligheterna till någonting helt annat – bara för att det skall låta lite bättre. Vilka tror vi att vi lurar, förutom oss själva?
Men den absoluta höjden av idioti, svek, feghet och möjligen terrordåd på sitt vis var när samordnaren – indirekt Göteborgs stad – sade sig veterligen “inte känna till att Göteborgs stad tog avstånd ifrån IS…” Göteborgs stad erkänner den terrorstämplade organisationen IS och anser i och med det vansinnigt fega uttalandet att det är helt okej, samt fritt fram för vem som helst att resa ner, ansluta sig till -och strida för dem. Trots att miljoner människor är på flykt från stora delar av Mellanöstern, hundratusentals mördade för sin tro eller icke tro och världen ser en av de största flyktingkatastrofer i modern tid. Men detta står alltså vi för. Göteborgs stad och Sverige. Det är i alla fall den bilden som förmedlas och – ursäkta mig nu – men vad i hela helvetet tror man då att resultatet blir?

Resultatet blir att även IS, som tar för givet att varenda stat i världen är “emot dem” – inte minst i väst – kan komma att se Sverige som en grogrund och frizon för både rekrytering och inflytande. Precis som med huliganfrågan visas en total feghet upp – för att inte “stöta sig” med de man anser förstöra och hota fotbolls Sverige – ifrån såväl myndigheter, förbund och dess representanter – som både SKALL och många gånger arbetar för att sticka ut -och stå upp för samt emot och utgöra en riktigt plåga i arlset där inte en enda tanke av “acceptens” eller än mindre, förståelse, skall ens kunna vädras. Det borde vara “nolltolerans” på att inte stå upp för -och emot, än ett ord på ett papper som ingen vågar följa. Resultatet blir här, precis som i den frågan, får de lillfingret så tas hela handen.
Idag styr huliganerna rätt så mycket och endast den starka vetskapen av att de kan, för att vi inte vågar annat, räcker. Vi har fortfarande inte fattat att det inte är något brott att stå upp för det vi tror på i Sverige, försvara våra värderingar som vi så glatt viftar med och är stolta över i politikers tal, på kommuners hemsidor och i broschyrer – men vart finns denna i verkligheten? Istället tar vi inte avstånd ifrån terrorister och anser att “jihad” är någonting som alla borde göra – vi nämner inte ens ordet, jihad. Så jävla livrädda är vi. För vad? “Jihad” betyder “kamp”, den tolkas av var och en samt olika av olika grupper och personer. Ibland en inre kamp, någonting fint och i annat fall något mindre fint – som i detta exempel.

Man är rätt så jävla naiv som samordnare, utsedd till expert av en hel kommun -och ansvarig för dessa frågor om man tror att hela Al-Qaeda kommer att åka konvojer ifrån Syrien till Sverige – hem till “Experten” med den svarta “La ilaha il Allah” flaggan på taket, bara för att Sverige tar avstånd ifrån dem. Även om de åker, så är det ändå hans arbete att förebygga nyrekryteringar och resor. Se saker för vad de faktiskt är och upplysa oss! Om inte han ens kan säga något som de själva säger, vad skall då de som inte förstår eller är insatta i detta tro?

Han har hela Sverige bakom sig, om det inte räcker med tron på sin familj, så tro på Sverige i alla fall! Det fattar till och med de att Sverige gör – eller borde göra! Förstår samordnaren – indirekt Göteborgs stad – hur IS skulle se på oss och Sverige? Förstår de vilket hot de utgör mot oss i synnerhet, som alla är “kafir”. Men vi ler, som vanligt, och förstår precis allt och alla. Fördömer ingen och alla skall få sin chans – till att hota, förstöra, jävlas och ev slakta oss…? Risken är snarare att de åker i konvojer hit, men av en helt annan orsak – de känner sig välkomna och ser lillfingret! Och ja, IS är i princip Al-Qaeda – skitsnacket om att Al-Qaeda till och med tog avstånd ifrån IS för deras grymheter är rent och direkt skrattretande. Det handlade rent och skärt om en maktkamp när den då lilla Al-Qaeda gruppen gick in i -och växte sig större i Syrien. Där bildades ISIS (Islamic State in Syria) & ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant)– idag IS (Islamic State) när gränserna nu är raderade och IS tagit över stora delar av Syrien och Irak samt, de facto, samman -och återfört dessa områden, till ett landområde som de vill återskapa och som tidigare var ett Kalifat, innan det hemliga “Sykes-Picot avtalet” som födde gränserna, mellan Irak och Syrien…

För övrigt, ett avtal som Muslimerna, boende i Kalifatet, – precis som Palestinierna – inte ens själva hade något att säga till om. Utan Storbritannien och Frankrike (?) gjorde upp. Precis som Storbritannien lovade -och gav bort Palestina… Sedan undrar vi varför det finns en vrede? Så, visst finns där all mening och förståelse för att en del tolkar detta, kallar detta och ser detta vara deras “jihad”. Kampen om att återskapa en muslimskt stat. Det är själva kärnan i grundretoriken ifrån dem och huvudorsaken till varför gränserna utplånades. Enligt dem – Rätt eller fel, men verkligheten och faktum är fortfarande så att de själva, de som tolkar det så, ser på det så och har den tron anser sig strida för sina “Jihad” – Men inte ens det vågar våra experter se, om de ens vet om detta, dvs…? Det är samma människor som en gång tillhörde “Al-Qaeda i Irak”. Men det är också precis samma människor och grupper av både Al-Qaeda i Irak och IS som vi – även Sverige – hyllade vara demokratiska rebeller emot Assad regimen, kallade för “frihetskämpar för demokrati” och som hela världen, förutom en del Arabländer som fattade, stödde med både pengar och vapen som de “goda rebellerna”. De sanna små grupper av motståndsmän och rebeller med en genuin agenda av att vilja ha demokrati kördes snabbt över och fick sin kamp lika snabbt kidnappad. Men det vägrade vi inse. Sen blev IS just IS, lite för stora och sanningen kom ut…

Med andra ord, vi är lika korkade som inte fattar att vi, återigen, stöder de vi senare måste bekämpa. Väst i allmänhet med strid och ockupation, för helt andra verkliga orsaker än “för deras folks mänskliga rättigheter” och “demokratin”… Varför går vi då inte in för folket och för demokratin i länder som inte har, exempelvis, olja, men vars folk som lever under vansinniga mänskliga förtryck? Eller, varför inte Saudiarabien – som under en månad offentligt halshögg 19 personer, där kvinnor inte ens får köra bil och där bloggare får 1000 piskrapp följt av fängelse – Allt i Koranens namn. Men till dem beklagas istället sorger och skickar våra kondoleanser ledarna dör och vi – Sverige – gärna vill göra affärer med…!
Vad skillnaden mellan IS och Saudiarabien? Den ena staten förser oss med det vi vill ha och behöver! Då talar jag inte om någon demokrati eller några mänskliga rättigheter för folket!

Vår feghet kommer att kosta oss precis det vi tillsätter samordnare och ansvariga för att motverka och förebygga. Dessa skall stå upp för våra Svenska värderingar, åsikter och medborgares säkerhet i allra första hand. Ett “jihad”, så som IS krigaren tolkar det, är ett direkt hot emot oss. Emot Dig, emot mig och emot Göteborgs stad. Fattar de – med sin expert i spetsen – det själva? Och, det är av ingen annan orsak de reser än för att utkämpa deras “jihad”! Samordnaren – indirekt Göteborgs stad – sade sig inte heller “bry sig om” vilket brott som begås nere i Syrien, eller någon annanstans i världen… De värnar endast om att “Svenska medborgare inte skall begå något brott alls…” Med andra ord, så anser vi det inte spela någon som helst roll om du snor en tröja på HM eller skär halsen av en icke troende som tror/ tycker annat än dig. Det är brottet sig som vi inte får göra. Herre min skapare, vilken ankdamm det är vi lever i – med fega ankor som skall försvara, stå upp för -och representera våra egna värderingar, levnadssätt och tro på demokrati. Sedan undrar vi “varför” och hur det kan komma sig att problemen vi säger oss vilja motverka blir större och större samt kommer närmare och närmare oss. Det är knappt så IS själva, eller de som funderade på att resa inför intervjun, blir förvirrade om vi i Sverige och hela staten Sverige tycker det är okej eller inte.

Denna fråga blev ett praktexempel, möjligen det värsta av alla tänkbara exempel, men alla gånger i mina ögon en ren uppvisning i den Svenska fegheten från oss som är representanter. Har själva VALT att vara representanter och bära en åsikt. Det är långt ifrån alla som väljer detta, och om de tar ställning eller inte i någon fråga är upp till var och en. Men endast i det privata kan en respekt lätt vinnas om man väljer att göra det, samt stå upp för den man träffar – exempelvis. Jämförelsevis blir det än viktigare för Sveriges talespersoner, kommuners representanter – tjänstemän som politiker – att ta en tydlig och stark ställning, stå upp för -och emot precis allting som vi ser vara ont, ett hot eller förstörande. Vi måste våga tro på vårt samhälle och alla de redskap som vi har samt tror på, än mer än vad destruktiva krafter tror på sina. Problemet med Sverige idag, är att även vi tror mer på deras än våra egna. Precis som i huliganfrågan avgås det efter ett anonymt mail, struntas i att anmäla hot och skadegörelser och lägger istället skulden på samt gömmer sig bakom osäkra 13-14 åringar. Så modiga är vi!

Samma sak gäller i tiggerifrågan, så många som inte uppskattar detta men ur munnen kommer något helt annat. De är då välkomna, trevliga och bara synd om. Nej – jag vet de facto om att det ligger så mycket mer bakom detta tiggeri än “extrem fattigdom”.
Stockholm stad har, däremot, utsett en två stycken Rumänska Romska “fältassistenter”, som gärna besöker Er för att berätta om hur verkligheten egentligen är och ser ut.
De berättar om en miljonindustri av människohandel, där landets egna inställning är helt avgöranden för om denna kan fortsätta eller ej. Från Italien kom många till Sverige, där insåg de till slut vad det egentligen handlade om. Precis som i Rumänien – det egna hemlandet. Här blomstrar den i våra blåa ögon. Fältarna berättar om erbjudanden om riktiga arbeten, tak över huvuden eller fria resor hem men som aldrig accepteras och de berättar om tiggeriet som ett rent och skärt “arbete” som går i generationer – detta är vad de gör och vill göra, hemma som utomlands. Du behöver inte ta mig på orden, utan kalla mig för att vara en omänsklig avhumaniserad idiot som vill förbjuda fattigdom.

Men verkligheten är fortfarande vad den är – så oavsett om vi vill kalla “Jihad” för något annat, ett organiserat tiggeri för utslagna, försvarslösa och fattiga människor eller att det är 13 åringars fel att huliganer existerar och får härja fritt så kommer vi bara att få se mer av precis den varan, innan vi börjar våga vara oss själva och stå upp för det vi tror på samt skyddandet av våra medborgares intressen och säkerhet i första hand. Vi lever i en stor bubbla av naivitet och feghet och vägran att lyssna på andra än vår politiskt korrekta “hur det skall/ borde vara”. Alla som tänker, tycker, vill eller har en annan uppfattning är dömda – direkt! Så mycket “gillar vi olika” och sådan stor demokratisk åsikts -och yttrandefrihet råder i detta land… Det finns fler personer i Sverige som drar sig för att säga sin mening, än som gör det – vilket snabbt föder en reaktion om någon “vågar säga vad han/ hon tycker” – Borde det inte vara självklart i en åsikts -och yttrandefrihet?
Klimatet stryper ihjäl och dumförklarar den som sticker ut – direkt.

Så, den fegheten vi ser exempel på, gång på gång, och den politiskt korrekta inställning kan i och för sig också bottna i -och ha föds ur just vårt Svenska debattklimat. Stick ut ifrån mängden med en eller flera åsikter som skiljer sig ifrån den Politisk korrekta mallen så är det bland det värsta brott som kan begås. Tro inte att någon människa själv vill göra någonting som vi inte vill, eller kan tänka dig – allt och alla är förtryckta i sådana fall, alla män är kvinnomisshandlade våldtäktsmän och allt och alla skall bara älska allt som har med könsneutralt att göra.

Möjligen kan detta skapa en riktigt twistad obalans i “expertens” – indirekt Göteborgs stads – sinnen och uttalanden att göra. De riskerar att attackeras ifrån båda håll, och måste balansera på att inte sticka ut -och gå emot Svenska “Jihadister” (eller Svenska demokratikämpar?) eller den Svenska Politisk korrekta massan.
Båda kan halshugga dig – frågan är bara, vilket är värst?

Mitt svar är att jag inte vet vilket som är värst – men jag vet vad som vore bäst!
– Våga stå upp för Sverige, våra medborgare -och dess värderingar!
Men om vi inte vågar säga eller se att Svenska medborgare tolkar sina “Jihad” på sina sätt, och därav reser ner för att strida – så finns där ett annat ord, “Jihad Al-Munafeqeen”.
Kan inte Göteborgs stad, bara kolla upp om det kanske passar – dem själva – bättre…?

Och nej, jag tycker inte Damfotboll är lika bra att se på som herrfotboll, jag tycker att den kvinna jag träffar är galet kvinnlig -och jag gillar det alla dagar -och minuter i veckan obeskrivligt mycket mer än om hon vore könsneutral eller manlig! Jag mina synsätt på vad som är manligt och kvinnligt, Du kanske har helt andra uppfattningar. Men visst gillade vi olika, eller hur var det nu?

Kom igen, Sverige! Stå upp – för fan!

Dela & Diskutera: